Bijeenkomst Nederlands Arbeidsfront - Spiegel der Beweging (restanten), item 1

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij Woudenberg de aanwezigen toespreekt.
00.00 Geen aankondiging ; Aankomst van enkele sociale voormannen van de Nederlandse samenleving bij de jaarmarkt te Utrecht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF. 00.10 O.a. Schmidt eerst buiten en later. 00.15 Binnen naast hem Woudenberg, leider van het NAF. 00.27 Toespraak van Woudenberg, beurtelings spreker en zaal waarin men Schmidt ziet zitten. 00.35 Schmidt houdt een toespraak. 01.02 Einde.