Zoekresultaat

U heeft gezocht op kinderen, bron:Beeld en Geluid. Aantal resultaten: 26
<<123>>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Deze film toont de herdenking door het Japanse leger c.q. de Japanse marine van de aanval op Pearl Harbor op 8 december 1941 met sportmanifestaties en een optocht.
00.00 Tekst : Op de herdenkingsdag van het legerbestuur of militair bewind 00.07 Beeld : Plein met loodsen met Indonesisch publiek (ctr: de 8ste dag van de 12de maand te Makassar) 00.19 dat zich met spelletjes bezig houdt 00.29 Toeschouwers 00.35 Loudspeakerhuisje (zgn. zingende toren) op paal waarbij luisterende inwoners op de begane grond 00.44 Tekst : Openingsceremonie voor de sportieve ontmoeting 00.46 Beeld : Veld met vele Indonesiers in sportkleding met op de rechter flank 4 Japanse officieren in de houding 01.00 Vlaggendragers dragen Indonesische en andere vlaggen aan stokken 01.04 Japanse marineofficier op platform spreekt in rijen opgestelde schooljeugd en onderwijzers toe 01.12 Weg en veld met veel publiek waar 01.37 Estafette verlopen wordt door Indonesische meisjes. Tekst : Indonesie houdt wedstrijden 01.51 Beeld : Veld waarop Indonesische jongens gymnastiekoefeningen op de plaats uitvoeren 02.01 Toeschouwers 02.04 Rennende soldaten. Tekst : Wedstrijd voor soldaten 02.08 Beeld : Aankleedrace van soldaten 02.13 Indonesische dames op tribune applaudisseren 02.16 Beelden van de race 02.26 Toekijkende en applaudiserende Japanse militairen 02.28 Vrouwelijk publiek met kinderen 02.40 Spelmomenten uit een voetbalwedstrijd 02.51 Vrouwelijk publiek, spelmomenten uit voetbalmatch 02.56 Spelmomenten uit handbalwedstrijd, gadegeslagen door mannelijk publiek w.o. Japanse marine-officieren 03.12 Paarden worden opgetuigd voor een race 03.17 Beelden van de paardenrace en van de jockeys 03.50 Beelden van zeilwedstrijd met Makassaarse prauwen. Tekst : Wedstrijd van zeilprauwen 04.31 Beeld : Toeschouwers op de wal 04.36 Prijsuitreiking aan de winnaars 04.54 Tekst : Feestelijk versierde optocht ter viering van de overwinning in de oorlog 05.01 Beeld : Optocht met vaandels w.o. Japanse vlag en met paarden 05.26 Groep jongeren uit Borneo met bijbehorend naamdoek 05.31 Spandoek met naamsvermelding van Vorstendom Goa, gevolgd door groep in adatkleding met voetgangers en ruiters met lansen en een politieman op de fiets 06.13 Groep met naamdoek uit Timor met vrouwen in Timorese sarongs 06.21 Vrouwen in sarong en mannen met hoeden in oud-Portugese stijl 06.37 Spandoek met opschrift : Sumatra 06.38 Groep Indonesische schooljeugd met onderwijzers 06.41 Groep in Arabische kledij en met vlaggen 07.07 Klein muziekkorps marcheert voorbij 07.10 Groep met bloemstuk 07.17 Groep met naamdoek van de Boeginese volksgroep Makassar en met Japanse vlag 07.28 Tekst : Einde 07.31 Tekst : Sprekende film geproduceerd door Nippon Eigasja 07.32 EINDE
VENLO
Datum: 1943
Bron: Beeld en Geluid
Overzichten van wijken, kerken en huisinterieurs die verwoest zijn. Tekeningen worden getoond van nieuw te bouwen woningen. Puin wordt geruimd. Arbeiders uit Friesland zijn met de opbouw bezig.
00.00 Overzicht van zwaar geteisterde buurt met totaal verwoeste huizen en beschadigde huizen. 00.28 Puinruimers aan het werk. 00.35 Blik in vertrekken van woningen waarvan gevels geheel weggeslagen zijn. 00.51 Verwoest hoekhuis met neerhangend plafond. 00.59 Schade aan Dominicaner Klooster; op het puin ligt een neergestorte torenspits. 01.20 Door een vensterloze raamopening van een verwoest huis komt een man naar buiten. 01.37 Verwoest interieur. 01.53 Puin van een kerkgebouw met kapotte gebeeldhouwde figuren. 02.04 Man wringt zich tussen stukken puin door en loopt over puinhoop. 02.21 Door granaatvuur beschadigde woningen in Blerick 02.25 Resten van opgeblazen kerk van BLerick. 02.28 Zwaar beschadigde woningen. 02.31 Kleuter spelend in het puin. 02.38 Verwoest interieur in huis. 02.51 Prikkeldraadversperring, vliegtuigwrak, vernielde tank. 02.59 Bordje met tekst: VERGES CHEQUED TO 6 FEET Witte linten grenzen gebied af waar mijnen liggen. 03.11 Verwoestingen aan gebouwen. 03.35 Isometrische tekening van te herbouwen Romershuis in Venlo. 03.47 Detail van een tekening voor een nieuw te bouwen brandweerkazerne; tekening van nieuw te bouwen woningen langs rivierkade en perspectieftekening van andere nieuw te bouwen huizen. 04.15 Werkzaamheden bij het lichten van gezonken binnenvaartuigen (bij Maasbracht) 04.31 Een lasser aan het werk. 04.42 Beschadigd vaartuig. 04.55 In verwoest stadsdeel worden muren gesloopt, wordt puin geruimd, worden inboedels weggehaald. Kinderen zoeken in het puin. 05.59 Het afvoeren van het puin met paard en wagen. 06.09 Bouwwekzaamheden in verwoest gebied. 06.26 Op een bouwwerk waait een Friese vlag (de daar werkende arbeiders komen uit Friesland) 06.33 Close-up van bouwarbeiders bij het verrichten van bouwwerkzaamheden en het puinruimen. (Het wederopbouwlied wordt ingezet en klingt tot het einde) 07.05 Einde.
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
In de door het oorlogsgeweld geteisterde gebieden van Nederland hebben in het najaar van 1944 zeer vele landgenoten have en goed verloren. Ondergebracht in schamele noodverblijven hebben zij gebrek aan al hetgeen een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Na de bevrijding komen hulpactiviteiten op gang om te voorzien in de meest urgente behoeften. (Beddegoed, kleding, huisraad, keukengerei enz.). De daarvoor in het leven geroepen hulporganisatie Nederlands Volksherstel en het Roode Kruis roepen de hulp in van de landgenoten die in betere omstandigheden verkeren. Zij luiden de noodklok om de getroffenen, voor de winter van 1945/1946 invalt zo goed mogelijk van het nodige te kunnen voorzien.
00.00 Klokkestoel met luidende klok naast ruimte van kerk. Over dit beeld verschijnt de geschreven tekst: De Noodklok luidt voor de geteisterde gebieden. Een film van Otto van Neyenhoff 00.18 Ruine van verwoeste gebouwen 00.30 Silhouette van behoud gebied tegen avondlucht 00.36 Oorlogsgraven van onbekende soldaten 00.46 Landschapsbeelden: rivier met bebouwing langs dijk in de buurt van een dorp of stad; weid gebied met vee; drie draaiende windmolens 01.14 Verwoeste kerk; op voorgrond grafkruizen 01.18 Kaart van Nederland, waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Betuwe, de Zeeuwsche eilanden en de achterhoek zwart vollopen 01.40 Ruines en puinhopen 01.49 Noodverblijf, vrouw maakt bed op, vrouw komt naar buiten met pan 02.04 Ratten bij een huis 02.20 Bord met tekst: Danger Mines. Road and Verges Only chequed en bordes in gras met tekst: Mines 02.27 Militairen in linie, zoekend naar landmijnen met detector; een van hen bukt en graaft mijn uit en demonteert deze, terwijl de andere lilitairen zich verwijderen 02.46 Verwoeste boerderij 02.54 Ruines in de sneeuw; daaroveheen verschijnt de geschreven tekst: Winter 02.59 Noodverblijven met bezige mensen; een kelder van een verwoest huis een schuurtje 03.13 Namen van steden, wier inwoners die van getroffen plaatsen helpen 03.47 Vrouw bezig in keuken van zwaar beschadigd huis 04.03 Bewoonde bunkers in duinen 04.11 Noodverblijven in Zeeland waar vrouw huiswerk doet 04.34 Paard en wagen in overstroomd land 04.48 Huizen in onder water staand dorp 04.55 Bos met dode bomen en verwoeste boomgaard 05.13 Een houten dichte wagen met opschrift Winkel op Wielen 05.23 Ramen zonder glas, gedicht met zwart papier 05.27 Halfronde "Nissenhut" waarbij vrouwen aan het werk 05.32 In provisorische winkel in nissenhut koopt kind twee broden en verlaat de winkel, waarin toonbank met weegschaal. Opschrift Nissenhut: G.H. Smids v.d. Hoogen Broodbakkerij 05.40 Herstelwerkzaamheden aan beschadigd huis met kogelgaten 05.53 Bouwwerkzaamheden; o.a. het metselen van een muurtje met afgebikte bakstenen 06.09 Verwoeste kerk. Uit de duer van een intact gebleven gedeelte + pastorie komt man, nagewuifd door vrouw 06.20 In het vertrek van een pand waarvan de buitenmuur is weggeslagen zijn twee mannen bezig met een orgel of harmonium. Een van de twee is gekleed als geestelijke 06.38 De stenen onderbouw van een blokbaar verwoeste molen is met een provisorisch dak afgedekt. Naast de ruine liggen de wieken en de as. Close-up van een man (molenaar) met een foto van de molen in normale staat. De ingang van de onderbouw 06.54 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen de tekst: Winter 07.10 Houten noodverblijf met opschrift 't Overschotje. Uit een naast gelegen schuurtje komen kinderen 07.19 In vertrek van een verwoest huis kloppen meisjes dekens 07.23 Vrouw en kleuter bij verwoest huis 07.34 Exterieur en interieur van schamel ingerichte bunker en gezin aan tafel 07.49 Behagelijk ingerichte woonkamer met man aan bureau en vrouw uitgestrekt op zitbank 08.05 Comfortabele slaapkamer 08.13 Luidende klok in klokkestoel 08.18 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen tekst: Winter 08.24 Gezellige woonkamer met o.m. een piano. Man aan bureau 08.31 Armoedig geklede jongetjes zittend op straat 08.36 Kousenstoppende vrouw bij ingang noodverblijf 08.50 Luidende klok 08.59 Silhouette van verwoeste gebouwen 09.02 Kaart van Nederland waarop aangegeven geteisterde gebieden 09.17 Schematisch wapen van Nederland met daaromheen de tekst: Nederlands Volksherstel 09.21 Wit kruis met tekst: HARK (Nationale Hulpactie Rode Kruis) 09.26 Nederlandse vlag wordt aan mast gehezen. Daaromheen de tekst: Nederland zal Herrijzen 09.34 Wappperende Nederlandse vlag. Einde
VRIJ NEDERLAND
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Compilatiefim met beelden uit 1939, uit de periode 1940-'45 en uit de eerste jaren na de bevrijding. Beelden van o.a. joodse burgers met de jodenster in Amsterdam, van Ned. Indie voor 1942, bombardement op Rotterdam, van NSB-bijeenkomsten en Nazi-plechtigheden. Beelden van de illegaliteit en van de opening van de Staten-Generaal na de bevrijding door koningin Wilhelmina. Aan het einde wappert de Nederlandse driekleur. Bevat beelden van arbeidsinzet in Duitsland en van Anjerdag
00.00 Openingsbeeld van heraut met daaronder titel : Vrij Nederland. Begeleidende muziek speelt Beethoven's Vijfde. Vervolgens tekst: Polygoon Profilti Productie 00.10 Donkere wolken die de zon afdekken. Beelden uit de bezettingstijd w.o. Amsterdammers lezen Duitse verordeningen, aangeplakt op de De Ruyterkade, bord met opschrift : Judenviertel-Joodse wijk, bij ingang van de Jodenbuurt. Voetgangers in winkelstraat. Joodse kleuters met Davidster op hun jasjes, geboeide verzetsstrijders worden weggevoerd. Gefusilleerde verzetsstrijders op fusilladeplaats 00.27 Zon komt achter wolken te voorschijn 00.35 3-tal beelden uit het Ned. Indie van voor 1942, t.w. openbaar gebouw, ingang van een pasar, kamponghuisjes 00.44 Heinkel He 111, 2 motorige bommenwerpers en Stuka Ju 87 duikbommenwerpers van de Luftwaffe 00.48 Twee Hagenaars met boven de stad op 10 mei 1940 uitgeworpen Duits pamflet, gesteld in slecht nederlands 00.52 Marcherende Duitse soldatenlaarzen, oprukkende Duitse tanks en voorwaarts stormende infanteristen. Duitse mitrailleurschutter 01.05 Nederlands, verouderd, veldgeschut lost een schot. Mortiersectie van het Veldleger gaat hardhollend in stelling 01.09 Fokker T-IV/W drijverbommenwerper van de Marine Luchtvaart Dienst in Ned. Indie. Kruiser 'De Ruyter', Ltz. I, onderzeebootcommandant, kijkt door periscoop. Boven water uitstekende periscopen. Graven van gesneuvelde Nederlandse militairen 01.19 Duitse Heinkel en Stuka bommenwerpers, vallende bommen. Duitse troepen trekken over Maasbrug Rotterdam binnen. Brandende huizen en gebouwen in Rotterdam 01.31 Gebombardeerde straat. Duitse troepen trekken door Amsterdam 01.40 Commandant van Duitse 227e Infanteriedivisie, gen.maj. F. Zickwolff, slaat de intocht gade. Reichskommissar Seyss-Inquart inspecteert op Binnenhof opgestelde erewacht. Seyss-Inquart spreekt voor gehoor van Duitse leger- en Nederlandse civiele autoriteiten in de Ridderzaal zijn eerste rede uit 01.54 Ir. A.A. Mussert, Leider van de NSB, neemt parade van WA-eenheden af 02.01 Beelden van de NSB-hagespraak op de Goudsberg bij Lunteren en van de bronzen klok, die de NSB aan Reichsmarschall Goring, chef van de Luftwaffe, schonk 02.13 Duitse militaire kapel opent parade voor Seyss-Inquart. Voor hem de Hohere SS-und Polizeifuhrer Ernst Rauter 02.25 Bijeenkomst van de door de Duitsers ingevoerde Kultuurkamer 02.31 Paraderende Arbeidsdienst, groep Kerstmannen met collectebussen voor de actie Winterhulp. Duitse soldaten laden ronde hollandse kazen van vrachtauto 02.43 Distributiekaarten, queuende huisvrouwen. Rij huisvrouwen en kinderen voor groentewinkel 02.50 In de bezettingstijd geslagen muntgeld van 1 cent tot en met een kwartje 02.52 Krantenkoppen in Nederlandse dagbladen uit begin oktober 1941, vermeldende de volgens Reichspressechef Dr. Dietrich en Duitse militaire kringen beslissende nederlaag van de Sovjet-Unie 02.58 Naar Londense radio luisterende onderduiker, illegale bladen w.o. Trouw. Seinende ondergrondse marconist. Uittypen en stencillen van berichten, krantenbericht over standrechtelijk doodgeschoten communist 03.07 Installatie van WA-uniform dragende NSB-burgemeester 03.13 Wegvoeren per vrachtauto van Nederlandse jongelui vanaf station Utrecht 03.19 Werkplaats in Duitsland : bankwerker, schaver 03.25 Menigte verzamelt zich bij paleis Noordeinde en legt bloemen neer t.g.v. verjaardag Prins Bernhard op 29 juni 1940 03.35 Anjer in knoopsgat, bloemenhulde bij monument van koningin-moeder Emma 03.42 Torpedojager, vlooteenheid op zee, O-15 gaat onder water. Fokker TIV/W drijverbommenwerpers. Torpedo wordt in lanceerbuis geschoven. Fokker CXI boordvliegtuig, verkenningstoestel van een der lichte kruisers 03.56 Koopvaardijschip. Kaart van Engeland met hoofdstad Londen. Wereldkaart waarop lijn van Londen naar Ned. Oost-Indie getrokken wordt en op andere kaart twee lijnen naar resp. Curacao en Suriname 04.11 Matrozen hijsen vlag op achtersteven. Werklieden blazen zware betonnen balk op. Puinhopen bij St. Laurenskerk. Maaimachine, grazende koeien. Krukas voor scheepsmotor wordt uit smidsvuur gehaald. Schip glijdt te water. Verkeersbrug bij Moerdijk. Het ms. Nieuw Amsterdam, vliegtuigmotor van DC-3. De Gouden Koets, koningin Wilhelmina opent zitting der Staten-Generaal 04.42 Prins Bernhard met prinses Beatrix op de arm, prinses Juliana en koningin Wilhelmina komen paleis Noordeinde uit en begeven zich naar de menigte 05.07 Enthousiaste menigte. Prinselijk gezin en koningin op de paleistrappen 05.15 Wapperende Nederlandse vlag 05.17 Slotbeeld : heraut als in beginrubriek en tekst Einde EINDE
Ons eigen land en volk
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Promotiefilmpje voor de Nederlandsche Volksdienst van de Winterhulp. De karakteristieke eigenschappen van Nederland worden getoond, als landbouw, waterbouwwerken, nieuwbouwwoningen etc. Tevens de armoede in Drenthe en Amsterdam en de hulp aan hen door de Volksdienst.
00.00 Titel : Ons eigen land en volk 00.11 Schaapskudde 00.15 Windmolens kinderdijk 00.19 Duinlandschap 00.24 Trawler op zee 00.29 Fundering van nieuwbouw. Misschien Den Haag 00.33 Sluizen bij Vreeswijk. Amsterdam Rijnkanaal 00.40 Zuiderzeewerken, dijkwerkzaamheden 00.46 Tinbaggermolen Karimata wordt weggesleept 00.50 Tinbaggermolen Karimata op Noordzee op weg naar Banka N.O. Indie 00.52 Scheepsromp in aanbouw 00.58 Douglas DC-2 01.10 Beelden Nieuwbouw woningen 1938/1939 01.17 Nieuwbouwhuizen 1939 01.23 Plaggenhut in Drenthe met bewoners 01.55 Drentse mandenvlechter 02.05 Maaltijd in arm gezin in Drenthe 02.49 Amsterdamse straat in arbeiderswijk 03.12 Wachtende in wachtkamer Nederlandse Volksdienst 03.25 Propagandabeelden door Nederlandse Volksdienst 03.40 Straatbeelden met spelende kinderen 03.50 Stadskinderen gaan naar buiten 04.03 Gezinshulp 05.07 Titel: Meldt U aan als lid 05.12 titel: van den Nederlandschen Volksdienst 05.22 titel: affiche Nederlandschen Volksdienst Zorg voor hen 05.25 Einde rol.
BROKEN DIKES
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Filmbeelden van de werkzaamheden rond de evacuatie van de bewoners van Walcheren, die door de overstroming, veroorzaakt door een geallieerde aanval zijn verrast. Geevacueerden stappen in gereedstaande legertrucks of in dukws. Tijdens de vaart van de dukw worden er granaten gegooid. Men ziet op de film meters hoge fonteinen opspuiten op de plaatsen waar de granaten gegooid werden. Tot slot beelden van dijkwerkers die de dijkbescherming met hei-machines inheien.
00.00 De hoge wielen van een boerenwagen 00.05 Per wagen en per voet komen de inwoners naar het evacuatiepunt waar zij, geholpen door militairen en burger-helpers, in de sloepen stappen 00.22 Jongeman brengt in zijn Rode Kruiskano hond en kat aan 00.31 De achterblijvers zwaaien naar de evacuees, die, opeengepakt in de sloep, terugzwaaien 00.41 De sleep, bestaande uit een sterke motorboot met vier sloepen, begeeft zich op weg 00.50 Zeeuw en een dame van het Vrouwe Hulp Korps 00.53 Een Zeeuwse vrouw snijdt en smeert een brood 00.58 De Canadese radioman spreekt in zijn microfoon 01.08 Zeeuwse mannen en vrouwen en kinderen in de sloep 01.13 Een molen en een boerenhoeve wordt voorbijgevaren 01.17 De sleep nadert Middelburg en draait in een bocht op de aanlegplaats af, waar de sloepen naast elkaar afmeren 01.34 De geevacueerden stappen uit, soms geholpen door uitgestoken handen 01.44 Zij strekken hun benen en praten na op de wal 01.52 Close-up van Zeeuwse vrouw met baby 01.58 De geevacueerdeb stappen in gereedstaande legertrucks 02.17 Witte condensbanen in de winterse lucht getrokken door formaties Amerikaanse zware bommenwerpers op weg naar Duitsland 02.30 Kinderen kijken omhoog naar de overtrekkenden formaties 02.40 Dukw stopt op de evacuatieplaats waar tientallen inwoners al gereed staan 02.47 Close-ups van smettelozen hoofdkappen van de Walcherense vrouwen en meisjes 02.58 Een oude zeeuw klimt via een trap in het voertuig 03.07 Bundels beddegoed en dekens worden ingeladen 03.14 De volgeladen Dukw waarin de mensen opeengepakt zitten 03.32 De eindeloze watervlakte van het overstroomde Walcheren 03.37 De Dukws banen zich een weg over een onder water staand trace van een landweg, dan rijden ze de dijk af en het water in 03.59 En varen over de watervlakte in zuidelijke richting langs de hoge verbindingsweg 04.05 Granaatinslagen veroorzaakt door zware Duitse batterijen op Schouwen 04.15 De Dukw vaart onverstoord verder 04.19 Metershoge fonteinen spuiten op waar de granaten inslaan 04.24 De Dukw nadert Middelburg 04.30 Het nagenoeg verwoest Westkapelle 04.49 Blank staande straat in Westkapelle. Twee meisjes naderen, waarvan de linker vol trots twee complete fietswielen meedraagt 04.55 Jongens varen rond op zelfgemaakte prikvlotten 05.00 Walcherense vrouw hangt de was uit naast een bunker waarna ze bunker met opschrift GM 84 binnengaat 05.14 Dijkheiers heien met hei-installatie de dijkbescherming in 05.20 Close-up van een uitvoerder die nauwlettend toezicht houdt 05.26 De dijkwerkers trekken het blok omhoog met touwen, die ze vervolgens laten vieren 05.39 De dijkwerkers heien onafgebroken voort onder toezicht van de opzichter 05.49 Tekst: The End 05.57 Einde
KAMERADEN
Datum: 1943
Bron: Beeld en Geluid
Eerste deel van een wervingsfilm voor Nederlandse vrijwilligers voor de S.S. Iemand komt via een redding met een S.S.-er in contact, verdiept zich in hun werken en besluit vrijwilliger te worden. Hij wordt gekeurd in Den Haag en vertrekt vervolgens per trein naar een S.S. kamp in Sennheim (Duitsland) waar de militaire opleiding voor de S.S. plaats vindt.
00.00 Tekst: 'Kameraden', en andere titels 01.03 Beeld: landweg langs een Hollandse rivier, jonge mannen zwemmen in deze rivier en gaan zonnebaden 01.28 Een roeiboot met jonge kinderen erin. Een valt overboord en dreigt te verdrinken 01.55 De jonge mannen springen in het water om het jongetje te redden 02.28 Eenmaal op de kant hollen de kinderen weg en worden de redders verwelkomd 02.37 Na zich aangekleed te hebben, blijkt dat de ene redder een SS-uniform aanheeft, de ander blijkt in burger te zijn 03.14 De redder in burger krijgt het adres van de ander en komt als hij deze opzoekt bij het aanmeldingsbureau van de SS terecht aan de Hofvijver in Den Haag 03.33 De twee maken een praatje, waarbij de SS-er uitlegt wat er zoal gedaan wordt bij de SS, bovendien laat hij intekeningen van de andere vrijwilligers zien 04.19 Hierna gaan de twee naar buiten en lopen pratend langs de Hofvijver, waaarbij de SSer de ander probeert over te halen zich ook als vrijwilliger te melden 05.21 Na afscheid te hebben genomen vertrekt de nog vrije redder weer naar Amsterdam, waar hij peinzend over de Dam loopt. Hij besluit om naar een filmvoorstelling van de SS te gaan in de Grote Club 05.53 Hierna leest hij in een krant een artikel over de vrijwilligers van de Waffen SS 05.55 Beelden van de keuring 06.35 De nieuwe vrijwilliger (redder no. 2) zet zijn handtekening als bekrachtiging van zijn toetredeing tot de SS 06.45 Vrijwiliger met koffer op weg naar de Dierentuin in Den Haag 07.38 Waar ze leefgoed voor de reis meekrijgen, nl. worst brood en boter 07.41 De nieuwe vrijwilligers marcheren naar station Hollands Spoor. Voorop loopt de militaire kapel van de SS 08.19 Na vertrek uit Den Haag ziet men opnames van de reis langs de Rijn 08.29 Aankomst van de trein te Sennheim 09.04 De uniformen worden uitgedeeld 09.26 De burger wordt langzaam getransformeerd tot soldaat door wassen en omkleden (weer zien we de redder, die zich aangemeld heeft) 10.04 Rondgang door het kamp waarbij de keuken uitgebreid bezichtigd wordt 10.47 Ook enkele werkplaatsen 11.09 De tandarts 11.18 Hygiene in het kamp wordt besproken 11.26 Ook krijgt men een toelichting bij de bibliotheek 12.08 Militaire opleiding: marcheren, groeten enz. 12.48 Einde
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Overzicht van de verwoestingen in en om Padang, zowel vanuit de lucht als vanaf de straat. Uitgebrande en vernielde gebouwen, o.a. van het Komite National. Arbeiders zijn bezig kade's en fabrieken te herstellen. Nederlandsch-Indische officieren staan voor een gebouw van het Bureau Conica. Excercerende KNIL-troepen bij een Nederlandse vlag.
00.00 Luchtopname van eilanden en kuststrook 00.18 Luchtopname van Padang op Sumatra's Westkust 00.43 Gebouw aan de aloon-aloon 00.54 Voorgevel van uitgebrand gebouw 00.59 Inheemse politieagenten van de stadspolitie 01.04 Brandweermannen blussen brand 01.13 Rokende ruine 01.24 Deur met opschrift Komite Nasional in uitgebrand gebouw (noot 1) 01.28 Groep mannen en kinderen langs de weg 01.39 KNIL-officier met fototoestel 01.43 Beschadigde gebouwen in straat; beschadigde havenkraan 02.14 Werklieden herstellen schade aan havenkade 02.31 Herstel van tandwiel en andere werkzaamheden door inheemse arbeiders 02.49 Fabrieksgebouwen 02.50 Baggermolen 03.12 Lier met takel 03.25 Ex- en interieur van de fabriek met werkende arbeiders 03.45 Detail van kapot kogellager 03.54 Indonesische arbeiders herstellen machines 04.21 Goedang met vernielde opslag 04.25 Weg met huizen 04.33 Vijftal KNIL-officieren en burgerambtenaren voor gebouw met opschrift (Bur)eau Conica 04.39 KNIL-officier en Nica-functionaris 04.46 Drietal burgerambtenaren 04.51 Excercitie van KNIL-detachement 05.48 Commando's gevende instructeur tijdens instructie's 06.33 Nederlandse vlag aan vlaggemast aan de voet waarvan aangetreden KNIL-detachement 06.46 EINDE
Overwinning in Nederland
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Tweede deel van een geallieerde film over bevrijd Nederland. De grote schade die ontstaan is door het onder water zetten van de Wieringermeer; alsmede de eerste activiteiten om de polders weer droog te malen. In de Rotterdamse haven voeren Libertyschepen hulpgoederen voor de bevrijde gebieden aan. Duitse krijgsgevangen maken Scheveningen vrij van mijnen, en worden vervolgens op transport gesteld terug naar de 'Heimat'. Wilhelmina neemt in Amsterdam een parade af van de bevrijdingstroepen.
00.00 Geïnundeerd gebied van de Wieringermeer, waar de Duitsers de dijken doorgestoken hadden 00.55 Nederlandse Rode Kruis-soldaat in gesprek met iemand uit het rampgebied 01.10 Andere slachtoffers uit de rampgebieden 01.20 Vrachtauto's met voedsel voor het westen. Landingsvaartuigen, oorspronkelijk gebruikt in Normandië, nu volgeladen met voedsel voor de ondergelopen gebieden 01.34 Libertyschepen varen met voedsel naar Rotterdam, waar de binnenvaart zorgt voor verdere verspreiding 02.30 Opslag voedselvoorraden 02.43 In de rij voor winkels waar de voorraden verdeeld worden onder o.a. kinderen 04.06 De tot vesting verbouwde boulevard en het strand van Scheveningen. Duitse krijgsgevangenen moeten mijnen opruimen 04.31 Mars terug naar Duitsland van Duitse krijgsgevangenen, begeleid door wagens met voedsel. Onderweg controleert de Canadese militaire politie of de Duitsers geen roofbuit meenemen 06.12 Koningin Wilhelmina wuift van het balkon van het paleis op de Dam 06.20 Op het balkon generaal Crerar, koningin Wilhelmina, burgemeester de Boer van Amsterdam, en generaal Faulkes 06.22 Parade van het verzet en de Canadezen voor het paleis 06.42 Vertier voor de Canadezen, georganiseerd werden harddraverijen en zeilwedstrijden 07.20 De wederopbouw komt op gang, droogmalen van de polders, opstarten van een electriciteitscentrale 08.04 Opstarten poldergemaal, het waterpeil loopt terug. De molens draaien weer 08.39 Soldaten helpen mee op het land 09.42 Verbroedering tussen Canadezen en Nederlanders 10.10 Einde
Eerste Nederlandse journalistenkamp op de Cannenburgh te Vaassen
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Te Vaassen op kasteel Cannenburgh wordt het eerste Nederlandse journalistenkamp gehouden. De journalisten worden met fanfaremuziek ontvangen als ze aankomen. De heer Goedewaagen houdt een toespraak. De journalisten verblijven een paar dagen op het kasteel en houden zich bezig met discussies en redevoeringen over het perswezen, met archeologie en ook met ontspannende bezigheden zoals zwemmen, schaken en toneel. De journalisten houden aan het slot van de film een mars door het dorp Vaassen ten afscheid. De film geeft een indruk van de pogingen die de bezetter deed om het Nederlandse perswezen te nazificeren.
00.00 Tekst : Het eerste Nederlandsche Journalistenkamp op de Cannenburgh te Vaassen. Juli 1941. (noot 1) 00.13 Tekst : Verbond van Nederlandsche Journalisten. Aan de camera : C. Kerkhof 00.22 Beeld : Aankomst van de trein te Vaassen, journalisten wandelen keuvelend naar het landgoed 00.48 Aankomst bij het kasteeltje van Maarten van Rossum 01.11 Toespraak door de algemeen leider van het kamp Meyer Schwencke (noot 2) bij de gezamenlijke maaltijd 01.18 Goedhuis, cultureel leider van het kamp, legt het doel van de werkweek uit 01.23 Dr. Goedewagen, secretaris-generaal van het Departement van Kunsten, houdt toespraak 01.40 Plaatselijk fanfarekorps brengt journalisten welkomstserenade 02.01 Reveille voor de kampdeelnemers te 07.00 uur 02.10 Journalisten springen uit hun bedden en kleden zich aan 02.33 Journalisten beoefenen ochtendgymnastiek in het bos 02.43 Vlaghijsen te 08.00 uur 02.54 Journalisten laten zich een voor een scheren 03.20 Deelnemers fietsen naar het zwembad 03.29 Aantal achterblijvers verrichten corveedienst 03.44 Vervaardigen van de kampkrant 'De Minstreel' 04.10 Uitdelen van de krant in Vaassen 04.24 Welsprekendheidstoernooi in een van de zalen van het kasteel 04.55 Journalisten zitten buiten en beluisteren dagelijkse inleiding over de journalistiek 05.10 Bezoek aan de archeologische opgravingen van Dr. Bursch 05.38 Kennismakingsavond voor gasten van het DVK en burgers uit de plaatselijke bevolking 05.58 N. Oosterbaan van het DVK onder de aanwezigen 06.04 Veluwse zanger Jan van Riemsdijk treedt op 06.22 Optreden van Nederlandse bard Koos Speenhof 06.43 Kinderen uit Vaassen op bezoek in het kamp 06.52 Beelden van vrijetijdspassering door de deelnemers, w.o. lezen, vissen in de slotgracht, zwemmen en schaken 07.05 Journalisten voeren toneelstukje op op de slotvijver 07.17 Toekijkende journalisten 07.45 Dr. Goedewaagen bezoekt het kamp voor de tweede maal in de tweede helft van de werkweek 07.55 N. Oosterbaan in het gevolg van de secretaris-generaal 08.02 Journalisten maken afscheidsmars door Vaassen waarbij Goedewaagen geheel achteraan meeloopt 09.10 EINDE
Zomerzon - Nationaal-Socialistische propaganda
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
NSB-filmpje voor de Winterhulp collecte 1941. In de koude winter ziet men de kleumende arme volksgenoten, die gebrek aan voedsel hebben. Bioscoopbezoekers worden opgeroepen te geven voor de collecte om deze mensen te helpen. Het symbool voor deze actie is een vlinder. Tc. begint op 02'20"
02.21 Kinderen plukken bloemen in een wei. Tekstprojectie Zomerzon 02.50 Oudste jongen legt krans van veldbloemen op hoofd van meisje. Shot van het meisje, beelden van op bloemen neergestreken vlinders, bos margrieten buigt in de wind 03.17 Beelden van in de herfststorm buigende takken, opvegen van gevallen blad, regenplassen 03.26 Besneeuwd landschappen. Dikke laag sneeuw op takken. Kinderen rijden sleetje, langlaufen. Druk bezochte ijsbaan; drietal sneeuwruimers 03.49 Moeder en zoon schillen aardappels. Beeldenreeks van het gezin rond de kachel, waarbij jongen deksel van pan op de kachel oplicht. Kousloze benen van jongen en meisje. Moeder opent kachel en vraagt kolenkit 04.40 Het gooien van kolen op het vuur en van de vlammen waarvan het beeld overgaat in zon aan de hemel en shots van vlinders op bloemen 04.55 Vlinderspeldjes op collectekussen en een rammelende, toegestoken collectebus (noot 1) 05.10 Tekst : Op iedere jas een vlinder, maakt veler zorgen minder 05.21 Tekst : Vlindercollecte 2 tot 4 October 05.30 Tekst Einde op tekening van bloemen en korenaren en fladderende vlinders 05.33 EINDE
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
De titel van deze propagandafilm, Kesehatan Badan (de gezondheid van het lichaam of lichaamshygiene) duidt reeds aan dat het gaat om het bevorderen van de hygiene of gezondheidszorg in de huiselijke omgeving en familieverband. Daartoe zijn enkele scenes uit het dagelijks leven van een Indonesische familie met kinderen dan wel van een alleenstaande vrouw opgenomen.
00.00 Nippon Eigasha-Djakarta 00.05 Tekst : Kesehatan badan (vert.: De gezondheid van het lichaam) 00.13 Beeld : Panorama van een landschap 00.35 Affiche met opschrift: Hantjoerkanlah moesoeh kita. Inggeris Amerika (vert.: Laten wij onze vijand verpletteren - Engeland en Amerika) 00.50 Dorpsgezicht 01.05 Straat met huizen en kanaal 01.14 Huisje op palen voor luidspreker (noot 1) 01.19 Huis met bamboehek en kippen in kampong 01.23 katrol boven waterput 01.27 Waterputtende en drinkende Indonesische jongens 01.32 touw met putemmer 01.34 Teil wordt met water gevuld 01.38 Tandenpoetsende jongen 01.45 Zich afdrogende jongen 01.48 Zingende Toren en 3-tal zich afdrogende jongens 02.07 Indonesische familie verricht gymnastiekoefeningen in de buitenlucht op maat van de luidsprekermuziek 02.15 beeld vader 02.19 Hele familie verricht gymnastiekoefeningen 02.32 Moeder dekt de tafel 02.35 Vader komt binnen gevolgd door 2 zoontjes 02.45 Zoontjes rennen weer weg 02.47 Rivier waarin stalen brugpijlers 03.00 Wisselende beelden van in de vuile rivier badende jongens met in hetzelfde water rondzwemmende eenden 03.34 Kanaal tussen wegen en huizen waar 2 zoontjes (t.c. 02.45) broertje uit het water roepen waarna zij gezamenlijk naar huis rennen 03.49 Waar de jongste bij de put door zijn broertjes met schoon water wordt gewassen 04.11 Tussenleader 04.14 Familie aan tafel voor de maaltijd waarbij jongste door vader vermanend wordt toegezproken en moeder gerechten en dranken op tafel zet 04.34 Als moeder gezeten is bidt het gezin, wordt met de maaltijd begonnen waarbij de jongens gewezen wordt hoe zij netjes en hygienisch met bestek moeten eten 05.15 Vader verlaat met oudste zoon het huis en begeeft zich op weg 05.44 Daarbij passeren zij huis van Indonesische dame, die beleefd gegroet wordt terwijl zij bezig is op het voorerf de was op te hangen en te strijken 06.18 In de zon te drogen gelegd beddegoed (noot 2) 06.45 Kussensloop aan de waslijn 06.47 EINDE
<<123>>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100