Zoekresultaat

U heeft gezocht op kinderen, jaar:1937. Aantal resultaten: 2
Aantal resultaten per pagina
12162040100
Nederlandse leger anno 1937
Datum: 1937
Bron: Legermuseum
00.00-00.05 tekst: Agfa 1937
00.05-00.14 compagnie Mariniers staat opgesteld langs bospad, veldtenue met platte pet (kinband onder kin); M20 Lewismagazijntas aan koppel, geweer aan de voet; tegenover hen een OO met geweer aan de schouder; mannen richten met hoofd rechts; na bevel gaat hoofd front.
00.14-00.21 groep mariniers/tamboer/trompetter staan met trommel onder de arm idem langs bospad; tegenover hen 2 marinier offn met helm op rug en leren Y-riem, kaartentas op rug, klewang aan koppel; off (Luit. ter zee 1e Klasse) loopt weg, lugerpistooltas op rechterheup.
00.21-00.27 groep mariniers, bloktas en M20 magazijntas aan koppel met geweer aan de voet; tegenover hen een off met veldkijker in tas aan de koppel; mariniers hangen geweer aan de schouder. 00.27-00.33 groep trommelaars & pijpers trommelen.
00.33-00.37 groep trommelaars; offn voor hen in de houding; op achtergrond hangen mariniers geweer aan de schouder.
00.37-00.52 groep trommelaars; off staat naast hen met armen gespreid en geeft bevel tot 2x hoofd der colonne links voorwaarts; ze worden gevolgd door de mariniers; er loopt een landmacht sld (model pak, veldmuts OM, broodzakriem om borst) door beeld; later staat er een zelfde man naast camera.
00.52-01.09 mariniers lopen langs tramrails en slaan rechts af; langs kant van de weg gadegeslagen door diverse landmacht sldn en offn, o.a. bij auto.
01.09-01.12 mariniers lopen door bospad, alle helm op de rug aan Y-riem.
01.12-01.20 dikke landmacht sgt staat naast auto met auto-vlag (ronde bol in wit vlak); doet enkele stappen naar voor.
01.20-01.25 3 offn landmachtlopen voor bomen langs op open veld; opvallend lange off in bm met Thunderbirds model veldmuts. 01.25-01.30 dze lange off komt bij groep sldn en blijft staan.
01.30-01.38 serie sldn (meeste met veldmuts, enkele met kepie) knielt achter schot (schietpunt op schietbaan); ze leggen karabijnen aan en vuren.
01.38-01.42 2 spelende kinderen in tuin, ze rapen iets op van grond, stoeltje tussen hen in.
Een bootvakantie en een koninklijk huwelijk
Datum: 1937
Bron: Historisch Centrum Overijssel
00.18.02 Een man vaart in een zeilboot met een motor.
00.18.06 De boot is aangemeerd bij een sluis. Een man in een slaapzak wordt wakker.
00.18.23 Twee boeren lopen met een kudde schapen door een weiland.
00.18.28 Opnames vanuit de varende boot.
00.18.41 Een plezierbootje ligt aangemeerd. Twee vrouwen maken de boot schoon.
00.19.24 Eendjes zwemmen in het water en worden gevoerd.
00.19.45 Een haven met plezierboten aan een groot meer. Een zeilboot met motor vaart het meer op.
00.20.14 Een kind zit in een kinderwagen en krijgt gezelschap van twee vrouwen die een ijsje eten.
00.20.28 Een man en een vrouw in zwempak zitten met twee kinderen op het gras bij het plezierbootje en de zeilboot. De kinderen spelen met water.

00.22.55 In het centrum van Den Haag blazen herauten te paard op trompetten en een ruiter in een historisch kostuum leest een proclamatie voor, met op de achtergrond de Grote Kerk.
00.24.01 Straatbeelden in Den Haag, met een versierde winkel en bioscoop (CINEAC).
00.24.22 Meeuwen vliegen boven de Hofvijver en de Gevangenispoort.
00.24.41 Een gezin is bezig hun huis te versieren. De vader staat op een trap en bevestigt slingers van groene dennentakken aan de gevel. De kinderen helpen mee.
00.25.23 Uit het zolderraam wappert een grote vlag en ook het balkon is versierd, onder meer met een bord met de letters JB.
00.25.36 Op een toren wappert een vlag met een wimpel.
00.25.41 De moeder komt samen met de kinderen, die vlaggetjes in de hand hebben, uit het versierde huis. Ze lopen op de stoep.
00.25.53 Op een plein staat een namaakboot met vlaggetjes.
00.26.09 Versierde straten.
00.26.21 De toegangspoort van een kazerne is versierd met een groene boog en de portretten van Juliana en Bernhard.
00.26.28 Een met erebogen versierde straat.
00.26.33 Tekst: “En dan is de groote dag genaderd. ’t Zonnetje schijnt. Geheel Nederland en Ned. Indië neemt, mede dank zij de Radio, deel aan het huwelijk van het geliefde Vorstenpaar.”
00.26.49 Beeld: Een doek met in een kroon de initialen JB en de datum 7 januari 1937.
00.26.59 Militaire eenheden marcheren op straat en langs een erewacht, voorafgegaan door trommelaars.
00.27.49 Cameramannen filmen de gebeurtenissen.
00.27.59 Tekst: “Iedere staanplaats in de omgeving van Stadhuis en Kerk wordt door ’t publiek benut. Zelfs de Scheveningsche vrouwen hebben haar vaste plaats in de ‘Vischbanken’ niet prijs gegeven.”
00.28.16 Beeld: Mensen staan langs de kant en achter ramen te wachten.
00.28.48 Tekst: “Van het Stadhuis naar de Groote- of St. Jacobskerk is slechts een korte weg. Men ziet de verscheidene Hooge gasten, Indische Vorsten met hun dames, of hun delegaties, de Duitsche Vorsten, de Hertog van Kent, de Ministers, o.m. Minister-President Colijn, zich kerkwaarts begeven. Het is een prachtig, zonnig schouwspel.”
00.29.16 Beeld: Bij de ingang van de kerk komen de gasten met auto’s of lopend aan.
00.31.23 Tekst: “De aankomst aan het Stadhuis. Prof. v.d. Bilt ontvangt het Bruidspaar en geleidt Hen en de Koninklijke en Prinselijke familie naar de trouwkamer, waar Burgemeester de Monchy hen in den echt vereenigt.”
00.31.44 Beeld: De stoet met militairen te paard en koetsen trekt door de straten en arriveert bij het stadhuis. Mensen, onder wie het bruidspaar, stappen uit.
00.32.32 Juliana en Bernhard stappen uit. Er arriveren meer koetsen.
00.33.04 Een groep lakeien en militairen te paard staan te wachten.
00.33.18 Het bruidspaar stapt weer in de Gouden Koets en vertrekt.
00.33.40 De Gouden Koets rijdt door de straten, gevolgd door de andere koetsen. Er wordt gestopt bij een kerkgebouw, waar men naar binnen gaat.
00.34.59 De stoet vertrekt weer.
00.35.14 Tekst: “Het is een triomftocht gedurende de geheele 5 K.M. lange route met de Gouden en de Glazen Koets als hoogtepunt van de belangstelling.”
00.35.20 Beeld: De Gouden Koets rijdt langs de Grote Kerk, gevolgd door de andere koetsen.
00.36.35 Tekst: “De stoet trekt voorbij het Vredespaleis. Een passende entourage op dezen vreugdevollen dag.”
00.36.42 Beeld: De stoet rijdt door een dikke rij met publiek, met op de achtergrond het Vredespaleis.
00.37.31 Tekst: “De Stoet bereikt weder ’t Noordeinde. Het Bruidspaar, de Koninklijke en Prinselijke familie en genoodigden betreden weder het Paleis. De eerewacht marcheert af. Nog eenmaal vertoont het Bruidspaar zich aan de vensters van het Paleis en ... het fraaie schouwspel behoort tot ’t verleden.”
00.37.58 Beeld: De stoet arriveert bij het versierde paleis Noordeinde, waar de gasten naar binnen gaan.
00.38.26 Het publiek juicht.
00.38.27 Opnamen van mensen in de stad, onder wie een als een clown verklede jongen en ballonverkopers.
00.38.52 Een balkon van een huis is versierd met een afbeelding van Juliana en Bernhard in een bootje.
00.39.02 Tekst: “... en in een klein plaatsje, ergens in Polen, in de sneeuw, brengt het Bruidspaar zijn wittebroodsweken door en geniet van een welverdiende rust.”
00.39.13 Beeld: Een foto van Juliana en Bernhard in de sneeuw.
00.39.25 Einde

Aantal resultaten per pagina
12162040100