Zoekresultaat

U heeft gezocht op rode kruis, bron:Beeld en Geluid. Aantal resultaten: 9
Aantal resultaten per pagina
12162040100
VENLO
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
spelen BS-ers en Duitsers. Men ziet de grote vlaggen van de Beelden van de verwoestingen die de oorlog heeft aangericht in de omgeving van Venlo. De film begint met een man die met zijn vinger op de landkaart Venlo aanwijst. Korte shots van het karakteristieke Limburgse land bij Venlo. Daarna toont de film opnamen van de oorlog. De bevolking ziet militaire vliegtuigen in de lucht. Tanks rijden door de straten. De oorlog heeft veel verwoestingen aangericht in Venlo, zoals kapotgeshoten kerken, verwoeste bruggen en huizen die bij bombardementen vernield zijn.
00.00 Tekst: Venlo 00.45 Beeld: Mannenhanden, bladerend in een agenda waarin woord VACANTIE zichtbaar wordt. De handen pakken een toeristische kaart van Limburg en een daarop liggende brief. Over de kaart dwaalt een vinger, die bij de plaats Venlo stopt. 01.13 Beelden van het Limburgse land: hooioppers, rivier (Maas), wolkenlucht, voorbijrijdende boerenkar met paard, het opzetten van korenschoven, geboomte waarachter molen, stroompje, door paarden getrokken maaimachine in het koren, snel vlietend stroompje, groot kruisbeeld in de open lucht, uit kerkgebouw komende processie, boomkruinen tegen donkere lucht. 02.47 Laag overvliegende formatie vliegtuigen; close-up van een naar boven turende vrouw. 02.53 Laag vliegende vliegtuigen waaronder viermotorig vliegtuig. Mensen kijken omhoog. 03.10 Gevolgen van de oorlog zijn duidelijk zichtbaar. Men ziet o.a. verwoeste gebouwen, een gestrande tank en een vliegtuigwrak. 03.18 Langzaam wegrijdende legerauto met rode kruis. 03.20 Prikkeldraadversperring ; laag overvliegende vliegtuigen. 03.23 Voorbijrijdende legervoertuigen; stapel granaten; tank. 03.30 Opeengestapelde munitiekisten. 03.36 Beschadigd wegdek; kapot geschoten bomen; verwoeste molen. 03.44 Voorbijrijdende tank; overvliegend vliegtuig. 03.50 Provisorische soldatengraven met houten kruizen waarop helmen. Ernaast bloemen. 04.01 Aantal verwoeste kerkgebouwen (door terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen of in brand gestoken) 04.47 In rivier gestorte brokstukken van stalen brug en verwoeste brugpijler. Close-up. 05.29 Gezonken en gedeeltelijk op rivierdijk liggende schepen. 06.08 Verwoeste stalen brug. 06.14 Rivierfront met zwaar beschadigde panden aan de kade. 06.25 Berg puin van ingestort pand temidden van beschadigde panden. Jongens zoeken in het puin. 06.38 Door bombardementen verwoest stadsdeel. 06.40 Einde.
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
In de door het oorlogsgeweld geteisterde gebieden van Nederland hebben in het najaar van 1944 zeer vele landgenoten have en goed verloren. Ondergebracht in schamele noodverblijven hebben zij gebrek aan al hetgeen een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Na de bevrijding komen hulpactiviteiten op gang om te voorzien in de meest urgente behoeften. (Beddegoed, kleding, huisraad, keukengerei enz.). De daarvoor in het leven geroepen hulporganisatie Nederlands Volksherstel en het Roode Kruis roepen de hulp in van de landgenoten die in betere omstandigheden verkeren. Zij luiden de noodklok om de getroffenen, voor de winter van 1945/1946 invalt zo goed mogelijk van het nodige te kunnen voorzien.
00.00 Klokkestoel met luidende klok naast ruimte van kerk. Over dit beeld verschijnt de geschreven tekst: De Noodklok luidt voor de geteisterde gebieden. Een film van Otto van Neyenhoff 00.18 Ruine van verwoeste gebouwen 00.30 Silhouette van behoud gebied tegen avondlucht 00.36 Oorlogsgraven van onbekende soldaten 00.46 Landschapsbeelden: rivier met bebouwing langs dijk in de buurt van een dorp of stad; weid gebied met vee; drie draaiende windmolens 01.14 Verwoeste kerk; op voorgrond grafkruizen 01.18 Kaart van Nederland, waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Betuwe, de Zeeuwsche eilanden en de achterhoek zwart vollopen 01.40 Ruines en puinhopen 01.49 Noodverblijf, vrouw maakt bed op, vrouw komt naar buiten met pan 02.04 Ratten bij een huis 02.20 Bord met tekst: Danger Mines. Road and Verges Only chequed en bordes in gras met tekst: Mines 02.27 Militairen in linie, zoekend naar landmijnen met detector; een van hen bukt en graaft mijn uit en demonteert deze, terwijl de andere lilitairen zich verwijderen 02.46 Verwoeste boerderij 02.54 Ruines in de sneeuw; daaroveheen verschijnt de geschreven tekst: Winter 02.59 Noodverblijven met bezige mensen; een kelder van een verwoest huis een schuurtje 03.13 Namen van steden, wier inwoners die van getroffen plaatsen helpen 03.47 Vrouw bezig in keuken van zwaar beschadigd huis 04.03 Bewoonde bunkers in duinen 04.11 Noodverblijven in Zeeland waar vrouw huiswerk doet 04.34 Paard en wagen in overstroomd land 04.48 Huizen in onder water staand dorp 04.55 Bos met dode bomen en verwoeste boomgaard 05.13 Een houten dichte wagen met opschrift Winkel op Wielen 05.23 Ramen zonder glas, gedicht met zwart papier 05.27 Halfronde "Nissenhut" waarbij vrouwen aan het werk 05.32 In provisorische winkel in nissenhut koopt kind twee broden en verlaat de winkel, waarin toonbank met weegschaal. Opschrift Nissenhut: G.H. Smids v.d. Hoogen Broodbakkerij 05.40 Herstelwerkzaamheden aan beschadigd huis met kogelgaten 05.53 Bouwwerkzaamheden; o.a. het metselen van een muurtje met afgebikte bakstenen 06.09 Verwoeste kerk. Uit de duer van een intact gebleven gedeelte + pastorie komt man, nagewuifd door vrouw 06.20 In het vertrek van een pand waarvan de buitenmuur is weggeslagen zijn twee mannen bezig met een orgel of harmonium. Een van de twee is gekleed als geestelijke 06.38 De stenen onderbouw van een blokbaar verwoeste molen is met een provisorisch dak afgedekt. Naast de ruine liggen de wieken en de as. Close-up van een man (molenaar) met een foto van de molen in normale staat. De ingang van de onderbouw 06.54 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen de tekst: Winter 07.10 Houten noodverblijf met opschrift 't Overschotje. Uit een naast gelegen schuurtje komen kinderen 07.19 In vertrek van een verwoest huis kloppen meisjes dekens 07.23 Vrouw en kleuter bij verwoest huis 07.34 Exterieur en interieur van schamel ingerichte bunker en gezin aan tafel 07.49 Behagelijk ingerichte woonkamer met man aan bureau en vrouw uitgestrekt op zitbank 08.05 Comfortabele slaapkamer 08.13 Luidende klok in klokkestoel 08.18 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen tekst: Winter 08.24 Gezellige woonkamer met o.m. een piano. Man aan bureau 08.31 Armoedig geklede jongetjes zittend op straat 08.36 Kousenstoppende vrouw bij ingang noodverblijf 08.50 Luidende klok 08.59 Silhouette van verwoeste gebouwen 09.02 Kaart van Nederland waarop aangegeven geteisterde gebieden 09.17 Schematisch wapen van Nederland met daaromheen de tekst: Nederlands Volksherstel 09.21 Wit kruis met tekst: HARK (Nationale Hulpactie Rode Kruis) 09.26 Nederlandse vlag wordt aan mast gehezen. Daaromheen de tekst: Nederland zal Herrijzen 09.34 Wappperende Nederlandse vlag. Einde
WALCHEREN 1944 - 1945 - EVACUATIE VAN VEE UIT ZEELAND NA DE OVERSTROMING
Datum: 1943
Bron: Beeld en Geluid
Uit de beelden kan worden opgemaakt dat de opnamen betrekking hebben op de toestand op het eiland Walcheren, onmiddelijk nadat de Duitse troepen door de geallieerden vandaar waren verdreven (07.11.1944) Dat wil zeggen: ongeveer zes weken nadat Engelse bommenwerpers begonnen waren op vier plaatsen grote gaten in de zeedijken te bombarderen (op 3, 7, 11 en 29 oktober) waardoor het eiland nagenoeg geheel onder water was komen te staan. Overstroomd land, verwoeste gebouwen, dood vee, van have en goed beroofde mensen, transportmoeilijkheden, het moeizaam overbrengen van mensen naar veiliger oorden met medewerking van het Rode Kruis en geallieerde militairen. De filmfragmenten zijn niet gemonteerd en vormen geen aaneengesloten verhaal. Gezien het vermoedelijke tijdstip van de opnamen is het waarschijnlijk dat deze door een militaire filmploeg zijn gemaakt.
00.00 Beeldenreeks van overstroomd land : een school omspoeld door water. Boerenhoeven in het water 00.49 Door overtroming beschadigde boerenwoning 00.53 Drijvend kadaver 00.57 Ondergelopen Oostkapelle met molen en kerktoren 01.01 Huizen en kerk in Oostkapelle met op de voorgrond wegwijzer van de ANWB. Man waadt tot kniehoogte door het water 01.08 Inwoners lopen op stoelen, die om en om verplaatsen, over ondergelopen straat 02.11 Paard en wagen rijdt door ondergelopen straat waarin het water het paard tot borsthoogte reikt. Man laadt stuk huisraad in de wagen 02.45 Door het water wadende man brengt vrouw in Zeeuwse dracht op zijn rug naar vrachtauto 02.57 Man roeit bootje deuropening in halverwege ondergelopen dorpsstraat 03.09 Door span paarden getrokken wagen rijdt door dorpsstraat waar het water de dieren tot borsthoogte reikt 03.12 In deuropening gevaren roeiboot keert terug met uit huis gehaalde man 03.18 Colonne boerenwagens op ondergelopen straatweg 03.35 Boerenwagen met evacuees passeert molen met draaiende wieken 03.50 Met gewas beladen wagen rijdt door het water 04.09 Twee boerenwagens passeren elkaar op ondergelopen weg 04.12 Man en vrouw lopen over loopplank van het ene huis naar andere huis in onder water staande straat 04.22 Kadaver van paard wordt achter boerenwagen voortgesleept 05.07 Twee mannen in gesprek voor het Gemeentehuis 05.36 Vervoer van stro 05.47 Mannen sorteren aardappels 06.11 Gezichten van Zeeuwse boeren 06.22 Op dorpsplein zagen mannen met trekzaag boom in stukken 06.42 Evacuatie van mensen met Dukws waar zij over ladder in klimmen en waarin ook lijf- en beddegoed geladen wordt. Beelden van het instappen worden afgewisseld met beeld en van de talrijke omstanders w.o. vrouwen met Walcheresen hoofdkapjes. Bij vertrek worden inzittenden nagewuifd door achterblijvenden. Voertuigen rijden van droog stuk wegdek ondergelopen stuk weg in 07.42 EINDE
Overwinning in Nederland
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Tweede deel van een geallieerde film over bevrijd Nederland. De grote schade die ontstaan is door het onder water zetten van de Wieringermeer; alsmede de eerste activiteiten om de polders weer droog te malen. In de Rotterdamse haven voeren Libertyschepen hulpgoederen voor de bevrijde gebieden aan. Duitse krijgsgevangen maken Scheveningen vrij van mijnen, en worden vervolgens op transport gesteld terug naar de 'Heimat'. Wilhelmina neemt in Amsterdam een parade af van de bevrijdingstroepen.
00.00 Geïnundeerd gebied van de Wieringermeer, waar de Duitsers de dijken doorgestoken hadden 00.55 Nederlandse Rode Kruis-soldaat in gesprek met iemand uit het rampgebied 01.10 Andere slachtoffers uit de rampgebieden 01.20 Vrachtauto's met voedsel voor het westen. Landingsvaartuigen, oorspronkelijk gebruikt in Normandië, nu volgeladen met voedsel voor de ondergelopen gebieden 01.34 Libertyschepen varen met voedsel naar Rotterdam, waar de binnenvaart zorgt voor verdere verspreiding 02.30 Opslag voedselvoorraden 02.43 In de rij voor winkels waar de voorraden verdeeld worden onder o.a. kinderen 04.06 De tot vesting verbouwde boulevard en het strand van Scheveningen. Duitse krijgsgevangenen moeten mijnen opruimen 04.31 Mars terug naar Duitsland van Duitse krijgsgevangenen, begeleid door wagens met voedsel. Onderweg controleert de Canadese militaire politie of de Duitsers geen roofbuit meenemen 06.12 Koningin Wilhelmina wuift van het balkon van het paleis op de Dam 06.20 Op het balkon generaal Crerar, koningin Wilhelmina, burgemeester de Boer van Amsterdam, en generaal Faulkes 06.22 Parade van het verzet en de Canadezen voor het paleis 06.42 Vertier voor de Canadezen, georganiseerd werden harddraverijen en zeilwedstrijden 07.20 De wederopbouw komt op gang, droogmalen van de polders, opstarten van een electriciteitscentrale 08.04 Opstarten poldergemaal, het waterpeil loopt terug. De molens draaien weer 08.39 Soldaten helpen mee op het land 09.42 Verbroedering tussen Canadezen en Nederlanders 10.10 Einde
HOSPITAALSCHIP 'ORANJE'. KONVOOIESCORTE IN DE STRAAT SOENDA
Datum: 1941
Bron: Beeld en Geluid
Gecompileerde film over de volgende onderwerpen : - het tot hospitaalschip verbouwde m.s. "Oranje" van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' keert in Australie terug met de gewonde Australische en Nieuwzeelandse militairen uit het Nabije Oosten. - overdracht aan de Australische regering van het tot hospitaalschip verbouwde m.s. 'Oranje'. - opnamen vanaf een Brits escorteschip van gezamenlijk opstomen met een Nederlandse onderzeeboot in Straat Soenda naar rendez-vous met konvooi van geallieerde koopvaarders. Dit korte fragment behoort tot de zeer weinige, die van de strijd in en om Nederlands-Indie gemaakt zijn.
00.00 Tekst : Commentaar door A. Schuurman. Indisch 0 journalist voor Movietone News. Beeld : Australisch echtpaar waarvan de man militair is en baby op de arm draagt, op de kade kijkend naar 00.03 m.s. Oranje bezig met afmeren. Het tot hospitaalschip omgebouwde schip is wit geschilderd met brede groene band rond de romp alsmede grote kruizen 00.09 Anzacs (noot 1) aan de reling op de dekken met hier en daar een nurse, zwaaiend naar de wal 00.19 Militairen met slouch hat (lett. slappe hoed) op het hoofd debarkeren via de valreep 00.28 Soldaat Percy Gloub vertelt van de strijd om Tobroek waar hij door een granaat een been verloor. Hij bedankt de scheepsbemanning (noot 2) 00.56 Kanonnier Carlisle, linkerarm in een mitella, een door een bomsplinter veroorzaakte verwonding, vertelt ook van Tobroek 01.22 Bert Wainwright, liggend patient, vertelt over de hevige strijd tegen de Duitse luchtlandingstroepen op Kreta en zijn redding door een Australische destroyer 02.07 In de hal van de aankomstloods loopt teruggekeerde soldaat op zijn ouders toe en wordt omhelsd door zijn moeder 02.14 1ste luitenant met linkerarm in een mitella, loopt gearmd met zijn jonge vrouw 02.18 Oudere onderofficier kust troostend zijn vrouw 02.24 Soldaat wordt begroet door zijn moeder terwijl zijn vrouw en kinderen meelevend toekijken 02.28 Viertal in het zwart geklede vrouwen die in spanning afwachten 02.32 Jongeman met plunjezak op de rug rent op zijn ouders toe en trekt hen mee naar op krukken lopende sergeant die hartelijk begroet wordt 02.43 Moeders en kinderen stromen toe naar de aankomsthal 02.47 Oudere aan de linkerhand gewonde soldaat omhelst zijn vrouw en dochtertje 02.53 Echtpaar uit het begin knuffelt hun peuter 02.57 Australisch soldaat met zoontje op de arm 03.02 m.s. Oranje afgemeerd in Australische haven 03.06 Wit geschilderde schoorsteen 03.09 Rode Kruisvlag wordt door premier Menzies in top gehesen 03.15 Groot rood kruis op wit veld op een der bovendekken 03.19 Verpleegster bij een der schilderijen in de lounge 03.22 Relieffiguren van de verschillende Oranje's waar onder koning Willem I 03.28 Verpleegsters maken bedden op in de tot ziekenzaal verbouwde eetzaal. Op de voorgrond links een zgn. swinging bed, schommelend opgehangen hospitaalbed 03.25 Wandrelief van het prinselijk paar 03.32 Rijen met witte dekens waarop rood kruis, gedekte bedden in een der eetzalen 03.35 m.s. Oranje voor de kade 03.39 Nederlandse onderzeeboot in zeestraat 03.42 Brug van een Brits escorteschip 03.45 Seiner met seinlamp op de arm naast Vickers luchtdoelmitrailleur waarvan schutter het wapen richt 03.49 Dornier Do-24K, vliegboot van de MLD vliegt langzaam over 03.56 Patrouillevaartuig draait stuurboord uit bij het inlopen van de wal 04.00 Engelse marineofficieren speuren met kijkers de zee af 04.07 Kalme Javazee en opgestuwde boeggolf 04.10 Uitkijk in het zeildoeken kraaienest 04.18 Onderzeeer blijft aan stuurboord paralelle koers voorliggen 04.26 Witschuimend kielzog van het escorteschip 04.29 Matroos met helm op de rug kijkt door donker glas tegen de zon in (noot 3) 04.36 Zon, gezien met en zonder donker kijkglas 04.39 Hij kijkt nogmaals en waarschuwt dan seiner en schutter 04.45 Die op alles voorbereid zijn 04.47 Konvooi schepen komt over de horizon 04.53 EINDE
War relief work in Holland
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Van den Steenhove, Amerikaan van Nederlandse oorsprong uit Chicago, bezoekt Roosendaal in het kader van het War Relief Work. Hij zorgt o.a. persoonlijk voor de uitdeling van in Amerika ingezamelde hulpgoederen aan daklozen.
00.00 Tekst : War Relief Work in Holland. Mr. Van den Steenhove from Chicago visiting the distressed area in Holland .0013 Beeld : Mr. v.d. Steenhove, gekleed in trenchcoat met vilthoed, loopt begeleid door Rode Kruisfunctionarissen door grote hal met Amerikaanse hulpgoederen in Roosendaal 00.17 Opschrift op een doos : Gift from American Relief for Holland. Distributed through the Red Cross Relief action. Daaronder het stempel van Brethren Service (broederhulp) 00.25 Dhr. van den Steenhove en zijn begeleiders bekijken sorteertafel met bundels kleding w.o. paar babyschoentjes, en discussieren de hulpverlening 00.46 Dhr. Werner, directeur van de hulpverleningsorganisatie van het Nederlandse Rode Kruis, toont de gast op een wandkaart de meest benodigde artikelen 00.51 Gezelschap slaat het sorteren gade 00.55 Bundels babykleding 01.00 Bundel dekens wordt in een vrachtauto geladen 01.06 Van den Steenhove en Werner gaan een woonhuis binnen en praten met een bedlegerige vrouw 01.16 Gezelschap loopt verder langs een noodgebouw (noot 1) 01.21 Houten barak, gebouwd onder voormalige Duitse observatietoren, thans bewoond door Nederlandse familie 01.36 Gezelschap pakt een kartonnen doos uit, staande voor een door een gezin bewoonde bunker 01.41 Tweetal kleuters, vrouw gaat met haar kinderen de bunker binnen 01.48 Gezelschap gaat een uit afgebikte stenen opgetrokken noodwoning binnen 02.01 Moeder met haar 4 kinderen en een peuter bij de planken voordeur, meisjes doen de was onder een afdak. Peuter blootsvoets in de voordeur, een moeder poseert met haar kinderen 02.17 Gezelschap gaat, een karton meedragend, het gebouw in 02.22 Dhr. v.d Steenhove deelt enkele dekens uit aan de vrouwen 02.35 En kleding aan de kinderen 02.40 Lange rij vrouwen wachten op hun beurt voor de tafel waar dhr. v.d. Steenhove een regenjas en een winterjas uitdeelt 03.02 Hij bekijkt de uit het karton gehaalde kledingstukken 03.21 Moeder met dochters op de terugweg naar huis, fiets of kar beladen met bundels of kartons met kleding en dekens 03.43 Aankomst van ouders en kinderen bij hun onderkomens 03.47 EINDE
THE LAST SHOT
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Tweede deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Dit deel toont hoe moeilijk West-Nederland het in de Hongerwinter had met o.a. rijen voor de gaarkeukens, eten van tulpenbollen, vernielde huizen door weggsloopt hout, bejaarden met hongeroedeem. Verder boerengezinnen als symbool voor de nieuwe hoop. Herdenkingsdienst voor de ca. 3000 joden die de oorlog overleefd hebben.
00.00 Rij mensen die bij lege zaken probeert nog wat eten te kopen. De mensen zijn blij met elk voedsel dat er nog is 00.20 Kinderen breken houtjes weg tussen de tramrails om thuis te verstoken in de potkacheltjes en enige warmte te hebben 00.40 huizen, welke ingestort zijn, omdat mensen er alles van hout (deuren, balken) uitgesloopt hebben om thuis te verstoken 00.49 Suikerbieten malen in een molentje om te kunnen eten 01.15 Pellen van tulpenbollen, die vervolgens in de koffiemolen gemalen en gekookt worden 01.43 Een familie zit van dit karige tulpenbollenmaal te eten 02.10 Verhongerde kinderen 02.39 Sleepboot in de grachten van Amsterdam, waarop Rode kruis paketten met voedsel 03.09 Rij mensen voor een gaarkeuken waar voedsel uitgedeeld wordt 03.27 Gamellen (kool-)soep worden aangedragen bij de uitdeelpost 04.14 Haveloze kinderen zitten uit hun pannetjes te eten. Een jongetje probeert een lege gamel soep uit te likken 04.34 Ook de bejaarden zijn in het westen van het land praktisch verhongerd. Daarna beelden van jonge mensen die er door honger en gebrek toch al zeer oud uitzien 05.00 Mensen die verdroogd zijn door de honger ... 05.08 ... of juist opgezwollen 05.14 Mensen die koeien melken, om de hogerenden na de bevrijding weer te voederen 05.23 Zeug met biggen 05.27 Paard met veulen 05.36 Boerenmensen 05.48 Punten in Amsterdam kort na de bevrijding ; veel is verwaarloost 06.06 Herdenkingsdienst in een synagoge van de 3000 over gebleven Joden in Nederland, wordt nu ook bezocht door Christenen 06.19 Thuiskomst van een man, die in de geallieerde legers heeft gevochten. Hij brengt allerlei lekkers als brood, snoep, en blikken mee 07.34 Einde
REIZIGERS TEGEN WIL EN DANK
Datum: 1945
Bron: Beeld en Geluid
Film over repatrieering van tienduizenden in WO II over geheel Europa verspreid geraakte landgenoten. In deze eerste acte de opvang in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de terugkeer uit die landen naar Nederland. Op de digi-Beta wijkt vanaf ca. 10 minuten de tijdcode geleidelijk iets af van de hieronderbeschreven versie. De nieuw conservatie uit 1999 is 4 minuten langer in acte 2. In deze acte verloopt de tijdcode ca. 1 minuut aan het einde van rol. Nummer masterfilm is 25-0081
00.00 Minister-president Drees, gezeten achter een zwaar 00.00 Tekst : Reizigers tegen wil en dank 00.31 Hakenkruis over kaart van Duitsland gaat in vlammen op. Duits verkeersbord Bremen-Mitte met daaronder Engels Town Major en een pijl. Beelden van verwoeste steden o.a. Bremen, Hamburg, Frankfurt en Berlijn 02.26 Kaart van Duitsland met stip op de Luneburgerheide. Britse Union Jack op de voorgevel van kampgebouw, beelden van nederlandse kampbewoners, die kleren wassen en te drogen hangen 03.26 Kapper knipt repatriant. Scheren voor een zakspiegeltje, het kamphospitaal, uitladen uit legerambulance van jonge vrouw op brancard; een ziekenzaal. Tot op het bot vermagerde concentratiekampslachtoffer 04.30 Nederlandse jonge mannen sjouwen hun bagage naar vertrekpunt waar lange rij reeds geladen legertruck gereed staat 04.46 Kaart van Duitsland met intekening van verbinding Luneburgerheide-Rheine. Duits plaatsnaambord Rheine, Kreis Steinfurt Regierungsbezirk Munster. De ingang van het repatrieeringskamp te Rheine waar de Nederlandse vlag gehesen wordt, die vervolgens door Nederlandse officier model gegroet wordt. Britse kampbemanning marcheert langs geallieerde vlaggen 05.22 Kerkbarak met opschrift Heilige Messe waar priester groep kampbewoners toespreekt, wegvoeren van een tweetal geboeide verdachten door Britse militaire politie. Inladen van zieken in ambulances 06.02 Repatrianten brengen hun veelal omvangrijke bagage naar de binnenplaats naar gereedstaande trucks. Colonne legertrucks rijdt het kamp uit, passeert een smalle Bailybrug, rijdt over zonovergoten weg langs vernield Duits 88 mm geschut en stopt voor het gebouw van het Zoolamt aan de grensovergang Glanerbrug, waar Nationale driekleur wappert 08.14 Kaart van Europa. Door animatie-tekening van pijlen- worden de evacuatiebewegingen van de repatrianten weergegeven 09.27 Kaart van Frankrijk met stip op Marseille (zie noot 1) Luchtopnamen van een enorm barakkenkamp in en nabij de stad. Beelden van het auto- en voetgangersverkeer in de straten van de stad 10.20 Ingang van het Centre Principal de Rapatriement, waar juist een limousine binnenrijdt langs een Franse tricolore. Bord met opschrift Opvangcentrum "Frankrijk" voor krijgsgevangenen en gedeporteerden en gerepatrieerden. De limousine stopt, Franse kampcommandant begroet hoffelijk de uitgestapte tweemans filmploeg en begeleidt hun met hun statiefcamera naar hun barak naar barak met opschrift Foyer, waar zich de recreatieruimte bevindt; wasruimte, eetzaal en de projectiecabine, waarna het gezelschap stilstaat bij een reusachtig filmdoek van een openluchtbioscoop 11.45 Cameraman filmt Duitse krijgsgevangenen, die geloste Rode Kruispakketten nar een barak "doormannen" (aan elkaar doorgeven) 11.59 Beelden van statige hotels aan de boulevatd van Cannes 12.26 Groepje Nederlanders in de rij in een kamp tussen Nice en Monte Carlo. Camera filmt de weg door de Franse Alpen naar Zwitserland (zie noot 2) 13.06 Kaart van Frankrijk met pijl naar Annemasse, Frans grensstadje op de Zwitsers-Franse grens. De Zwitserse vlag achter de stoel van de Zwitserse consul. Bord bij het repatrieeringskamp van het Ministerie van krijgsgevangenen, gedeporteerden en vluchtelingen 13.41 Kaart van Zwitserland met pijl naar Geneve, met sneeuw bedekte bergen. Rondvaart-raderboot Helvetie op het meer. Luxueuze hotels in Montreux, stationnetje met vertrekkend bergtreintje 15.14 Beelden van kindertehuis Chalet de Cau 15.45 Jongen begeleidt kudde geiten door een straatje 15.56 Kaart van Frankrijk met pijlen gericht op Parijs, straatbeelden van Parijs 17.03 Repatrieeringscentrum waar verpleegsters de aangekomenen met spuit met insectenpoeder bestuiven. Kapsalon, bord met begroetingsboodschap. Interieur van ontvangsthal waar in de hoeken bureaus voor de verschillende nationaliteiten zijn ingericht, een bar waarachter het portret van Charles de Gaulle aande muur en de Fransen, die een dronk uitbrengen 18.21 Groentemarkt in de hallen, waar de kratten groenten in Nederlandse trucks wordt gelade. Lossen van losgestorte aardappelen. Pannenkoeken, bord aan de muur, waar ex-politieke gevangenen de maaltijd gebruiken 19.02 Bord van het Amerikaanse leger. Het Amerikaanse hospitaal, interieur van de ziekenzaal, waar de bedpatienten het middagmaal gebruiken 19.39 Deurbordje vermeldende Besmettelijke ziekte Typhus. Bedpatienten worden in de open lucht van thee en koffie voorzien Franse vlag boven de ingang van het hospitaal Bichat. Opgebaarde kist onder de vlaggen van verbonden naties en bedekt met bloemenschat. De kist wordt het mortuarium naar de lijkwagen die vervolgens vertrekt 21.03 Lange colonne ambulancewagens van het Nederlandse Rode Kruis passeert Arc de Triomphe op weg naar Nederland met zieke repatrianten 21.24 Duitse krijgsgevangenen verrichten graafwerkzaamheden onder bewaking van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandse ex-krijgsgevangen militairen 21.48 Kaart van Frankrijk met pijl gericht op kamp Moridon ten zuidwesten vam Parijs. Bord op toegangshek: Camp du Repatriement Neerlandais. Het gebouw van het landgoed, repatrianten verzorgen de tomatenaanplant en de tabaksplanten 22.54 Kaart van Frankrijk met pijl gericht op het kamp La Hollande. Beelden van de repatrianten in kamp La Hollande 23.44 Verzameling bagage door Nederlandse repatrierenden klaar gezet voor vertek uit het kamp. Repatrianten houden een afscheidsmars door het dorp 24.53 Kaart van Frankrijk met pijl gericht op kamp direct ten zuiden van Parijs. Bord aan de ingang van het Nederlands repatrieringskamp Ris-Orangis dat ingericht is op bosrijk landgoed met monument op het voorplein, het hoofdgebouw. Overzicht van het kamp en beelden van de repatrianten in Ris-Orangis 27.15 Beelden van het vertrek van de repatrianten via het station. 28.20 Gerepatrieerden zitten op het stationnetje ten noorden van Parijs zittend op hun bagage en eindeloos wachtend op dezelfde trein. Truck van de Franse hulporganisatie komt aanrijden en een maaltijd van stokbroden wordt aan de in groepen marcherende wachtenden verstrekt, die zich het eten goed laten smaken 29.27 De trein rijdt binnen, de Franse leider van de hulporganisatie wordt door Nederlandse officials begroet 29.50 Kaart van Belgie met pijlen naar Brussel en een van de hoofdstad naar Nederland. Beelden van het stadsverkeer, bord bij het rusthuis van de Nederlandsche Repatrieeringsdienst. Het gebouw, dat in een park ligt waar oorlogsslachtoffers wandelen en in dekstoelen zonnen 30.55 Bord boven de ingang van hulphospitaal no.8 van het Belgische Rode Kruis. Het gebouw met gereedstaande ambulance ervoor, bespreking van Rode Kruisfunctionarissen. Colonne Rode Kruisambulances passeert de Hallenpoort 31.31 Het gebouw van verzamelingscentrum 3 van het Belgische commissariaat voor Repatrieerenden 31.46 Met provinciewapens omgeven kroon, vlaggen van verbonden naties. Bericht voor gerepatrieerden met oproep om bijzonderheden mede te delen over de levende of omgekomen landgenoten in Duitsland 32.04 Grote recreatiezaal in de voormalige waar repatrieerende komiek op het toneel voorstelling geeft. Stationsgebouw van Schaerbeek bij Brussel. Bord van het centrum no 79 van het Belgisch Repatrieerings Commissariaat, een doorgangskamp waar een truck met brood wordt gelost t.b.v. 1700 repatrianten die in een uur geholpen worden. Trein met kindertransport uit Zwitserland rijdt het station binnen, de kinderen stappen uit, worden bijeen gebracht, verlaten het perron met hun verzorgers (en -sters) en gaan de eetzaal binnen, waar tientallen lange tafels met soepkommen en een kadetje met boterhammen daarop gereedstaan 33.56 Wapen van Zwitserland op door de Zwitserse spoorwegen beschikbaar gestelde locomotief die in dichte stoomwolk het station Schaerbeek uitrijdt, op weg naar Nederland 34.13 Einde
OORLOG, BEVRIJDING, WEDEROPBOUW
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Amateurbeelden van de Duitse bezetting in W.O. II met o.a. - de ontruiming van Wassenaar in juni 1944 op last van de bezetter - voedseldropping op de renbaan Duindigt eind april 1945 - voorlezen bevrijdingsproclamatie door voorzitter Collega van Vertrouwensmannen - aanhouding NSB'ers wo van Genechten - intocht Koninklijke Brigade Prinses Irene - parade Binnenlandse Strijdkrachten en door militaire autoriteiten gevorderd Hotel des Indes - dodenherdenking op Plein 1813, defilé van Canadese troepen, wapenschouw op Duindigt - het door een Engels bombardement verwoest Bezuidenhout
00.00 tt: Oorlog, bevrijding en wederopbouw. Enkele beelden uit de laatste oorlogsjaren 1944 en 1945 en de eerste jaren daarna; 00.10 tt: In juni 1944 moet geheel Wassenaar binnen 2 dagen ontruimd. Men mag zijn inboedel meenemen of laten staan, mag echter niet de huizen afsluiten. Gevolg: Met alle middelen probeert men te redden wat te redden valt. Hier is opgenomen wat in 2 minuten tijds bij de Kloosterkerk voorbijkwam; 00.33 SHOTS: Handkarren, bakfietsen en paard-en-wagen, hoog beladen met stukken inboedel, trekken langs de Kloosterkerk. (noot 1); 00.55 tt: In april 1945 vonden de Duitsers als eerste openlijke teken van het naderende einde goed, dat Engelse vliegtuigen op 5 plaatsen in Nederland zakken voedsel afwierpen voor de Nederlandse burgerbevolking. Dit werd verdeeld over ziekenhuizen en centrale keukens. Hier: de fooddroppings op Duindigt te Wassenaar; 01.18 SHOTS: Boeing B-17 Vliegende Forten vliegen laag over bebouwing. Opladen verzamelde zakken voedsel; 01.44 tt: Zondag 6 Mei 1945. Het Comité van Vertrouwensmannen, aangesteld door de Nederlandse Regering in Londen, leest vanaf het bordes van het Haagse stadhuis de bevrijdingsproclamatie voor. In de kerken was die ochtend hiervan kennisgegeven. Als eerste Mr. Bosch Ridder van Rosenthal, dan Prof. Mr. Oranje; 02.06 SHOTS: College betreedt bordes, waarna Mr. Bosch Ridder van Rosenthal proclamatie voorleest, beluisterd door duizendkoppige menigte voor het stadhuis. Naast hem W. Drees; 02.28 tt: Burg. de Monchy maant de Hagenaars tot zelfbeheersing: nog zijn we niet bevrijd, want de geallieerde troepen zijn nog niet in Den Haag. SHOTS: Burgemeester spreekt menigte toe. Shot gedrukte bevrijdingsproclamatie; 02.49 tt: NSB-ers en andere handlangers van de bezetters worden opgebracht en gevangengenomen. SHOTS: vrouw behangen met hakenkruiswimpeltje wordt afgevoerd. Juichende menigte bij bioscoop Cineac. Collaborateur moet Hitlergroet brengen. TT: Kampioenrechtsverkrachter Van Genechten. SHOTS: De gearresteerde van Genechten die Hitlergroet moet brengen terwijl politie en helpers menigte op afstand houden; 03.16 tt: De auto van de NSB-leider Mussert is na de bevrijding in gebruik bij de commandant Binnenlandse Strijdkrachten; Het opperbevel hiervan was gevestigd in Alexanderstraat 4. SHOTS: Vooraanzicht in Duitse legerkleur gespoten Mercedes-Benz met nummerplaat L-44058 (noot 2); 03.32 tt: De eerste jeep, de eerste carriers, alles was een bron van verheugde opwinding. SHOTS: Universal carrier en jeep met aanhanger, beiden beladen met Haagse jeugd, racen voorbij. Canades bemanning van carrier omstuwd door menigte; 03.58 tt: 8 Mei. Het matrozen jongenskoor kortte de wachttijd bij het stadhuis op de dag, waarop de Nederlandse Prinses Irene-brigade als eerste troepenmacht Den Haag zal binnentrekken (noot 3); SHOTS: zingend matrozenkoortje. TT: En daar zijn ze dan eindelijk ! Intocht van de Irene-brigade en ontvangst commandant op het stadhuis door burgemeester De Monchy. SHOTS: verkenningswagens, carriers en personeelvoertuigen rijden langs enthousiaste menigte. Kapitein van de brigade wordt op bordes begroet door autoriteiten (noot 4). Motorrijders en voertuigen rijden langs het bordes; 05.21 tt: Wiela Quarles komt vragen of Louis het einde gehaald heeft. Gelukkig wel ! SHOTS: Overste komt gebouw uit en stapt in legersedan die wegrijdt. TT: Parade der Binnenlandse Strijdkrachten door Den Haag, gekleed in blauwe overall en oude legerhelmen. SHOTS: voorafgegaan door muziekkorps marcheert colonne van Binnenlandse Strijdkrachten door de stad. Chauffeur en bijrijder van de brigade; 06.03 tt: De gehate Wehrmachtkommandantur wordt bureau van de Townmajor. Een verheugend bordje verwisselen. SHOTS: padvinders verlaten pand waarboven bord met opschrift Wehrmachtkommandantur en naast de entree bord met opschrift Town Major. TT: van Hotel des Indes wapperen de geallieerde vlaggen. SHOTS: vanaf hotelbalkon gedrapeerde Nederlandse vlag geflankeerd door Union Jack en Stars and Stripes. Op het plein voor het hotel legersedans en ambulances. TT: De eerste echte Schot met een rokje aan. SHOTS: Jeep met Schot in kilt aan het stuur stopt en vraagt marechaussee de weg; 06.47 tt: Dodenherdenking op Plein 1813. SHOTS: pan over menigte op het plein. TT: Bren-carriers en lichte vrachtauto's beginnen tot het normale straatbeeld te behoren. Fietsers zijn er practisch niet, omdat de bezetters vrijwel alle fietsen hebben geroofd. SHOTS: Canadese colonne pantserwagens, verkenningsauto's, brencarriers en getrokken geschut rijdt door de stad (noot 5); 07.37 tt: Op Duindigt wordt door Canadese troepen een wapenshow gehouden. Hier is de Duck, een nieuw amphibievoertuig, en de nieuwe zware tank met draaiende geschutskoepel. SHOTS: Dukw rijdt het terrein op gevolgd door Humber Mark III lichte verkenningsauto, pantserwagen Humber 4x4, Staghound pantserwagen met draaiende geschutskoepel en een witgespoten Rode Kruis jeep (noot 6); 08.02 tt: Een demonstratie snelvuur van het luchtafweergeschut. SHOTS: Afvuren van een 105 mm houwitser (noot 7). Sherman Firefly-tanks rijden over het terrein; 08.21 tt: Auto-wrak en kapotte huizen op het Smidswater. SHOTS: pan langs verwoeste panden op het Bezuidenhout. Verpletterde auto langs de rijweg. Verwoest pand. TT: Hier was de Franse ambassade. SHOTS: verwoest pand. TT: En hier was het ministerie van Justitie. SHOTS: Voor- en zijgevel van uitgebrande ministerie; 09.04 tt: Voor het eerst sedert zes jaar marcheren de padvinders weer door de stad in hun eigen uniformen, met hun eigen vlaggen, en met hun eigen muziek. SHOTS: voorop marcherende Canadese drumband. TT: Het kan weer en het mag weer; laten we er dankbaar voor zijn !; 09.23 tt: Langs de gehele kust zijn talloze bunkers gebouwd. Gecamoufleerd en ingegraven. SHOTS: bunker aan de zeezijde van het Kurhaus te Scheveningen. TT: Zelfs midden door Den Haag liep een anderhalve meter dikke muur van gewapend beton: de anti-tankmuur, die de invasie moest tegenhouden. SHOTS: gedeelte van anti-tankmuur met bunker waaruit kanonloop steekt. TT: Het laatste stuk hiervan werd pas in 1955 gesloopt; 10.00 Eindleader; 10.03 EINDE.
Aantal resultaten per pagina
12162040100