Zoekresultaat

U heeft gezocht op bevrijding. Aantal resultaten: 72
<<<123456>>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100
Bevrijdingsoptocht
Datum: 1955
Bron: Haags Gemeente-archief
Beelden van de bevrijdingsoptocht die gehouden werd op 5 mei 1955 ter herdenking van de bevrijding tien jaar eerder.
Oorlogsschade rond Kurhaus
Datum: 1945
Bron: Haags Gemeente-archief
Opnamen kort na de bevrijding van de beschadiging aan bebouwing in de nabijheid van het Kurhaus. Bunkers bij het Zwartepad en het Spoorwegstation Scheveningen.
Dit was het einde. 5 mei 1945
Datum: 1945
Bron: Stadsarchief Amsterdam
Documentairefilm over de bevrijding, met optochten en de intocht van tanks, voorzien van de volgende tussentitels: 'De eerste tanks. Maandag 7 mei 12 u.30', 'De B.S. deelt Duitsche voorraden uit. 8 mei 8 uur', 'Blijde intocht Dinsdag 8 mei', 'Krijgsgevangenen bewaakt door de B.S.', 'N.S.B.-ers en moffenvriendinnen', 'Parade en defilé 18 juni' en 'Prinses Irene Brigade'.
Veenhoop bevrijding
Datum: 1945
Bron: Fries Film Archief
Huis met vlag naar buiten en klokken luiden.
Optocht met paarden, fanfare en karren met mensen erop. Alles is versierd.
Mensen in klederdracht.
Optocht gaat door met mensen met spandoeken en verkleed. Leve de vrijheid.
Kinderen lopen en rijden mee op karren.
Hongerwinter en bevrijding
Datum:
Bron: Stadsarchief Amsterdam
Opnamen van hongerwinter en bevrijding, met beelden van mensen die bezig zijn met het verwijderen van houtblokken tussen de tramrails, een affiche 'Amsterdam helpt Arnhem' en een vrachtwagen van het Rode Kruis met hulpgoederen voor café Ruiter op de Rozengracht, opnamen van Limburg [Venlo] met beelden van verwoeste huizen en twee mannen die tussen het puin van een kerk een windhaan tonen, verder beelden van een met bloemen versierd café Ruiter op de Rozengracht, met aan de gevel een bord met de tekst: 'Uit dankbaarheid' en 'De redder van onze zonen', over vliegende vliegtuigen, door elkaar heen lopende beelden van een auto van het Rode Kruis met feestvierende mensen op straat, een verwoeste brug (Zaltbommel?) met een auto van het Rode Kruis, een autowerkplaats met auto-onderdelen.
De bevrijding van Alkmaar
Datum: 1945
Bron: Reg. Archief Alkmaar
beschrijving: Oogarts Wagenaar maakte een film van de bevrijding van Alkmaar.
Tekst: “Na het duister van vijf oorlogsjaren…”
Beelden uit Duitse propagandafilm over de aanval op Nederland
Tekst: “Gloort de vrijheid in de vorm van ‘vrede’ vogels…,”
Beeld: Nederlandse vlag wappert in de wind, op ziekenhuis is de valg uitgestoken en de wieken van een molen zijn feestelijk versierd. Een geallieerd vliegtuig vliegt laag over.
Tekst: “Spontane optochten, waarbij de mof toekijkt
Beeld: optocht, waarbij Duitse soldaat toekijkt
Tekst: “Auto’s ‘duiken’op”
Auto met feestvierders rijdt door de straten.
Tekst: “Zondag 6 mei”.
Tekst: “Bespreking machtsovername ten huize van dr.Hoeneveld”
Shots van het huis van de dokter en bord van het spreekuur.
Tekst: “De Ortskommandant hoorde de voorwaarden”.
De Ortskommandant verlaat het huis, stapt met andere Duitsers in de auto. Ook de BS-ers stappen in een andere auto, met bordje “D-II-I Oranje” achter het raam, en rijden weg.
Tekst: “Het commando der BS betrekt zijn hoofdkwartier i.c het belastingkantoor”.
Voor het gebouw groepen mensen, waaronder BS-ers met armbanden met opschrift ‘Oranje’
Tekst: “Maandag 7 mei”
Tekst: “Alles in afwachting van onze bevrijders ook de Schnauzs”
Duitse Ortskommandant loopt heen en weer tussen het publiek. Verkeersbord “Dutch Hospital” wordt op straathoek bevestigd.
Tekst: “Eerste teken van de aanwezigheid der Canadezen Eerste auto verbindingsofficier Bosscher”.
Auto’s rijden door feestelijke haag van mensen. De Ortskommandant overlegt met BS-er.
Tekst: “Dinsdag 8 mei”.
Tekst: “Terugkeer burgemeester Van Kinschot”.
Enthousiast onthaal van de terugkerende burgemeester.
Tekst: “Aankomst kwartiermakers”
Tekst: “Bespreking ten stadhuize”.
Beelden van bespreking geallieerden, Nederlandse soldaten, burgemeester en BS.
Tekst: “De eerste Engelse cigaret”
Tekst: “Begroeting en inspectie BS.
Tekst: “Ontvangst ten stadhuize”
Geallieerden worden ontvangen in het stadhuis.
Tekst: “Demonstratie Canadese legergroep”
Canadees muziekcorps en marcherende soldaten. Demonstratie van diverse legervoertuigen op een weiland.
Tekst: “Kaasmarkt heropend”
Onder geallieerde belangstelling wordt de Kaasmarkt heropend.
De bevrijding van Noordoost-Friesland
Datum: 1945
Bron: Fries Film Archief
Op 14, 15, 16 april 1945 werd Noordoost Friesland bevrijd. Er is daarbij aan de Soensterdijk nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen hevig gevochten. Daarbij zijn aan de zijde van de binnenlandse strijdkrachten vier doden gevallen.
De film begint met beelden van Duitsers die bij Dokkumer Nieuwe Zijlen waren gevangen genomen.
Onder deze gevangenen bevonden zich ook veel NSB’ers. De gevangenen werden verzameld in de melkfabriek van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op zondagmiddag 15 april werden ze onder begeleiding van de BS naar Kollum werden gebracht.
Vervolgens toont de film beelden van een aantal leden van de BS groep Noordoost Friesland met een aantal koeriersters. Het militaire hoofdkwartier was gevestigd in Metslawier. Van hieruit kreeg de BS de instructie voor verder handelen.
Op 17 april, de derde dag van de bevrijding, werden de gevechtswagens van de Canadezen met veel gejuich Dokkumer Nieuwe Zijlen binnen gehaald. Toen zowel mens als voertuig van het nodige was voorzien werd vertrokken richting Oostmahorn. Het bevrijden van Schiermonnikoog liet nog op zich wachten.
Met de schepen, die voor de sluizen in Dokkumer Nieuw Zijlen lagen, probeerden de Duitsers te ontsnappen. Deze schepen waren gevuld met goederen die door de Duitsers buitgemaakt waren en naar Duitsland getransporteerd moest worden. Dit werd door de sluiswachters verhinderd.
Omke Freerk bij zijn puinhopen. De beelden laten de Familie Leystra zien bij de resten van hun huis in Birdaard. Dit huis is door de Duitsers in brand gestoken als represaille voor het verbergen van onderduikers.
Op 11 juni reden de Canadezen naar Oostmahorn om de Duitse militairen op te wachten die per boot van Schiermonnikoog kwamen om zich over te geven. Alle Duitse militairen werden streng gecontroleerd. Er waren SS’ers van het vasteland naar Schiermonnikoog gevlucht en de Canadezen wilden deze personen niet laten ontsnappen.
De laatste beelden die worden getoond zijn van een feestelijke optocht van de bevolking met muziekkorps in Engwierum en als laatste een parade van Canadezen op de markt in Dokkum.
DOOR DUISTERNIS TOT LICHT
Datum: 1943
Bron: Beeld en Geluid
Amerikaanse legerjournaalfilm over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Azië, de capitualatie van Japan, de bevrijding van de Japanse interneringskampen en de politieke spanningen in Nederlands-Indië kort na de bevrijding. Amerikaanse verovering van het eiland Tarawa, onderdeel van de Gilberteilanden gelegen in de Stille Oceaan. Hiermee begon het Amerikaanse maritieme offensief door de Centrale Pacific o.l.v. Admiraal Chester W. Nimitz. De film toont beelden van de Amerikaanse konvooien, die de kust van Tarawa naderen, echter voortdurend belaagd door Japanse bommenwerpers, van de voorbereidingen, die de bemanning treft voor de aanval op Tarawa, en van de bezetting van het eiland, waarbij Japanse krijgsgevangenen worden gemaakt.
00.00 Schip in rivier. Havengezicht, laden van schip 00.11 Lier met bediening. Kisten in de takels, komen aan boord 00.34 Matroos klimt aan boord met touwladder. Antiluchtdoelmitrailleur op dek van schip. Vierstreeps marine-officier, gezagvoerder K.P.M.-schip 00.45 Zak met opschrift K.P.M. mail wordt aan boord getakeld 00.48 Ponton in haven 00.52 Tropische kust met schip in de verte. Havengezicht met schepen. Varend K.P.M.-schip 01.13 Zee met tientallen schepen varend in konvooi. Koopvaardij- en passagiersschip varend in de mist 01.30 Avondstemming met schepen in de verte 01.38 Officieren kijken door kijker. Hijsen van seinvlag en indrukken van alarmknoppen. De vijand is in zicht 02.01 Afwerpen van dieptebommen. Vliegtuigen in de lucht. Japanse vlieger 02.28 Antiluchtdoelmitrailleur wordt gericht en vuurt ; vliegtuigaanval wordt afgeslagen 02.54 Scheepsbemanning in volle actie 03.15 Men bereikt de kust van Tarawa. Zeelieden kijken door telescopen. Oorlogsschepen vuren vanaf zee op de kust 04.27 Staf bestudeert maquette van Tarawa, in het bijzonder van, in het bijzonder van het belangrijke eiland Betio 04.44 Oorlogsschepen beschieten palmenkust. Soldaten waden aan land en gaan in looppas landinwaarts 05.27 Huis wordt beslopen door Amerikaanse militairen. Overvliegend vliegtuig werpt bom af 05.43 Details van verwoesting. Verbrande palmbomen en rokende loodsen 05.45 Amerikaanse soldaten met brancard met gewonde zoeken dekking 06.40 Groep schietende soldaten bereikt Japanse versterking met aantal gesneuvelde Japanse soldaten 07.06 Heuvel met zwaar geschut, rookkolom en verwoeste Japanse bunker 07.19 Indentificeren van gesneuvelden, o.a. op het strand 07.35 Rubberboot met dode soldaten 07.38 Amerikaanse soldaten met Japanse krijgsgevangenen met de handen omhoog. Zij worden geeendentificeerd en afgevoerd 08.08 Amerikaanse Generaal-majoor Holland M. Smith, bevelhebber 5e amfibiekorps, en generaal Julian Smith, commandant 2e mariniersdevisie in gesprek met mariniers na afloop van de strijd 08.28 Vlaggemast met Amerikaanse vlag 08.33 Einde
Bevrijdingsfilm, deel 2
Datum: 1945
Bron: Stadsarchief Amsterdam
Documentaire over de activiteiten en festiviteiten rond de bevrijding bestaande uit een reeks scenes met de volgende titels: 'Straatfeesten'; 'Kinderfeesten in het Ajax-Stadion', met vooraf een optocht over de Middenweg; 'Tocht van vaartuigjes door den Amstel', met versierde bootjes; 'Versierd Amsterdam'; 'Sportdag' in het Ajax Stadion; 'Parade der Canadeezen' en 'Indrukwekkende feestoptocht door Amsterdam' langs de Stadhouderskade [achter het voormalig Paleis van Volksvlijt]; 'De Koningin vertrekt langs de Nieuweweg', met beelden van de intocht van Koningin Wilhelmina; 'Overwinningsfeesten der Chineezen' op de Nieuwmarkt en op de Dam; 'Koninginnedag 1945' [31 augustus] met een manifestatie in het Ajax-stadion. Aansluitend (zonder titel) beelden van het bezoek van de generaals Montgomery en Eisenhower in Amsterdam
Bevrijding
Datum:
Bron: Stichting Nijmegen blijft in beeld
Een militair met geweer patrouilleert op de Berg en Dalseweg en heeft gezelschap van een vrouw. Op de weg komt een zwaar beladen wagen aan die voortgetrokken en geduwd wordt door drie mannen. De oorlogsschade aan een huis is goed te zien: de ruiten zijn kapot en de gaten zitten in de muur. Op de Berg en Dalseweg worden Duitse krijgsgevangen opgebracht. De Amerikaanse soldaten lopen langs of repareren een truck. Nog een groep krijgsgevangenen wordt weggebracht. Bewoners van Nijmegen staan bij een Amerikaanse jeep en praten met de militairen. Een verpleegster staat bij een amfibievoertuig. Zij en een collega zitten op een trapje voor een huis te praten met twee soldaten. Een familie staat in een voortuin met een militair en poseren voor de camera. De militair speelt met de kinderen. Tot slot een korps doedelzakspelers trekt door een straat.
Beelden uit donkere dagen
Datum:
Bron: Museum de Scheper
21 en 22 juni bommen Eibergen, plakband op de ramen tegen rondvliegende scherven bij bombardementen en beschietingen, in verband met de verduistering worden stoepranden witgeschilderd, Duitse militaire voertuigen op een speelplaats, hakenkruisvlag wappert boven Eibergen, inplakken bonnen, brandstofschaarste bij het openbaar vervoer , wee autobussen aan elkaar vastgekoppeld, theesurrogaat, eigen tabaksteelt, brandhout verzamelen, het rooien van stobben, Deutsche Zeitung, publicatie van De Unie, aanleggen van houtvoorraden als brandstof, distributie en verdeling van vlees, vingerafdrukken voor het persoonsbewijs, V-actie, diverse straatborden, o.a. voor joden verboden, dorsen van de oogst, verbouwen van groenten en tabak, bonnen, bouw van een schuilkelder op het land, inleveren radio’s, bezems maken, bevrijding en bevrijders, joodse broers Zion uit de onderduik, buiten gevecht gestelde tank, bevrijdingsoptocht, uitdeling sinaasappels aan kinderen, terugkomst uit Duitsland van Jan Bönen, soldaten graven, jubileumfeest Koningin Wilhelmina in 1948, oorlogsmonument (nog niet ingegraveerd)
Voedseldropping
Datum: 1945
Bron: Haags Gemeente-archief
Beelden van laag vliegende geallieerde vliegtuigen boven Den Haag. Waarschijnlijk kort na de bevrijding. Zwaaiende mensen op daken van woningen van de Goudenregenstraat dicht bij de Azaleakerk. Korte scene van dropping van voedsel aan parachutes en van een met gedropte goederen en brood gevulde etalage van winkelier J.W.Gödden.
<<<123456>>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100