Nederlandse Arbeidsdienst helpt aardappels rooien - Spiegel der Beweging (restanten), item 4

03.05 Produktieslag : De aardappeloogst. Men ziet een paard voor een aardappellifter. 03.17 Jonge mannen van de NAD rapen aardappelen. 03.36 Oogst wordt bijeen gebracht. 03.46 Einde.