Zoekresultaat

U heeft gezocht op bevrijding, bron:Beeld en Geluid. Aantal resultaten: 15
<<12>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100
SACHSENHAUSEN
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Eerste deel van film over het concentratiekamp Sachsenhausen. Terwijl de Berlijners in 1938 op terrasjes zitten komt 30 km noordelijker het kamp te Sachsenhausen tot stand. Voormalig politiek gevangene Paul Borner maakt een rondgang door het verlaten kamp en bezoekt barakken, demonstreert hoe martelingen uitgevoerd werden. Beelden van massa-bijeenkomsten van Hitlerjugend en van troepenparades voor Hitler. Himmler, die het gezag had over de kampen, bezoekt fronttroepen. De talloze lijken en uitgemergelde overlevenden, zoals aangetroffen door de Russische bevrijders. Tenslotte shots van enkele van de kampbewakers, ongeschoren en in uniformen ontdaan van distinctieven. Deze Nederlandse versie werd in april 1980 door de stichting uitgebracht als een aanpassing en bewerking voor de oorspronkelijke Russische film
00.06 (neg) Beginleader waarin RVD-logo en archiefnummer 00.00 Inleidende tekst waarin wordt gesteld dat Adolf Hitler als leider van de Nazi-partij in Duitsland de Duitse bevolking, die leed onder de ellende van gevolgen van de verloren Eerste Wereldoorlog, werk, voedsel en herovering van verloren grondgebied beloofde. Gesteund door de grote industrie, de Joden overal de schuld van gevend en met de Nazi-partij als grootste in het parlement, wordt Hitler op 30 januari 1933 Rijkskanselier, waarmede het Derde Rijk een aanvang neemt 00.54 Beeld:stoomlocomotief trekt trein station in Berlijn binnen en stopt 01.13 Overstekende door agent gedirigeerde voetgangers in de meer dan 5 miljoen tellende inwoners in het Berlijn van 1936. Stadsbeelden van verkeer, gebouwen, beeldhouwwerken fonteinen, het gebouw van de Rijksdag, uitkijktoren met uitzicht over de stad, overvolle parkeerplaatsen (noot 1) 02.28 Isolatoren op een prikkeldraadhek dat dmv van het overhal van een hendel onder een stroom van 1000 Volt gezet wordt 02.39 Waarschuwingsbord waarop tekst: Neutrale Zone. Es wird oh Anruf geschossen; dubbele prikkeldraadafrastering langs muur van concentratiekamp 02.53 Titel: Sachsenhausen. Niets ging verloren alleen de mense 03.04 Toelichtende tekst over de documentaire die is samengeste uit authentieke opnamen van een Russische legerfilmploeg, gemaakt direct na de bevrijding van het kamp. 35 jaar lat nam de Stichting "We nemen het weer niet" van de Nederlan Vriendenkring voormalige gevangenen Sachsenhausen het initiatief tot het maken van een Nederlandse bewerking 03.23 Plattegrond van het in 1936 aangelegde kamp (noot 2); appelplaats en kampcomplex. De gebouwen en barakken gezien in pan door de ramen van een hoofdgebouw 03.55 Landkaart waarop Berlijn en ca. 30 km noordelijker de plaats waar het kamp Sachsenhausen (bij het kamp Oranienburg)werd gebouwd 04.02 Berlijners zittend op terrasjes; uitvoerig beeld van uitzinnige menigte bij aankomst van Hitler, staande in Horch staatsieauto, zijn nazigroet vanaf een balkon, marcherende SA'ers en massaal meegedragen swastika vlaggen en dito vaandels 04.39 Langzaam lopende benen waaraan versleten schoeisel van tot concentratiekamp veroordeelde mannen. Tekst op toegangshek: Arbeit macht frei 04.53 Voormalig politiek gevangene Fritz Borner treedt op als gids en loopt door cellengang waar hij door kijkgat in celdeur kijkt 05.11 Zijn oog verschijnt in het ronde kijkgat, gezien vanuit de cel, zoals de celbewoners destijds het oog van de bewakers gezien hebben 05.16 Aanleggen van een zware, slechts 1 meter lange ketting Aan een voetboei rond de enkel waarna uptilt naar klein vierkant gat hoog in de celmuur 05.36 Gezicht op houten barakken achter het hek. Borner kijkt in smalle gang tussen barak en muur en verlaat het kampgedeelte door ijzeren deur in muur 05.51 Tilt ijzeren afdekplaat in het gras buiten de muur op en daalt af via houten ladder in ondergronds hol 06.11 Loopt opkijkend langs getraliede ramen in muur van stenen gebouw 06.22 Demonstreert hoe gevangenen ter bestraffing aan hun achte hun gebonden handen werden opgehangen teneinde hun gewrichten uit te rekken (noot 3) 06.41 Kampbel, betonnen appelplaats met verderop de barakken (noot 4) 06.58 Borner stopt bij galg en beproeft strop waarbij hij ter demonstratie het bankje waarop de gehangene stond omverschopt 07.14 Zijn hand die reeks onder elkaar in paal ingeslagen spijker en ingesneden kerven aanwijst (noot 5) 07.26 Borner gaat naar barak, bord met opschrift RIIA Innere Abteilung 07.31 Interieur van de zgn. ziekenbarak waar gesteriliseerd, gecastreerd en wonden geinfecteerd werden 07.50 Borner pakt bij een tafel een injectiespuit op, ledigen injectiespuit waarmee gifstoffen, bacillen of benzine werd ingespoten 08.09 Bij elkaar neergesmeten uitgemergelde lijken 08.27 Hitlerjugend, geuniformeerd of met ontbloot bovenlichaam (noot 6) brengt massaal de nazigroet, met close-up's Hitler 08.37 Massa-parade van Duitse troepen 08.45 Wachttoren aan buitenmuur en tweeverdiepingen huisjes in modelkamp, bestemd voor bevoorrechte gevangenen (noot 7) 08.58 Prikkeldraadafrastering en sombere barakken in Sachsenhausen bestemd voor de overige gevangenen 09.18 Borner betreedt barak en bekijkt de nu lege slaapplaatsen 4-hoog boven elkaar 09.35 Dezelfde slaapplaatsen, volgepakt met vrouwen, zieken en gezonden door elkaar. Tweetal stervende slachtoffers. Vrouw (noot 8) 09.50 Na de bevrijding aangetroffen verzameling paspoorten waaruit er steeds een wordt genomen en getoond t.w. van een Fransman, van een Boliviaan, van een Pool, een ANWB rijwielhuurbewijs, een Russisch en een Duits werkboekje. Borner kijkt de documenten in 11.17 Bladeren in de getypte lijsten waarop de namen, nummers en tijdstip van dood vermeld zijn van degenen die in de 150 man sterke vervalsingscentrale voor engelse ponden en Amerikaanse dollars moesten werken 11.55 Overzicht van het zgn Industriehof, een plein waarop massaal door de bewaking gemoord werd 12.09 Borner daalt trap af, betegelde ondergrondse gewelven waar de doden de eerste jaren opgeslagen werden 12.28 Plek met nog zichtbare fundamenten van de eerste verbrandingsovens 12.42 De latere oliegestookte verbrandingsovens 12.51 Drie bovengrondse olietanks 12.59 Gebouwen en hoge schoorsteen van het later gebouwde crematorium (noot 9) 13.19 Fotoportret van Reichsfuehrer Heinrich Himmler die het gezag had over alle concentratie- en vernietigings- kampen. Himmler die SS-eenheid aan het front bezoekt 13.31 Animatie van spinnenweb (Himmler de spin in het middelpunt van het web voorstellende) dat zich over heel midden-Europa uitstrekt, waarop de namen van concentratiekampen worden geprojecteerd: Sachsenhausen, Theresienstadt, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Ravensbrueck (vrouwenkamp), Bergen-Belsen, Lublin, Stutthof, Maidanek, Auschwitz terwijl onder het web witte driehoekjes de ligging van de kampen weergeeft (noot 10) 14.22 Russische infanterie die Rode Vlag met zich meedraagt, bestormt het zwaar beschadigde Rijksdaggebouw in Berlijn in mei 1945 14.33 Compositiebeelden van Russische soldaten op het dak van het Rijksdaggebouw en van zich openend hek van Sachsenhausen 14.45 Fotoreeks van bij de bevrijding aangetroffen op hun bed liggende uitgemergelde mannelijke en vrouwelijke skeletfiguren 15.10 Lijken van door uitputting bezweken slachtoffers, liggend op de grond buiten de barakken 15.14 Tonen van identificatiebewijzen van SS-bewakers gevolgd door cu's van de bewakers zelf (noot 11) 16.25 Eindleader 16.26 EINDE
VRIJ NEDERLAND
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Compilatiefim met beelden uit 1939, uit de periode 1940-'45 en uit de eerste jaren na de bevrijding. Beelden van o.a. joodse burgers met de jodenster in Amsterdam, van Ned. Indie voor 1942, bombardement op Rotterdam, van NSB-bijeenkomsten en Nazi-plechtigheden. Beelden van de illegaliteit en van de opening van de Staten-Generaal na de bevrijding door koningin Wilhelmina. Aan het einde wappert de Nederlandse driekleur. Bevat beelden van arbeidsinzet in Duitsland en van Anjerdag
00.00 Openingsbeeld van heraut met daaronder titel : Vrij Nederland. Begeleidende muziek speelt Beethoven's Vijfde. Vervolgens tekst: Polygoon Profilti Productie 00.10 Donkere wolken die de zon afdekken. Beelden uit de bezettingstijd w.o. Amsterdammers lezen Duitse verordeningen, aangeplakt op de De Ruyterkade, bord met opschrift : Judenviertel-Joodse wijk, bij ingang van de Jodenbuurt. Voetgangers in winkelstraat. Joodse kleuters met Davidster op hun jasjes, geboeide verzetsstrijders worden weggevoerd. Gefusilleerde verzetsstrijders op fusilladeplaats 00.27 Zon komt achter wolken te voorschijn 00.35 3-tal beelden uit het Ned. Indie van voor 1942, t.w. openbaar gebouw, ingang van een pasar, kamponghuisjes 00.44 Heinkel He 111, 2 motorige bommenwerpers en Stuka Ju 87 duikbommenwerpers van de Luftwaffe 00.48 Twee Hagenaars met boven de stad op 10 mei 1940 uitgeworpen Duits pamflet, gesteld in slecht nederlands 00.52 Marcherende Duitse soldatenlaarzen, oprukkende Duitse tanks en voorwaarts stormende infanteristen. Duitse mitrailleurschutter 01.05 Nederlands, verouderd, veldgeschut lost een schot. Mortiersectie van het Veldleger gaat hardhollend in stelling 01.09 Fokker T-IV/W drijverbommenwerper van de Marine Luchtvaart Dienst in Ned. Indie. Kruiser 'De Ruyter', Ltz. I, onderzeebootcommandant, kijkt door periscoop. Boven water uitstekende periscopen. Graven van gesneuvelde Nederlandse militairen 01.19 Duitse Heinkel en Stuka bommenwerpers, vallende bommen. Duitse troepen trekken over Maasbrug Rotterdam binnen. Brandende huizen en gebouwen in Rotterdam 01.31 Gebombardeerde straat. Duitse troepen trekken door Amsterdam 01.40 Commandant van Duitse 227e Infanteriedivisie, gen.maj. F. Zickwolff, slaat de intocht gade. Reichskommissar Seyss-Inquart inspecteert op Binnenhof opgestelde erewacht. Seyss-Inquart spreekt voor gehoor van Duitse leger- en Nederlandse civiele autoriteiten in de Ridderzaal zijn eerste rede uit 01.54 Ir. A.A. Mussert, Leider van de NSB, neemt parade van WA-eenheden af 02.01 Beelden van de NSB-hagespraak op de Goudsberg bij Lunteren en van de bronzen klok, die de NSB aan Reichsmarschall Goring, chef van de Luftwaffe, schonk 02.13 Duitse militaire kapel opent parade voor Seyss-Inquart. Voor hem de Hohere SS-und Polizeifuhrer Ernst Rauter 02.25 Bijeenkomst van de door de Duitsers ingevoerde Kultuurkamer 02.31 Paraderende Arbeidsdienst, groep Kerstmannen met collectebussen voor de actie Winterhulp. Duitse soldaten laden ronde hollandse kazen van vrachtauto 02.43 Distributiekaarten, queuende huisvrouwen. Rij huisvrouwen en kinderen voor groentewinkel 02.50 In de bezettingstijd geslagen muntgeld van 1 cent tot en met een kwartje 02.52 Krantenkoppen in Nederlandse dagbladen uit begin oktober 1941, vermeldende de volgens Reichspressechef Dr. Dietrich en Duitse militaire kringen beslissende nederlaag van de Sovjet-Unie 02.58 Naar Londense radio luisterende onderduiker, illegale bladen w.o. Trouw. Seinende ondergrondse marconist. Uittypen en stencillen van berichten, krantenbericht over standrechtelijk doodgeschoten communist 03.07 Installatie van WA-uniform dragende NSB-burgemeester 03.13 Wegvoeren per vrachtauto van Nederlandse jongelui vanaf station Utrecht 03.19 Werkplaats in Duitsland : bankwerker, schaver 03.25 Menigte verzamelt zich bij paleis Noordeinde en legt bloemen neer t.g.v. verjaardag Prins Bernhard op 29 juni 1940 03.35 Anjer in knoopsgat, bloemenhulde bij monument van koningin-moeder Emma 03.42 Torpedojager, vlooteenheid op zee, O-15 gaat onder water. Fokker TIV/W drijverbommenwerpers. Torpedo wordt in lanceerbuis geschoven. Fokker CXI boordvliegtuig, verkenningstoestel van een der lichte kruisers 03.56 Koopvaardijschip. Kaart van Engeland met hoofdstad Londen. Wereldkaart waarop lijn van Londen naar Ned. Oost-Indie getrokken wordt en op andere kaart twee lijnen naar resp. Curacao en Suriname 04.11 Matrozen hijsen vlag op achtersteven. Werklieden blazen zware betonnen balk op. Puinhopen bij St. Laurenskerk. Maaimachine, grazende koeien. Krukas voor scheepsmotor wordt uit smidsvuur gehaald. Schip glijdt te water. Verkeersbrug bij Moerdijk. Het ms. Nieuw Amsterdam, vliegtuigmotor van DC-3. De Gouden Koets, koningin Wilhelmina opent zitting der Staten-Generaal 04.42 Prins Bernhard met prinses Beatrix op de arm, prinses Juliana en koningin Wilhelmina komen paleis Noordeinde uit en begeven zich naar de menigte 05.07 Enthousiaste menigte. Prinselijk gezin en koningin op de paleistrappen 05.15 Wapperende Nederlandse vlag 05.17 Slotbeeld : heraut als in beginrubriek en tekst Einde EINDE
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
In de door het oorlogsgeweld geteisterde gebieden van Nederland hebben in het najaar van 1944 zeer vele landgenoten have en goed verloren. Ondergebracht in schamele noodverblijven hebben zij gebrek aan al hetgeen een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Na de bevrijding komen hulpactiviteiten op gang om te voorzien in de meest urgente behoeften. (Beddegoed, kleding, huisraad, keukengerei enz.). De daarvoor in het leven geroepen hulporganisatie Nederlands Volksherstel en het Roode Kruis roepen de hulp in van de landgenoten die in betere omstandigheden verkeren. Zij luiden de noodklok om de getroffenen, voor de winter van 1945/1946 invalt zo goed mogelijk van het nodige te kunnen voorzien.
00.00 Klokkestoel met luidende klok naast ruimte van kerk. Over dit beeld verschijnt de geschreven tekst: De Noodklok luidt voor de geteisterde gebieden. Een film van Otto van Neyenhoff 00.18 Ruine van verwoeste gebouwen 00.30 Silhouette van behoud gebied tegen avondlucht 00.36 Oorlogsgraven van onbekende soldaten 00.46 Landschapsbeelden: rivier met bebouwing langs dijk in de buurt van een dorp of stad; weid gebied met vee; drie draaiende windmolens 01.14 Verwoeste kerk; op voorgrond grafkruizen 01.18 Kaart van Nederland, waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Betuwe, de Zeeuwsche eilanden en de achterhoek zwart vollopen 01.40 Ruines en puinhopen 01.49 Noodverblijf, vrouw maakt bed op, vrouw komt naar buiten met pan 02.04 Ratten bij een huis 02.20 Bord met tekst: Danger Mines. Road and Verges Only chequed en bordes in gras met tekst: Mines 02.27 Militairen in linie, zoekend naar landmijnen met detector; een van hen bukt en graaft mijn uit en demonteert deze, terwijl de andere lilitairen zich verwijderen 02.46 Verwoeste boerderij 02.54 Ruines in de sneeuw; daaroveheen verschijnt de geschreven tekst: Winter 02.59 Noodverblijven met bezige mensen; een kelder van een verwoest huis een schuurtje 03.13 Namen van steden, wier inwoners die van getroffen plaatsen helpen 03.47 Vrouw bezig in keuken van zwaar beschadigd huis 04.03 Bewoonde bunkers in duinen 04.11 Noodverblijven in Zeeland waar vrouw huiswerk doet 04.34 Paard en wagen in overstroomd land 04.48 Huizen in onder water staand dorp 04.55 Bos met dode bomen en verwoeste boomgaard 05.13 Een houten dichte wagen met opschrift Winkel op Wielen 05.23 Ramen zonder glas, gedicht met zwart papier 05.27 Halfronde "Nissenhut" waarbij vrouwen aan het werk 05.32 In provisorische winkel in nissenhut koopt kind twee broden en verlaat de winkel, waarin toonbank met weegschaal. Opschrift Nissenhut: G.H. Smids v.d. Hoogen Broodbakkerij 05.40 Herstelwerkzaamheden aan beschadigd huis met kogelgaten 05.53 Bouwwerkzaamheden; o.a. het metselen van een muurtje met afgebikte bakstenen 06.09 Verwoeste kerk. Uit de duer van een intact gebleven gedeelte + pastorie komt man, nagewuifd door vrouw 06.20 In het vertrek van een pand waarvan de buitenmuur is weggeslagen zijn twee mannen bezig met een orgel of harmonium. Een van de twee is gekleed als geestelijke 06.38 De stenen onderbouw van een blokbaar verwoeste molen is met een provisorisch dak afgedekt. Naast de ruine liggen de wieken en de as. Close-up van een man (molenaar) met een foto van de molen in normale staat. De ingang van de onderbouw 06.54 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen de tekst: Winter 07.10 Houten noodverblijf met opschrift 't Overschotje. Uit een naast gelegen schuurtje komen kinderen 07.19 In vertrek van een verwoest huis kloppen meisjes dekens 07.23 Vrouw en kleuter bij verwoest huis 07.34 Exterieur en interieur van schamel ingerichte bunker en gezin aan tafel 07.49 Behagelijk ingerichte woonkamer met man aan bureau en vrouw uitgestrekt op zitbank 08.05 Comfortabele slaapkamer 08.13 Luidende klok in klokkestoel 08.18 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen tekst: Winter 08.24 Gezellige woonkamer met o.m. een piano. Man aan bureau 08.31 Armoedig geklede jongetjes zittend op straat 08.36 Kousenstoppende vrouw bij ingang noodverblijf 08.50 Luidende klok 08.59 Silhouette van verwoeste gebouwen 09.02 Kaart van Nederland waarop aangegeven geteisterde gebieden 09.17 Schematisch wapen van Nederland met daaromheen de tekst: Nederlands Volksherstel 09.21 Wit kruis met tekst: HARK (Nationale Hulpactie Rode Kruis) 09.26 Nederlandse vlag wordt aan mast gehezen. Daaromheen de tekst: Nederland zal Herrijzen 09.34 Wappperende Nederlandse vlag. Einde
DOOR DUISTERNIS TOT LICHT
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Amerikaanse legerjournaalfilm over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Azië, de capitualatie van Japan, de bevrijding van de Japanse interneringskampen en de politieke spanningen in Nederlands-Indië kort na de bevrijding. Amerikaanse legerjournaalfilm over inscheping van troepen en materiaal in een baai c.q. aan het strand ergens in de Pacific. Vermoedelijk een t.b.v. het leger ontruimd eiland, aangezien in de film geen autochtone bevolking te zien is.
00.00 Het 'springen' van eiland tot eiland. Bewapend koopvaardijschip met Nederlandse vlag in de mast 00.06 Grote landingsvloot van o.a. bevoorradingsschepen en landingsvaartuigen liggen gereed in baai 00.20 Rij houwitsers klaar voor inscheping. Vrachtauto wordt beladen. LVT's en DUKW's begeven zich naar het inschepingspunt 00.41 Soldaten met op helm nummer 24 begeven zich naar verzamelplaats 00.52 Korporaal van de technische dienst en jeepchauffeur knappen een uiltje 00.58 LCA 19 met geopende boegdeuren vaart op het strand toe 01.06 Een LCT rijdt het landingsvaartuig binnen. Rupsvoertuigen trekken munitiewagens aan boord 01.24 Een LVT vol soldaten rijdt op aanwijzingen van een andere soldaat achterwaarts de LCT binnen 01.35 Oprollen van de gebruikte strandmatten 01.40 Andere landingsvaartuigen naderen het strand om troepen op te nemen. Een inschepingsofficier leest voor wie waar aan boord moet 02.30 Een stampvolle LCT steekt van de kust af. Ook andere LCT's varen volgeladen naar de vloot 02.57 Landingsvaartuig W11 nadert het troepenschip, waar reeds een LCA in de Davids hangt, komt langszij waarbij de soldaten via klimnetten aan boord klimmen. Het zware materieel wordt met touwen opgehesen 03.18 Soldaten van de W2 klimmen met hun bepakking massaal aan boord van het schip 03.34 Amerikaanse zware kruisers op de rede in afwachting van het vertrek der vloot 03.54 Einde
BEVRIJDINGSBEELDEN 1945
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Beelden van de verwoestingen aangebracht door de Duitsers, die zich hebben teruggetrokken naar het noorden en beelden van de oeververbinding over de Rijn bij Arnhem direct na de bevrijding van Arnhem,. Vrouwen schikken bloemen op het graf van gefusilleerde Nederlanders. Prins Bernhard neemt in Den Haag een parade af.
00.00 Middachter Allee tussen de Steeg en Ellecom, zware stammen van omgehaalde beuken zijn over de weg gelegd als versperringen tegen de oprukkende geallieerden. 00.22 Bordjes met opschrift : Gevaar landmijnen. bij de toegang naar bospaden 00.29 Bospad, afgesloten met beukenstammen. Opgeblazen bomen zijn opzij geschoven om een doorgang te maken. Afgerukte stompen 01.47 Een convooi bevoorradingstrucks zoekt zijn weg naar het front om de opgeblazen bomen heen 02.00 Tweetal baileybruggen over de Rijn bij Arnhem, een voor opgaand en een voor afgaand verkeer. Colonne voertuigen rijdt over de enkelbaans brug richting front. Ertussen een personenzuto en een zware Engelse sportwagen 02.59 Versierd graf met krans aan het kruis aan de voet van het steentalud van een viaduct. Jonge vrouw schikt bloemen op het graf 03.15 Bord bij het graf met de namen van op 4 februari 1945 door de Duitsers gefusieerde Nederlanders uit Amsterdam en Hilversum 03.40 Victory parade op het de Savornin Lohmanplein in Den Haag. Op de Saluting Base neemt prins Bernhard, met de generaals Crerar, Foulkes en anderen, alsmede mevrouw De Monchy, de parade af 03.56 Een afdeling strijdend gedeelte van de B.S. trekt voorbij, de prins groet hen 04.37 Passeren van de Bag-pipe band van een Canadees regiment, gevolgd door een detachement Royal Navy. Bataljons van verschillende regimenten uit het eerste Canadese leger 05.33 Men trekt in strak gesloten gelederen voorbij 05.40 Einde
THE LAST SHOT
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Tweede deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Dit deel toont hoe moeilijk West-Nederland het in de Hongerwinter had met o.a. rijen voor de gaarkeukens, eten van tulpenbollen, vernielde huizen door weggsloopt hout, bejaarden met hongeroedeem. Verder boerengezinnen als symbool voor de nieuwe hoop. Herdenkingsdienst voor de ca. 3000 joden die de oorlog overleefd hebben.
00.00 Rij mensen die bij lege zaken probeert nog wat eten te kopen. De mensen zijn blij met elk voedsel dat er nog is 00.20 Kinderen breken houtjes weg tussen de tramrails om thuis te verstoken in de potkacheltjes en enige warmte te hebben 00.40 huizen, welke ingestort zijn, omdat mensen er alles van hout (deuren, balken) uitgesloopt hebben om thuis te verstoken 00.49 Suikerbieten malen in een molentje om te kunnen eten 01.15 Pellen van tulpenbollen, die vervolgens in de koffiemolen gemalen en gekookt worden 01.43 Een familie zit van dit karige tulpenbollenmaal te eten 02.10 Verhongerde kinderen 02.39 Sleepboot in de grachten van Amsterdam, waarop Rode kruis paketten met voedsel 03.09 Rij mensen voor een gaarkeuken waar voedsel uitgedeeld wordt 03.27 Gamellen (kool-)soep worden aangedragen bij de uitdeelpost 04.14 Haveloze kinderen zitten uit hun pannetjes te eten. Een jongetje probeert een lege gamel soep uit te likken 04.34 Ook de bejaarden zijn in het westen van het land praktisch verhongerd. Daarna beelden van jonge mensen die er door honger en gebrek toch al zeer oud uitzien 05.00 Mensen die verdroogd zijn door de honger ... 05.08 ... of juist opgezwollen 05.14 Mensen die koeien melken, om de hogerenden na de bevrijding weer te voederen 05.23 Zeug met biggen 05.27 Paard met veulen 05.36 Boerenmensen 05.48 Punten in Amsterdam kort na de bevrijding ; veel is verwaarloost 06.06 Herdenkingsdienst in een synagoge van de 3000 over gebleven Joden in Nederland, wordt nu ook bezocht door Christenen 06.19 Thuiskomst van een man, die in de geallieerde legers heeft gevochten. Hij brengt allerlei lekkers als brood, snoep, en blikken mee 07.34 Einde
DOOR DUISTERNIS TOT LICHT
Datum: 1943
Bron: Beeld en Geluid
Amerikaanse legerjournaalfilm over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Azië, de capitualatie van Japan, de bevrijding van de Japanse interneringskampen en de politieke spanningen in Nederlands-Indië kort na de bevrijding. Amerikaanse verovering van het eiland Tarawa, onderdeel van de Gilberteilanden gelegen in de Stille Oceaan. Hiermee begon het Amerikaanse maritieme offensief door de Centrale Pacific o.l.v. Admiraal Chester W. Nimitz. De film toont beelden van de Amerikaanse konvooien, die de kust van Tarawa naderen, echter voortdurend belaagd door Japanse bommenwerpers, van de voorbereidingen, die de bemanning treft voor de aanval op Tarawa, en van de bezetting van het eiland, waarbij Japanse krijgsgevangenen worden gemaakt.
00.00 Schip in rivier. Havengezicht, laden van schip 00.11 Lier met bediening. Kisten in de takels, komen aan boord 00.34 Matroos klimt aan boord met touwladder. Antiluchtdoelmitrailleur op dek van schip. Vierstreeps marine-officier, gezagvoerder K.P.M.-schip 00.45 Zak met opschrift K.P.M. mail wordt aan boord getakeld 00.48 Ponton in haven 00.52 Tropische kust met schip in de verte. Havengezicht met schepen. Varend K.P.M.-schip 01.13 Zee met tientallen schepen varend in konvooi. Koopvaardij- en passagiersschip varend in de mist 01.30 Avondstemming met schepen in de verte 01.38 Officieren kijken door kijker. Hijsen van seinvlag en indrukken van alarmknoppen. De vijand is in zicht 02.01 Afwerpen van dieptebommen. Vliegtuigen in de lucht. Japanse vlieger 02.28 Antiluchtdoelmitrailleur wordt gericht en vuurt ; vliegtuigaanval wordt afgeslagen 02.54 Scheepsbemanning in volle actie 03.15 Men bereikt de kust van Tarawa. Zeelieden kijken door telescopen. Oorlogsschepen vuren vanaf zee op de kust 04.27 Staf bestudeert maquette van Tarawa, in het bijzonder van, in het bijzonder van het belangrijke eiland Betio 04.44 Oorlogsschepen beschieten palmenkust. Soldaten waden aan land en gaan in looppas landinwaarts 05.27 Huis wordt beslopen door Amerikaanse militairen. Overvliegend vliegtuig werpt bom af 05.43 Details van verwoesting. Verbrande palmbomen en rokende loodsen 05.45 Amerikaanse soldaten met brancard met gewonde zoeken dekking 06.40 Groep schietende soldaten bereikt Japanse versterking met aantal gesneuvelde Japanse soldaten 07.06 Heuvel met zwaar geschut, rookkolom en verwoeste Japanse bunker 07.19 Indentificeren van gesneuvelden, o.a. op het strand 07.35 Rubberboot met dode soldaten 07.38 Amerikaanse soldaten met Japanse krijgsgevangenen met de handen omhoog. Zij worden geeendentificeerd en afgevoerd 08.08 Amerikaanse Generaal-majoor Holland M. Smith, bevelhebber 5e amfibiekorps, en generaal Julian Smith, commandant 2e mariniersdevisie in gesprek met mariniers na afloop van de strijd 08.28 Vlaggemast met Amerikaanse vlag 08.33 Einde
THE LAST SHOT
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Eerste deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Opnamen van de intocht van de bevrijders in Amsterdam, van de NSB-leiders, en de gevangenis en het opgraven van geeexecuteerde verzetsstrijders. Verder toont men de grote verwoestingen in Nederland aan de steden, de havens, de spoorwegen en de landbouwgronden.
Laatste overledenen van de Tweede Wereldoorlog
Bevrijding 1945
Datum: 1945-05
Bron: Beeld en Geluid
Ongemonteerde journaalbeelden van direct na de bevrijding in mei 1945, t.w. : - Bezoek Prins Bernhard aan het hoofdkwartier der Binnenlandse Strijdkrachten te Amsterdam. - Opgravingen in de duinen bij Bloemendaal/Overveen van stoffelijke resten van door de Duitsers gefusilleerde verzetslieden en sectie der lichamen door een team pathologen-anatoom, w.o. de gerechtsscheikundige Dr. van Ledden Hulsebos. - Beëdiging van officieren van het Vrouwen Hulp Korps.
00.00 Grote open Mercedes rijdt over Keizersgracht te Amsterdam met prins Bernhard aan het stuur 00.05 Auto stopt, prins stapt uit en gaat met een aantal functionarissen van de B.S. herenhuis binnen 00.13 Bovenste deel van oud-Hollandse gevel 00.19 Met oranjedoek versierd naambord boven deur waarop staat: Binnenlandsche Strijdkrachten 00.24 Prins Bernhard verlaat het hoofdkwartier van de B.S. en praat staande bij de auto nog even na 00.32 Geeft B.S. officieren een hand, groet en stapt in de auto, waarvan het portier door M.P. van de staf gesloten wordt 00.42 Kleine colonne bestaande uit legersedan, Mercedes, tweede sedan en gesloten Horch-cabriolet rijdt gracht af langs dichte haag toeschouwers die na het passeren rijweg op stromen 01.03 Duinvallei met op de voorgrond arbeiders die kuil openleggen. Rechts en op oplegger op de achtergrond gereedstaande lijkkisten. Uiterst rechts patholoog-anatoom bezig met sectie 01.20 Graf met stoffelijke resten wordt opengelegd 01.23 Overzicht van de sectiewerkzaamheden; op de schragen rechts lijk waarop autopsie verricht wordt waarvan bevindingen door ambtenaar worden genoteerd. B.S.-ers en arbeiders kijken toe 01.31 Gravers leggen een volgend lichaam op de sectietafel 01.44 Vrouwelijke patholoog-anatoom knipt kleding open 01.53 En verwijdert kledingresten 01.57 Knipt vervolgens slierten hoofdhaar weg 02.05 Overzicht van de opgravingswerkzaamheden met overal verspreid staande lijkkisten 02.27 Dr. van Ledden Hulsebos knipt kleding van vooroverliggend lijk open 02.35 Met een mes tracht hij de kleding open te snijden 02.42 Krabt zorgvuldig het grondvuil weg 02.50 Dr. Hulsebos staat op van zijn werk 02.57 Gravers leggen een volgend lichaam op de schragentafel gereed voor de vrouwelijke patholoog-anatoom. Het eerder onderzochte lichaam is gekist 03.09 Zij begint kleding open te knippen onder toezicht van sigarenpeuk rokende ambtenaar 03.16 Patholoog-anatoom toont tot twee keer toe camera het ontzielde en reeds tot ontbinding overgegane hoofd en hals van een lijk, waar grote vliegen over het lichaam kruipen 03.27 Overzicht van de werkzaamheden in de vallei. Een tweede patholoog-anatoom drinkt wat uit een fles, die een medewerker hem aan de mond houdt 03.35 Dr. van Ledden Hulsebos verricht een sectie 03.43 Patholoog-anatoom beeindigt zijn werk aan een lichaam terwijl achter hem gravers met hun spaden een lichaam omkeren 03.53 Tweede patholoog verricht zijn minitieus werk 04.02 Telelens-opnamen van vrouwen van het Vrouwen Hulp Korps in rij aangetreden voor een tuinhuisje en luisterend naar toespraak commandante op het landgoed Wildhoef in Bloemendaal 04.15 Een voor een treden de dames naar voren, steken twee vingers van de rechterhand omhoog, leggen de eed af, groeten en treden terug in het gelid 04.50 De rij dames stram in de houding tijdens de beediging 05.00 Drietal nieuwe VHK-officieren 05.03 EINDE
BEZOEK VAN Z.H.H. PRINS BERNHARD AAN TWENTE
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Kort na de bevrijding van het oosten van Nederland maakt Prins Bernhard in zijn jeep, samen met de officieren van Houten en Frowein een rondgang door Twente. Hij bezoekt o.a. de gemeenten Groenlo en Enschede, waar hij bij het stadhuis door een enthousiaste menigte wordt toegejuicht.
Prins Bernhard vertrekt samen met zijn staf met de jeeps onder toejuichingen van de aanwezige bewoners, ook inspecteert hij een aantal manschappen ergens in Twente
CANADA AT WAR
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Compilatiefilm over de acties van de Canadese bevrijders in Europa, met name in Nederland. Dit deel toont o.a.: verwoestende bombardementen op Hitler-Duitsland; bespreking op het Fuhrerhauptquartier; Canadese bevrijders rond Arnhem; opbrengen krijgsgevangenen in Noord-Frankrijk ; bevrijding concentratiekamp Buchenwald ; Italie bevrijd ; capitulatie-onderhandelingen in hotel De Wereld ; Duitse inval in Nederland, Belgie en Frankrijk; evacuatie Engelsen uit Duinkerken ; Franse overgave te Compiegne ; en de Battle of Britain.
00.00 Tekst: National Film Board of Canada production Canada at War V Part 12 00.25 Paraderende SS-ers in buitenmodel uniform; Adolf Hitler; door het beeld van de SS-ers Hitlers uitspraak uit 1935: Wie de oorlogsfakkel in Europa aansteekt kan slechts chaos wensen 00.48 Nachtelijk luchtbombardement op brandende stad, gezien vanuit de lucht, daaronder de tekst: Duitsland 1945 01.11 Brandende stad in de nacht (noot 1 in dossier); blussende Duitse brandweer en de Hitler Jugend; wenende vrouwen, berging van slachtoffers, wagen met lijkkisten en overdekte stadion met lijken op de vloer; luchtopnamen van gezonken schepen in Kiel en van uitgebrande Duitse stad 02.02 Bespreking over de situtie op de Fuhrerhauptquartier. Hitler verwelkomt stafofficieren en houdt een monoloog. Animatiekaart van Europa, waarop het door Duitsland bezette gebied ineenschrompelt; onzomen van Holland, waarbij Noordwaartse gerichte pijlen bij nijmegen het laatste offensief aanduiden 02.47 Generaal Crerar, commandant van het 1ste Canadese leger, bestudeert met zijn adjudant de kaart; 49ste West Riding (Polar Bear) Division in afwachting; manschappen dragen reddingsgordels voor de oversteek over de Rijn; Buffalo's rijden op achter de Rijndijk bij westervoort 03.05 Inleidend artillerievuur uit 5.5 inch kanon van de Royal Canadian Artillry; Duits geschut; zware rookwolken ten gevolge van inslagen; tanks in een boomgaard; wisselende beelden van Canadese Bren en Duitse Spandau; oprukkende tirailleurs in het voorterrein 03.26 Vlammenwerpende Crocodile-tank zet een Duitse stelling in lichterlaaie 03.33 Oprukkende colonne bij Wilp op de Westelijke IJsseloever: North Nova Scotia Highlanders steken de droge bedding van de Berkel in Zutphen over en trekken de Laarstraat in 03.41 Duitse Fallschirmjager wordt gefouilleerd; colonne Duitse krijgsgevangenen met bewakende jeep; oversteek van de Schipbeek van een carrier per pont 04.01 Oversteek van aanvalstroepen met Buffalo's over de IJssel bij Gorssel; infanterie in de Wilp en het binnentrekken van Deventer, waar de inwoners de bevrijders toejuichen en kaalgeschoren moffenmeiden opgebracht worden 05.04 Aangehouden moffenmeiden in Frankrijk, waar collaborateurs geslagen en geschopt worden (noot 2 in dossier); huisvrouw bedreigt gevangen genomen Duitse soldaten; hardhollende Duitse krijgsgevangenen in Belgie; gevangen genomen Duitse officieren worden afgevoerd 05.41 Luftwaffeofficier inspecteert jeugdige Flakhelfer; Gobbels feliciteert ca. 14 jarige Duitse soldaat (noot 3 in dossier) 05.56 Colonne Duitsers marcheert na de capitulatie, nog met wapens op de man, door Amersfoort naar de verzamelcentra 06.14 Op verschillende fronten gevangen genomen Duitse soldaten 06.37 Concentratiekamp Buchenwald, waar Amerikaanse medics (hospitaal soldaten) overlevenden op brancards leggen; kris-kras door en op elkaar liggende lijken, tot op het bot vermagerd; gevangenen zwart verbrand naast het onder stroom staande prikkeldraad; een veld vol lijken 07.21 SS Aufseherinnen; close-up van Joseph Kramer, het "beest van Bergen Belsen"; de verbrandingsovens; Duitse burgers uit Weimar verlaten verbijsterd een barak (noot 4 in dossier). De poort van een krijgsgevangenenkamp gaat open, krijgsgevangenen lopen mee met de bevrijders; invalide Russische krijgsgevangenen in het kamp Wesuwe strompelend op geeemproviseerde krukken en protheses; wagen met latrinetonnen 08.27 Broodmagere en apatisch kijkende kinderen van kinderhuis in de Jordaan 08.53 Generaal Crerer en zijn aide bekijken de stafkaart 09.00 Short Stirling dropt containers aan parachutes, die door partizanen opgepikt worden (noot 5 in dossier) 09.15 Peuters en kleuters doen zich tegoed aan verstrekte soep 09.23 Dichte menigte omstuwt Italiaanse partisaneneenheid 09.34 De aan de voeten opgehangen lijken van Mussolini en zijn maitresse Claretta Patacci en enige van zijn volgelingen (milaan 29.4.1945) 09.45 Slotoffensief van het 1ste Wit Russische Front van maarschalk Zjoekov tegen Berlijn; Russische tank rijdt door de stad 09.59 Fallschirmjager bedient Spandaumitrailleur; Canadese patrouille doorzoekt huizen in stad in Duitsland; Duitse bewoners komen met witte doeken zwaaiend naar buiten; oprijden van tanks en Saxton 25 pdr. SP 10.47 Capitulatie van Noord-West-Duitsland, Nederland, Denemarken en Noorwegen (legergroep noord-west) door admiraal Von Friedeburg op de Luneburgerheide aan veldmaarschalk Montgomery(4.5.1945). Montgomery benadrukt de capitulatievoorwaarden en waarschuwt voor de gevolgen, als de Duitsers niet tekenen. Dan laat hij de admiraal en vervolgens de generaal Kinzel het document tekenen 11.56 Telefoonlijn wordt ingeplugd, zender ingesteld en het bericht per telegraaf uitgezonden 12.06 Aankomst General-Oberst Blaskowitz bij hotel "De Wereld" te Wageningen (5.5.1945); capitulatiebespreking, waarbij Generaal Foulkes, commandant van het 1ste Canadeze legerkorps, de voorwaarden voorleest 12.37 Kerkklok wijst 8 uur (5 mei 20.00 uur), het tijdstip waarop het "staakt het vuren" van kracht wordt 12.49 Aftocht met paard en wagens, door paarden getrokken houwitsers op de fiets van Duitse bezettingstroepen in Amersfoort naar verzamelcentra 13.09 Gross-Admiraal Donitz, opvolger van Hitler in Flensburg 13.12 Wegvluchtende voetgangers in Spaanse stad (noot 5a in dossier); eskaders, Stuka's en bommenwerpende He 111's; brandende huizen 13.30 Vele Engelsen in Downing Street; burgers met borden waarop: Churchill; Chamberlain verlaat No. 10 (10 mei 1940) 13.50 Duitse opmars in het westen begint; oprijdende motoren met zijspan, kanontrekkers op rupsen, terreinwagens, Heinkel bommenwerpers, brandend Rotterdam, doorbraak Duitse Wehrmacht bij Sedan en oprukken door Noord Frankrijk, door Maginot-linie en door het stoffige Belgische land 14.45 Burgerbevolking op de vlucht op boerenkarren, te voet, met kinderwagens, met fietsen waardoor de wegen verstopt worden 15.10 Bestofte Franse Poilu's. Plaatsnaambord Dunkerque; eerste hulp voor gewonde tommy, een ME 110 wordt door Vickers beschoten, embarkatie van het BEF (British Expeditionary Force) (30 mei -5 juni 1940) 15.34 Torpedojagers op weg naar Engeland; debarkatie in Dover van ontsnapte eenheden waaronder Franse soldaten en van gewonden 16.10 Stafofficier voor wandkaart; bagpipe band begeleidt embarkatie van eerste Canadese troepen; vertrek van troepenschip uit Canadese haven 16.35 Debarkatie van de eerste troepen in de Engelse haven, waar thee, lunchpakket en sigaretten aan hen uitgedeeld worden 16.56 Grote mensenmenigte op Piazza Venezia in Rome; Mussolini spreekt hen vanaf het balkon van het Palazzo Venezia toe; een zwarthemd wordt geestdriftig gejonast 17.10 Halfblinde Spanjaard, met stokken zijn weg zoekend en hardop biddend; instortende gebouwen 17.21 Kabinetszitting van de Franse Vichy-regering, voorgezeten door Maarschalk Petain; tegenover hem Pierre Laval 17.27 Animatiekaart van West-Europa: Duitsland loopt via Tsjecho-Slovakije , Polen, Denemarken en Noorwegen, de Lage landen en Frankrijk onder de voet 17.34 De spoorwagon in Compiegne; Hitler, die plezier heeft in de situatie 17.48 Intocht van Duitse legervoertuigen in het totaal uitgestorven Parijs 18.05 Deelnemers aan bespreking over leverantie van wapens etc. 18.23 De gouverneur van Canada en de gravin van Athlone begroeten op het station te Ottawa hoge ballingen 18.33 Kinderen, die per schip vanuit Engeland geevacueerd worden 18.50 Prinses Juliana toont haar dochtertjes Beatrix en Irene 19.03 Close-up van in de camera sprekende militair van het Essex Scottish Regt. 19.16 Battle of Britain (15.7-30.9 1940) Focke-Wulf met afgeschoten rechtervleugel (noot 6 in dossier); schietende Spitfire; Me 109 met afgeschoten staart; luchtgevechten; neerschieten van Ju 88; formatie Hurricanes; brandende Spitfire; Spitfire wordt getroffen; Duitse bommenwerper wordt in brand geschoten; Goring wijst het doel op de kaart aan 20.00 Kaart van Zuid-Engeland; wijsvinger priemt naar het doel: Londen luchtalarmsirene; Duitse luchtvloten 20.13 Einde
DE BEVRIJDING VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. I
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Eerste deel van een filmserie van drie delen over de bevrijding van Nederlands Indie. Filmverslag van militaire acties op Nieuw Guinea, waarbij Japanners gedood en krijgsgevangen genomen worden. Het verzorgingswerk door de NICA. Het weer in dienst treden van bevrijde KNIL-krijgsgevangenen.
00.01 Palmbomen met zee op de achtergrond. Nederlandse vlag. Titel: De bevrijding van Nederlands Indie No. I Samengesteld door de Nederlandsch-Indische Film-Afdeeling. 00.24 Kaart van Nederlands-Indie. Aangegeven is welk gebied door de Japanners is bezet en welk gebied is vrijgebleven. 00.33 Kaart van Nieuw Guinea met links onderaan Merauke. Hierna uitvergroot beeld van Merauke. 00.45 Kinderen rennen over een dorpsplein naar een voorbij marcherende KNIL-patrouille. Nederlandse vlag. 00.59 Kaart van Nieuw Guinea waarop is aangegeven welk gebied door de Japanners is bezet. Vanuit het oosten wordt op de kaart aangeduid welke gebieden weer op de Japanners werden veroverd. 01.03 Kaart van Nederlands Nieuw-Guinea met Hollandia in het noorden en Merauke in het zuiden. 01.16 Luchtopnamen van het binnenland van Nieuw Guinea. 01.26 Gewapende patrouille in ganzenpas op weg over een pad in het oerwoud. Australische uniformen. Militairen van Indonesische landaard. 01.57 Langs een modderige weg bereikt de patrouille de NICA-post. Boven de poort een (ironisch bedoeld) boordje met opschrift: Off limits for troops. Nederlandse vlag. 02.02 Papoeaprauw op het water van het Sentanimeer. De inzittenden kijken naar de bedrijvigheid op de wal, waar soldaten planken versjouwen. 02.19 Gesprekken tussen Amerikaanse en Nederlandse officieren en leden van de patrouille. Officier praat met een aan zijn linkerbeen gewonde Papoea. 02.29 Papoea's geven uitleg aan een Amerikaanse inlichtingenofficier en wijzen op een uitgespreide (staf)kaart bijzonderheden aan. 02.37 Kaart Ned. Nw-Guinea met tekst: Aanval op Segoli. 02.41 Overzicht van tussen palmbomen gelegen tentenkamp met uitrustende soldaten, kampvuurtjes en opgestapelde voorraden. 02.55 Generaal Robert L. Eichenberger (links), commandant van het 1e Amerikaanse legerkorps op Nw. Guinea met een adjudant, een kolonel der Infanterie. De generaal bespreekt een melding met zijn adjudant, terwijl een officier in gevechtskleding toehoort. Via een radioset worden mededelingen doorgegeven. 03.09 Zwaarbewapende gevechtspatrouille in gevlekte jungle-uniform trekt het oerwoud in. 03.19 In stelling gebrachte 81mm mortier wordt afgevuurd. Patrouille rukt op over een bospad, vuurwapens schietklaar. De soldaten verspreiden zich op aanwijzing van de commandant en verdwijnen, dicht achter elkaar lopend, snel in het struikgewas. 03.39 Langzaam wordt voortgegaan, de soldaten dekken degenen die voor hun lopen. Het struikgewas wordt terdege onderzocht. 03.50 Mortier vuurt granaat af. 03.55 De patrouille kijkt om, de commandant beduidt halt te maken en maant tot stilte. Verkenners, w.o. een sergeant, bereiken de rand van een kampong en nemen positie in. De soldaten blijven zoveel mogelijkin dekking. Links de verbindingsman met een draagbare radioset op de rug. 04.14 Sergeant in vooruitgeschoven positie vuurt op een doel in de kampong. Hij komt teruglopen, wijzend op de kamponghuisjes en geeft opdracht de vijand met handgranaten te bestoken. Soldaat verlaat zijn dekking, steekt het pad over tot bij een tuinhek en werpt handgranaat, waarna hij snel naar zijn dekking terugkeert. 04.34 Explosie in het struikgewas, vernielde Japanse schuilplaats met gesneuvelde Japanse soldaten. Amerikaanse soldaten doorzoeken de dorpswoningen. Overal worden de lijken van Japanse soldaten aangetroffen. 05.05 Lijk van Japanner wordt van achter een paar bomen weggetrokken. Vervolgens worden de lijken zorgvuldig onderzocht. 05.32 Japanse krijgsgevangene wordt onder scherpe bewaking afgevoerd. Met messen worden hem de kleren van het lijf gesneden, waarbij hij steeds wordt vastgehouden. Rondom Amerikaanse soldaten met hun wapens in de aanslag. 06.05 Indonesische soldaat, junglekarabijn op de rug, snijdt met zijn mes de kleding van een gesneuvelde Japanner open. Andere soldaat onderzoekt theebus op boobytrap (valstrikbom of -granaat) door er zijn mes in te steken. 06.17 Soldaat vindt papieren op het lijk van een Japanse soldaat, kijkt erin en legt ze terzijde. Voorts vindt hij een soort fluit aan een koord , dat hij lossnijdt. 06.27 Rest van de patrouille rust uit. 06.35 Soldaat toont Japanse officierssabel. Een ander toont een Japanse vlag; rode bol waarop bloedvlekken in het midden, omlijst met Japanse karakters. 06.47 Radioman geeft resultaten van de zuiveringsactie door. De patrouille verlaat het gevechtsterrein. 06.55 Ondervraging door Amerikaanse inlichtingenofficier van Japanse krijgsgevangene. Van diens antwoorden worden aantekeningen gemaakt. Amerikaanse soldaten houden toezicht. 07.14 Geeemproviseerde bewakingstoren, bestaande uit gestapelde pakkisten met dak van palmbladeren. In de toren een bewaker met machinepistool. Hij ziet neer op 3 krijsgevangen Japanners, om hun nek een grote identificatiekaart aan een touwtje. 07.25 Kaart van Ned. Nw. Guinea. Grote witte pijl wijst naar het eiland Biak. Tekst: NICA op het eiland Biak. Voor het strand liggend landingsvaartuig. Vanaf het strand steken pontonsteigers in zee. 07.40 Overste Abdoelkadir van de NICA geeft aanwijzingen bij de bouw van het nieuwe kamp. Papoea werkkrachten graven een diepe bouwput. 07.58 NICA-functionaris in gesprek met Papoeabevolking. Onder een afdak staan naakte Papoeakinderen rond een oudere, zittende Papoea. 08.08 Sterk vermagerde Papoeavrouwen, geheel naakt, een ervan met stukken zeep in de hand. Een Papoeaman draagt een geeemproviseerde vlag naar de NICA-post. 08.20 Een groepje Papoea's verlaat het kamp. 08.31 Zittend op een draagbaar worden 2 uitgemergelde Javanen binnen gebracht. Een NICA-functionaris stelt vragen; een officier-vlieger van de ML staat terzijde. Andere Indonesier strompelt met behulp van stokken voorbij. 08.48 Apathisch beantwoordt de vooraan zittende Javaan de vragen van de NICA-kolonel. 09.10 Aangetreden ex-krijgsgevangenen; K.N.I.L-militairen van Indonesische landaard. Zij dragen de oude Knil bamboehoed, echter met neergeslagen rand. Op de achtergrond de tijdens de gevechten van hun kroon beroofde palmbomen. 09.23 Nederlandse vlag aan vlaggemast. Tekst: Samengesteld door de Nederlandsch Indische Film Afdeeling. 09.30 Einde.
<<12>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100