Disclaimer

Oorlog in Blik biedt een platform aan voor de presentatie van een audiovisuele collectie WO2. Het doel is het publiek kennis te laten maken met historisch filmmateriaal uit de jaren 1940-1945. Door collecties toegankelijk te maken beoogt Oorlog in Blik kennisdeling en kennisontwikkeling op het brede domein van de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en onderzoek te stimuleren.

 

Oorlog in Blik heeft geen commercieel oogmerk. Voor het bekijken van de films worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Gebruik intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de inzender van het betreffende materiaal (de rechthebbende) is het niet toegestaan om het filmmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, of op enige wijze te gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de eigenaren of rechthebbenden van het materiaal, terug te vinden in de beschrijvingen bij de films.

 

Oorlog in Blik heeft getracht alle rechthebbenden van het filmmateriaal toestemming tot publicatie op deze website te vragen. Mocht u zich desondanks door onze publicatie benadeeld achten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

 

Privacy verklaring

Om te reageren op vragen en verzoeken heeft Oorlog in Blik persoonlijke gegevens nodig, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Er zullen geen gegevens van bezoekers aan derden worden verstrekt, tenzij de wet dit voorschrijft.

 

Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van de bezoekers aan de website. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.