WESTERBORK

Derde deel van een film over het leven en de arbeid in het kamp Westerbork voor Nederlandse joden. In dit deel ziet met de kleermakerij, de witwasserij, het laboratorium, en de tandheelkundige dienst. Verder ziet men het bouwen van een kas, en verzorgen van planten daarin. Ook wordt het lossen van stenen uit een spoorwagon en de aanvoer van steenkool per trein gevolgd. Dan volgt de camera het z.g.n. buitencommando, een groep die per smalspoor stenen gaan halen uit een verderweg gelegen binnenschip. Op de terugweg worden opnamen gemaakt van het dierenleven op een boerderij.
00.00 Detailbeelden van het maken van manchetknopen door een man en een vrouw 01.19 Kijkje in de kleermakerij 01.51 De strijkerij waar vrouwen in witte jassen het strijkgoed selecteren 02.30 De wasserij, aparte ketels voor wit- en bontgoed 02.56 Vrouwen halen lakens door een mangelmachine, terwijl anderen overhemden strijken 03.11 Het laboratorium waar mannen en vrouwen met de apperatuur bezig zijn. Onderzoek met microscopen 03.56 Bordje Zahnstation (tandarts) op de hoek van houten barak 04.03 Stenen barak waarin de tandartsenpraktijk gevestigd is. In de kliniek zijn 3 tandartsen met hun assistenten aan het werk 04.22 Lossen van onderdelen voor barakken vanaf een rongenwagen, die deel uitmaakt van een goederentrein. Smalspoorlorries met de geloste balken waorden door mannen en vrouwen weggeduwt, o.a. mw. Lillie Hisveld en Paul Boorson. Mevrouw de Vries 05.11 Kiplorries met metselstenen worden door jongens via een draaischijfje naar een ander spoor gebracht 05.55 Met handzaag in verstek zagen van sponningbakjes 06.18 Twee grote kweekkassen in aanbouw, onder leiding van timmerman Laufbaum. Binnenconstructie van de kassen 06.48 Snijden van glas voor de dakruiten. De vrouwen o.a.mw. De Haan, geven de ruiten aan de mannen die ze met stopverf op hun plaats brengen 07.13 Plaatsen van jonge plantjes in kweekbakken en op de grond in de kassen. Met een tuinslang krijgen de plantjes water 07.41 Door paard getrokken kiplorries waarop een werkploeg van mannen en jongens zit passeren de marechausseewoningen 08.19 Stoomrangeerloc duwt kipbakken vol metselstenen over het smalspoor. Een wissel wordt omgezet, waarna de loc lege karren meeneemt en het paard de volle naar het kamp zeult 08.55 De stoomfluit gaat, kolen worden op het vuur geschept en de stoomtrein gaat rijden. Cabine-opnamen van de stoomloc. De cameraploeg rijdt met het treintje mee op zijn rit naar het Oranjekanaal. Opnamen van het landschap rond het kamp 09.26 Heide-, vennen-, en weiland langs de baan. Opnamen vanaf de loc. Schapen op het land 10.20 Aankomst bij het Oranjekanaal waar een met stoomkracht aangedreven baggermolen ligt. Aan de wal wordt met mankracht een paal geheid, om een steiger van te bouwen 11.39 Lossen van metselstenen uit het ruim van een binnenvaartschip in de lege kipkarren. De stenen worden 'doorgemant', o.a. door Gudema 12.34 De trein vertrekt van de losplaats, opnamen van voor en achter vanuit de loc 13.29 Houten varkensstal langs de spoorbaan. Boer presenteert een big 13.34 Kapitale boerderij langs de lijn 13.41 Trein is gestopt ter hoogte van de varkensstal. Beelden van scharrelende varkens. Zogend moedervarken met biggen 14.35 Batterij met leghokken voor kippen met eieren op stro en broedende kip. Kloek met keukens scharrelt in deuropening van kippenhok 15.29 Krioelende eendagskeukens onder een lamp 15.58 Voeren van de kippen. Aan het werk zijn o.a Sjakie Tailleur en Joop Sanders 16.24 Boer en zijn zoontjes met een enige weken oud kalf. Twee kalveren in de zon in een wei 16.52 Grazende rood- en zwartbonte koeien. Boerenknechts melken de koeien 17.47 Aangelijnde geit met jonge geitjes 18.07 Einde