Zoekresultaat

U heeft gezocht op bevrijding. Aantal resultaten: 72
<<<123456>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100
Nederland in oorlogstijd
Datum:
Bron: Noord-Hollands Archief
Titel: Nederland in oorlogstijd; 10 mei 1940
Morse simulatie met tekst
Haarlemse Courant 10 mei 1940
Animatie van bericht tussen morsepalen
Duitse militairen marcheren over de Wagenweg te Haarlem
Een kapot Duits legervoertuig
Het tellen van Duits geld
Tekst: Iedereen moet nu zowel binnenshuis als buitenshuis?
Meneer en mevrouw Spoor blinderen zowel binnenshuis als buitenshuis de ramen
Tekst: Onze Houtstraat is nu inderdaad een "houtstraat" geworden
De Grote Houtstraat met geblindeerde ramen van huizen en winkels
Tekst: De meest waardevolle bescheiden zijn thans
Vellen met bonkaarten
Tekst: Maar wanneer in de praktijk gebracht, doen zij menigeen een zucht, zo niet erger, slaken
Tekening van slagerij. Op de deur 'geen vleesch'. In de etalage potjes met garnalen
Tekst: Laten wij hopen dat de volgende demonstratie nooit in werkelijkheid toegepast behoeft te worden
Meneer en mevrouw Spoor demonstreren het gebruik van gasmaskers
Tussentitel: Het snelverkeer lost het benzinevraagstuk op
Stationsplein Haarlem. Twee taxi's op gas. Een rijdende auto met bovenop het dak een gaszak komt voorbij
Het Stationsplein in Haarlem, waar bussen met vergassingsinstallatie op aanhanger staan
Op het Stationsplein in Haarlem brengt de postbode postzakken naar klaarstaande een tram
De Grote Houtstraat in Haarlem tjidens de bevrijding. Canadese troepen rijden door Haarlem waarbij juichende mensen langs de kant van de weg staan en vlaggen aan de gevels wapperen
De bevrijding. Mensen wuiven vanuit het raam en werpen confetti naar de bevrijders
De Uit de Boschstraat en de Wagenweg in Haarlem. Een bevrijdingsfeest met een optocht van kinderen en volwassenen
Haarlem tijdens het bevrijdingsfeest. Na een toespraak op een plein wordt de vlag gehesen en een bevrijdingsboom geplant
Haarlem tijdens het bevrijdingsfeest. Verklede kinderen doen een balspel
Tekst: Einde
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
In de door het oorlogsgeweld geteisterde gebieden van Nederland hebben in het najaar van 1944 zeer vele landgenoten have en goed verloren. Ondergebracht in schamele noodverblijven hebben zij gebrek aan al hetgeen een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Na de bevrijding komen hulpactiviteiten op gang om te voorzien in de meest urgente behoeften. (Beddegoed, kleding, huisraad, keukengerei enz.). De daarvoor in het leven geroepen hulporganisatie Nederlands Volksherstel en het Roode Kruis roepen de hulp in van de landgenoten die in betere omstandigheden verkeren. Zij luiden de noodklok om de getroffenen, voor de winter van 1945/1946 invalt zo goed mogelijk van het nodige te kunnen voorzien.
00.00 Klokkestoel met luidende klok naast ruimte van kerk. Over dit beeld verschijnt de geschreven tekst: De Noodklok luidt voor de geteisterde gebieden. Een film van Otto van Neyenhoff 00.18 Ruine van verwoeste gebouwen 00.30 Silhouette van behoud gebied tegen avondlucht 00.36 Oorlogsgraven van onbekende soldaten 00.46 Landschapsbeelden: rivier met bebouwing langs dijk in de buurt van een dorp of stad; weid gebied met vee; drie draaiende windmolens 01.14 Verwoeste kerk; op voorgrond grafkruizen 01.18 Kaart van Nederland, waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Betuwe, de Zeeuwsche eilanden en de achterhoek zwart vollopen 01.40 Ruines en puinhopen 01.49 Noodverblijf, vrouw maakt bed op, vrouw komt naar buiten met pan 02.04 Ratten bij een huis 02.20 Bord met tekst: Danger Mines. Road and Verges Only chequed en bordes in gras met tekst: Mines 02.27 Militairen in linie, zoekend naar landmijnen met detector; een van hen bukt en graaft mijn uit en demonteert deze, terwijl de andere lilitairen zich verwijderen 02.46 Verwoeste boerderij 02.54 Ruines in de sneeuw; daaroveheen verschijnt de geschreven tekst: Winter 02.59 Noodverblijven met bezige mensen; een kelder van een verwoest huis een schuurtje 03.13 Namen van steden, wier inwoners die van getroffen plaatsen helpen 03.47 Vrouw bezig in keuken van zwaar beschadigd huis 04.03 Bewoonde bunkers in duinen 04.11 Noodverblijven in Zeeland waar vrouw huiswerk doet 04.34 Paard en wagen in overstroomd land 04.48 Huizen in onder water staand dorp 04.55 Bos met dode bomen en verwoeste boomgaard 05.13 Een houten dichte wagen met opschrift Winkel op Wielen 05.23 Ramen zonder glas, gedicht met zwart papier 05.27 Halfronde "Nissenhut" waarbij vrouwen aan het werk 05.32 In provisorische winkel in nissenhut koopt kind twee broden en verlaat de winkel, waarin toonbank met weegschaal. Opschrift Nissenhut: G.H. Smids v.d. Hoogen Broodbakkerij 05.40 Herstelwerkzaamheden aan beschadigd huis met kogelgaten 05.53 Bouwwerkzaamheden; o.a. het metselen van een muurtje met afgebikte bakstenen 06.09 Verwoeste kerk. Uit de duer van een intact gebleven gedeelte + pastorie komt man, nagewuifd door vrouw 06.20 In het vertrek van een pand waarvan de buitenmuur is weggeslagen zijn twee mannen bezig met een orgel of harmonium. Een van de twee is gekleed als geestelijke 06.38 De stenen onderbouw van een blokbaar verwoeste molen is met een provisorisch dak afgedekt. Naast de ruine liggen de wieken en de as. Close-up van een man (molenaar) met een foto van de molen in normale staat. De ingang van de onderbouw 06.54 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen de tekst: Winter 07.10 Houten noodverblijf met opschrift 't Overschotje. Uit een naast gelegen schuurtje komen kinderen 07.19 In vertrek van een verwoest huis kloppen meisjes dekens 07.23 Vrouw en kleuter bij verwoest huis 07.34 Exterieur en interieur van schamel ingerichte bunker en gezin aan tafel 07.49 Behagelijk ingerichte woonkamer met man aan bureau en vrouw uitgestrekt op zitbank 08.05 Comfortabele slaapkamer 08.13 Luidende klok in klokkestoel 08.18 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen tekst: Winter 08.24 Gezellige woonkamer met o.m. een piano. Man aan bureau 08.31 Armoedig geklede jongetjes zittend op straat 08.36 Kousenstoppende vrouw bij ingang noodverblijf 08.50 Luidende klok 08.59 Silhouette van verwoeste gebouwen 09.02 Kaart van Nederland waarop aangegeven geteisterde gebieden 09.17 Schematisch wapen van Nederland met daaromheen de tekst: Nederlands Volksherstel 09.21 Wit kruis met tekst: HARK (Nationale Hulpactie Rode Kruis) 09.26 Nederlandse vlag wordt aan mast gehezen. Daaromheen de tekst: Nederland zal Herrijzen 09.34 Wappperende Nederlandse vlag. Einde
CANADA AT WAR
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Compilatiefilm over de acties van de Canadese bevrijders in Europa, met name in Nederland. Dit deel toont o.a.: verwoestende bombardementen op Hitler-Duitsland; bespreking op het Fuhrerhauptquartier; Canadese bevrijders rond Arnhem; opbrengen krijgsgevangenen in Noord-Frankrijk ; bevrijding concentratiekamp Buchenwald ; Italie bevrijd ; capitulatie-onderhandelingen in hotel De Wereld ; Duitse inval in Nederland, Belgie en Frankrijk; evacuatie Engelsen uit Duinkerken ; Franse overgave te Compiegne ; en de Battle of Britain.
00.00 Tekst: National Film Board of Canada production Canada at War V Part 12 00.25 Paraderende SS-ers in buitenmodel uniform; Adolf Hitler; door het beeld van de SS-ers Hitlers uitspraak uit 1935: Wie de oorlogsfakkel in Europa aansteekt kan slechts chaos wensen 00.48 Nachtelijk luchtbombardement op brandende stad, gezien vanuit de lucht, daaronder de tekst: Duitsland 1945 01.11 Brandende stad in de nacht (noot 1 in dossier); blussende Duitse brandweer en de Hitler Jugend; wenende vrouwen, berging van slachtoffers, wagen met lijkkisten en overdekte stadion met lijken op de vloer; luchtopnamen van gezonken schepen in Kiel en van uitgebrande Duitse stad 02.02 Bespreking over de situtie op de Fuhrerhauptquartier. Hitler verwelkomt stafofficieren en houdt een monoloog. Animatiekaart van Europa, waarop het door Duitsland bezette gebied ineenschrompelt; onzomen van Holland, waarbij Noordwaartse gerichte pijlen bij nijmegen het laatste offensief aanduiden 02.47 Generaal Crerar, commandant van het 1ste Canadese leger, bestudeert met zijn adjudant de kaart; 49ste West Riding (Polar Bear) Division in afwachting; manschappen dragen reddingsgordels voor de oversteek over de Rijn; Buffalo's rijden op achter de Rijndijk bij westervoort 03.05 Inleidend artillerievuur uit 5.5 inch kanon van de Royal Canadian Artillry; Duits geschut; zware rookwolken ten gevolge van inslagen; tanks in een boomgaard; wisselende beelden van Canadese Bren en Duitse Spandau; oprukkende tirailleurs in het voorterrein 03.26 Vlammenwerpende Crocodile-tank zet een Duitse stelling in lichterlaaie 03.33 Oprukkende colonne bij Wilp op de Westelijke IJsseloever: North Nova Scotia Highlanders steken de droge bedding van de Berkel in Zutphen over en trekken de Laarstraat in 03.41 Duitse Fallschirmjager wordt gefouilleerd; colonne Duitse krijgsgevangenen met bewakende jeep; oversteek van de Schipbeek van een carrier per pont 04.01 Oversteek van aanvalstroepen met Buffalo's over de IJssel bij Gorssel; infanterie in de Wilp en het binnentrekken van Deventer, waar de inwoners de bevrijders toejuichen en kaalgeschoren moffenmeiden opgebracht worden 05.04 Aangehouden moffenmeiden in Frankrijk, waar collaborateurs geslagen en geschopt worden (noot 2 in dossier); huisvrouw bedreigt gevangen genomen Duitse soldaten; hardhollende Duitse krijgsgevangenen in Belgie; gevangen genomen Duitse officieren worden afgevoerd 05.41 Luftwaffeofficier inspecteert jeugdige Flakhelfer; Gobbels feliciteert ca. 14 jarige Duitse soldaat (noot 3 in dossier) 05.56 Colonne Duitsers marcheert na de capitulatie, nog met wapens op de man, door Amersfoort naar de verzamelcentra 06.14 Op verschillende fronten gevangen genomen Duitse soldaten 06.37 Concentratiekamp Buchenwald, waar Amerikaanse medics (hospitaal soldaten) overlevenden op brancards leggen; kris-kras door en op elkaar liggende lijken, tot op het bot vermagerd; gevangenen zwart verbrand naast het onder stroom staande prikkeldraad; een veld vol lijken 07.21 SS Aufseherinnen; close-up van Joseph Kramer, het "beest van Bergen Belsen"; de verbrandingsovens; Duitse burgers uit Weimar verlaten verbijsterd een barak (noot 4 in dossier). De poort van een krijgsgevangenenkamp gaat open, krijgsgevangenen lopen mee met de bevrijders; invalide Russische krijgsgevangenen in het kamp Wesuwe strompelend op geeemproviseerde krukken en protheses; wagen met latrinetonnen 08.27 Broodmagere en apatisch kijkende kinderen van kinderhuis in de Jordaan 08.53 Generaal Crerer en zijn aide bekijken de stafkaart 09.00 Short Stirling dropt containers aan parachutes, die door partizanen opgepikt worden (noot 5 in dossier) 09.15 Peuters en kleuters doen zich tegoed aan verstrekte soep 09.23 Dichte menigte omstuwt Italiaanse partisaneneenheid 09.34 De aan de voeten opgehangen lijken van Mussolini en zijn maitresse Claretta Patacci en enige van zijn volgelingen (milaan 29.4.1945) 09.45 Slotoffensief van het 1ste Wit Russische Front van maarschalk Zjoekov tegen Berlijn; Russische tank rijdt door de stad 09.59 Fallschirmjager bedient Spandaumitrailleur; Canadese patrouille doorzoekt huizen in stad in Duitsland; Duitse bewoners komen met witte doeken zwaaiend naar buiten; oprijden van tanks en Saxton 25 pdr. SP 10.47 Capitulatie van Noord-West-Duitsland, Nederland, Denemarken en Noorwegen (legergroep noord-west) door admiraal Von Friedeburg op de Luneburgerheide aan veldmaarschalk Montgomery(4.5.1945). Montgomery benadrukt de capitulatievoorwaarden en waarschuwt voor de gevolgen, als de Duitsers niet tekenen. Dan laat hij de admiraal en vervolgens de generaal Kinzel het document tekenen 11.56 Telefoonlijn wordt ingeplugd, zender ingesteld en het bericht per telegraaf uitgezonden 12.06 Aankomst General-Oberst Blaskowitz bij hotel "De Wereld" te Wageningen (5.5.1945); capitulatiebespreking, waarbij Generaal Foulkes, commandant van het 1ste Canadeze legerkorps, de voorwaarden voorleest 12.37 Kerkklok wijst 8 uur (5 mei 20.00 uur), het tijdstip waarop het "staakt het vuren" van kracht wordt 12.49 Aftocht met paard en wagens, door paarden getrokken houwitsers op de fiets van Duitse bezettingstroepen in Amersfoort naar verzamelcentra 13.09 Gross-Admiraal Donitz, opvolger van Hitler in Flensburg 13.12 Wegvluchtende voetgangers in Spaanse stad (noot 5a in dossier); eskaders, Stuka's en bommenwerpende He 111's; brandende huizen 13.30 Vele Engelsen in Downing Street; burgers met borden waarop: Churchill; Chamberlain verlaat No. 10 (10 mei 1940) 13.50 Duitse opmars in het westen begint; oprijdende motoren met zijspan, kanontrekkers op rupsen, terreinwagens, Heinkel bommenwerpers, brandend Rotterdam, doorbraak Duitse Wehrmacht bij Sedan en oprukken door Noord Frankrijk, door Maginot-linie en door het stoffige Belgische land 14.45 Burgerbevolking op de vlucht op boerenkarren, te voet, met kinderwagens, met fietsen waardoor de wegen verstopt worden 15.10 Bestofte Franse Poilu's. Plaatsnaambord Dunkerque; eerste hulp voor gewonde tommy, een ME 110 wordt door Vickers beschoten, embarkatie van het BEF (British Expeditionary Force) (30 mei -5 juni 1940) 15.34 Torpedojagers op weg naar Engeland; debarkatie in Dover van ontsnapte eenheden waaronder Franse soldaten en van gewonden 16.10 Stafofficier voor wandkaart; bagpipe band begeleidt embarkatie van eerste Canadese troepen; vertrek van troepenschip uit Canadese haven 16.35 Debarkatie van de eerste troepen in de Engelse haven, waar thee, lunchpakket en sigaretten aan hen uitgedeeld worden 16.56 Grote mensenmenigte op Piazza Venezia in Rome; Mussolini spreekt hen vanaf het balkon van het Palazzo Venezia toe; een zwarthemd wordt geestdriftig gejonast 17.10 Halfblinde Spanjaard, met stokken zijn weg zoekend en hardop biddend; instortende gebouwen 17.21 Kabinetszitting van de Franse Vichy-regering, voorgezeten door Maarschalk Petain; tegenover hem Pierre Laval 17.27 Animatiekaart van West-Europa: Duitsland loopt via Tsjecho-Slovakije , Polen, Denemarken en Noorwegen, de Lage landen en Frankrijk onder de voet 17.34 De spoorwagon in Compiegne; Hitler, die plezier heeft in de situatie 17.48 Intocht van Duitse legervoertuigen in het totaal uitgestorven Parijs 18.05 Deelnemers aan bespreking over leverantie van wapens etc. 18.23 De gouverneur van Canada en de gravin van Athlone begroeten op het station te Ottawa hoge ballingen 18.33 Kinderen, die per schip vanuit Engeland geevacueerd worden 18.50 Prinses Juliana toont haar dochtertjes Beatrix en Irene 19.03 Close-up van in de camera sprekende militair van het Essex Scottish Regt. 19.16 Battle of Britain (15.7-30.9 1940) Focke-Wulf met afgeschoten rechtervleugel (noot 6 in dossier); schietende Spitfire; Me 109 met afgeschoten staart; luchtgevechten; neerschieten van Ju 88; formatie Hurricanes; brandende Spitfire; Spitfire wordt getroffen; Duitse bommenwerper wordt in brand geschoten; Goring wijst het doel op de kaart aan 20.00 Kaart van Zuid-Engeland; wijsvinger priemt naar het doel: Londen luchtalarmsirene; Duitse luchtvloten 20.13 Einde
BEVRIJDINGSBEELDEN 1945
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Beelden van de verwoestingen aangebracht door de Duitsers, die zich hebben teruggetrokken naar het noorden en beelden van de oeververbinding over de Rijn bij Arnhem direct na de bevrijding van Arnhem,. Vrouwen schikken bloemen op het graf van gefusilleerde Nederlanders. Prins Bernhard neemt in Den Haag een parade af.
00.00 Middachter Allee tussen de Steeg en Ellecom, zware stammen van omgehaalde beuken zijn over de weg gelegd als versperringen tegen de oprukkende geallieerden. 00.22 Bordjes met opschrift : Gevaar landmijnen. bij de toegang naar bospaden 00.29 Bospad, afgesloten met beukenstammen. Opgeblazen bomen zijn opzij geschoven om een doorgang te maken. Afgerukte stompen 01.47 Een convooi bevoorradingstrucks zoekt zijn weg naar het front om de opgeblazen bomen heen 02.00 Tweetal baileybruggen over de Rijn bij Arnhem, een voor opgaand en een voor afgaand verkeer. Colonne voertuigen rijdt over de enkelbaans brug richting front. Ertussen een personenzuto en een zware Engelse sportwagen 02.59 Versierd graf met krans aan het kruis aan de voet van het steentalud van een viaduct. Jonge vrouw schikt bloemen op het graf 03.15 Bord bij het graf met de namen van op 4 februari 1945 door de Duitsers gefusieerde Nederlanders uit Amsterdam en Hilversum 03.40 Victory parade op het de Savornin Lohmanplein in Den Haag. Op de Saluting Base neemt prins Bernhard, met de generaals Crerar, Foulkes en anderen, alsmede mevrouw De Monchy, de parade af 03.56 Een afdeling strijdend gedeelte van de B.S. trekt voorbij, de prins groet hen 04.37 Passeren van de Bag-pipe band van een Canadees regiment, gevolgd door een detachement Royal Navy. Bataljons van verschillende regimenten uit het eerste Canadese leger 05.33 Men trekt in strak gesloten gelederen voorbij 05.40 Einde
Evacuatie en bevrijding Gennep
Datum:
Bron: Oorlog in Blik
Dolle Dinsdag, vanuit een raam gefilmd. Vernieling kerk in Gennep. Duitse autocolonnes rijden weg. Duitse soldaten lopen in snelle vaart over de stoep, ook vertrekken ze met paard en wagen. Ze zijn bepakt en bezakt. Ook Nederlandse handlangers slaan op de vlucht. Verlaten huis van collaborateurs worden geplunderd. Rookpluimen buiten het dorp het front nadert. Ook het garagebedrijf van familie Jetten is beschadigd en andere verwoestingen. De bewoners proberen de brand te blussen. Buurtbewoners kijken uit het raam.
16 oktober 1944 Gennep moet evacueren. Bepakt en bezakt, met veestapel vertrekken de bewoners en tussendoor ook Duitse soldaten. Een thuisslachting van een varken. Meer evacués verlaten met een volgepakte fiets.
Gennep. Kinderen spelen in de sneeuw. De familie Jetten thuis. Vernielde straten en huizen in Gennep. Ook het huis van de familie Jetten heeft schade. Mevrouw Jetten met kinderen bij het huis.
Amerikaanse soldaat demonstreert zijn geweer aan Jetten junior. Verwoestingen zowel binnen als buitenshuis en in het dorp. Amerikaanse legervoertuigen rijden door het dorp. Evacués keren terug. Kinderen van fam. Jetten spelen buiten. Huis in de steiger. Kind met soldatenbaret. Soldaat met kind in zijn armen. Vrouwen. Rokende soldaat. Close-up van baby in de wieg. Verkeersborden van geallieerden: ‘31 Report Centre in Gennep’. Dorpsblik van de verwoestingen. Mensen bij bailley brug. Verwoestingen in Gennep. Engels bord: ‘No entry’; ‘All traffic’. Beelden van een pontonbrug over de Maas, naar het volledig vernielde veerhuis. Een andere pontonbrug is half gezonken. Verderop de spoorbrug over de Maas. Nog meer straatbeelden van verwoeste Gennep. Pontonbrug.
Bevrijdingsoptocht met praalwagens waarin het hele verloop van de hele oorlog wordt uitgebeeld. O.a. een praalwagen met woonwagenbewoners met bovenop de tekst: ‘wij zijn er ook weer’. Beelden van het interieur van de vernielde kerk.
DE BEVRIJDING VAN NEDERLANDSCH-INDIE NO. I
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Eerste deel van een filmserie van drie delen over de bevrijding van Nederlands Indie. Filmverslag van militaire acties op Nieuw Guinea, waarbij Japanners gedood en krijgsgevangen genomen worden. Het verzorgingswerk door de NICA. Het weer in dienst treden van bevrijde KNIL-krijgsgevangenen.
00.01 Palmbomen met zee op de achtergrond. Nederlandse vlag. Titel: De bevrijding van Nederlands Indie No. I Samengesteld door de Nederlandsch-Indische Film-Afdeeling. 00.24 Kaart van Nederlands-Indie. Aangegeven is welk gebied door de Japanners is bezet en welk gebied is vrijgebleven. 00.33 Kaart van Nieuw Guinea met links onderaan Merauke. Hierna uitvergroot beeld van Merauke. 00.45 Kinderen rennen over een dorpsplein naar een voorbij marcherende KNIL-patrouille. Nederlandse vlag. 00.59 Kaart van Nieuw Guinea waarop is aangegeven welk gebied door de Japanners is bezet. Vanuit het oosten wordt op de kaart aangeduid welke gebieden weer op de Japanners werden veroverd. 01.03 Kaart van Nederlands Nieuw-Guinea met Hollandia in het noorden en Merauke in het zuiden. 01.16 Luchtopnamen van het binnenland van Nieuw Guinea. 01.26 Gewapende patrouille in ganzenpas op weg over een pad in het oerwoud. Australische uniformen. Militairen van Indonesische landaard. 01.57 Langs een modderige weg bereikt de patrouille de NICA-post. Boven de poort een (ironisch bedoeld) boordje met opschrift: Off limits for troops. Nederlandse vlag. 02.02 Papoeaprauw op het water van het Sentanimeer. De inzittenden kijken naar de bedrijvigheid op de wal, waar soldaten planken versjouwen. 02.19 Gesprekken tussen Amerikaanse en Nederlandse officieren en leden van de patrouille. Officier praat met een aan zijn linkerbeen gewonde Papoea. 02.29 Papoea's geven uitleg aan een Amerikaanse inlichtingenofficier en wijzen op een uitgespreide (staf)kaart bijzonderheden aan. 02.37 Kaart Ned. Nw-Guinea met tekst: Aanval op Segoli. 02.41 Overzicht van tussen palmbomen gelegen tentenkamp met uitrustende soldaten, kampvuurtjes en opgestapelde voorraden. 02.55 Generaal Robert L. Eichenberger (links), commandant van het 1e Amerikaanse legerkorps op Nw. Guinea met een adjudant, een kolonel der Infanterie. De generaal bespreekt een melding met zijn adjudant, terwijl een officier in gevechtskleding toehoort. Via een radioset worden mededelingen doorgegeven. 03.09 Zwaarbewapende gevechtspatrouille in gevlekte jungle-uniform trekt het oerwoud in. 03.19 In stelling gebrachte 81mm mortier wordt afgevuurd. Patrouille rukt op over een bospad, vuurwapens schietklaar. De soldaten verspreiden zich op aanwijzing van de commandant en verdwijnen, dicht achter elkaar lopend, snel in het struikgewas. 03.39 Langzaam wordt voortgegaan, de soldaten dekken degenen die voor hun lopen. Het struikgewas wordt terdege onderzocht. 03.50 Mortier vuurt granaat af. 03.55 De patrouille kijkt om, de commandant beduidt halt te maken en maant tot stilte. Verkenners, w.o. een sergeant, bereiken de rand van een kampong en nemen positie in. De soldaten blijven zoveel mogelijkin dekking. Links de verbindingsman met een draagbare radioset op de rug. 04.14 Sergeant in vooruitgeschoven positie vuurt op een doel in de kampong. Hij komt teruglopen, wijzend op de kamponghuisjes en geeft opdracht de vijand met handgranaten te bestoken. Soldaat verlaat zijn dekking, steekt het pad over tot bij een tuinhek en werpt handgranaat, waarna hij snel naar zijn dekking terugkeert. 04.34 Explosie in het struikgewas, vernielde Japanse schuilplaats met gesneuvelde Japanse soldaten. Amerikaanse soldaten doorzoeken de dorpswoningen. Overal worden de lijken van Japanse soldaten aangetroffen. 05.05 Lijk van Japanner wordt van achter een paar bomen weggetrokken. Vervolgens worden de lijken zorgvuldig onderzocht. 05.32 Japanse krijgsgevangene wordt onder scherpe bewaking afgevoerd. Met messen worden hem de kleren van het lijf gesneden, waarbij hij steeds wordt vastgehouden. Rondom Amerikaanse soldaten met hun wapens in de aanslag. 06.05 Indonesische soldaat, junglekarabijn op de rug, snijdt met zijn mes de kleding van een gesneuvelde Japanner open. Andere soldaat onderzoekt theebus op boobytrap (valstrikbom of -granaat) door er zijn mes in te steken. 06.17 Soldaat vindt papieren op het lijk van een Japanse soldaat, kijkt erin en legt ze terzijde. Voorts vindt hij een soort fluit aan een koord , dat hij lossnijdt. 06.27 Rest van de patrouille rust uit. 06.35 Soldaat toont Japanse officierssabel. Een ander toont een Japanse vlag; rode bol waarop bloedvlekken in het midden, omlijst met Japanse karakters. 06.47 Radioman geeft resultaten van de zuiveringsactie door. De patrouille verlaat het gevechtsterrein. 06.55 Ondervraging door Amerikaanse inlichtingenofficier van Japanse krijgsgevangene. Van diens antwoorden worden aantekeningen gemaakt. Amerikaanse soldaten houden toezicht. 07.14 Geeemproviseerde bewakingstoren, bestaande uit gestapelde pakkisten met dak van palmbladeren. In de toren een bewaker met machinepistool. Hij ziet neer op 3 krijsgevangen Japanners, om hun nek een grote identificatiekaart aan een touwtje. 07.25 Kaart van Ned. Nw. Guinea. Grote witte pijl wijst naar het eiland Biak. Tekst: NICA op het eiland Biak. Voor het strand liggend landingsvaartuig. Vanaf het strand steken pontonsteigers in zee. 07.40 Overste Abdoelkadir van de NICA geeft aanwijzingen bij de bouw van het nieuwe kamp. Papoea werkkrachten graven een diepe bouwput. 07.58 NICA-functionaris in gesprek met Papoeabevolking. Onder een afdak staan naakte Papoeakinderen rond een oudere, zittende Papoea. 08.08 Sterk vermagerde Papoeavrouwen, geheel naakt, een ervan met stukken zeep in de hand. Een Papoeaman draagt een geeemproviseerde vlag naar de NICA-post. 08.20 Een groepje Papoea's verlaat het kamp. 08.31 Zittend op een draagbaar worden 2 uitgemergelde Javanen binnen gebracht. Een NICA-functionaris stelt vragen; een officier-vlieger van de ML staat terzijde. Andere Indonesier strompelt met behulp van stokken voorbij. 08.48 Apathisch beantwoordt de vooraan zittende Javaan de vragen van de NICA-kolonel. 09.10 Aangetreden ex-krijgsgevangenen; K.N.I.L-militairen van Indonesische landaard. Zij dragen de oude Knil bamboehoed, echter met neergeslagen rand. Op de achtergrond de tijdens de gevechten van hun kroon beroofde palmbomen. 09.23 Nederlandse vlag aan vlaggemast. Tekst: Samengesteld door de Nederlandsch Indische Film Afdeeling. 09.30 Einde.
Scholco 1941-1945
Datum:
Bron: Historisch Centrum Overijssel
Samenvatting:
Compilatie van een aantal films over de textielfabriek Scholco in Almelo, met onder meer een revue van het personeel, het in verband met de grondstoffenschaarste verzamelen van hout in het voorjaar van 1941, oefeningen van de brandweer en de luchtbeschermingsdienst, een injectie-campagne n.a.v. een difterie-epidemie in 1944, een reünie in augustus 1944 en het hijsen van de vlag op 4 april 1945, de dag van de bevrijding van Almelo.

Beschrijving:
00.02.13 Mensen in een zaal zijn aan het zingen en deinen mee op de muziek.
00.02.25 Mannen en vrouwen voeren een revue op.
00.03.06 Jonge vrouwen in bloemenkostuums zingen en dansen.
00.03.49 Mannen en vrouwen in historische kostuums staan op het toneel. Er wordt een duel uitgevochten.
00.04.11 Een orkest speelt op het podium. Twee vrouwen zingen een liedje, ‘Pietje Verdrietje’, waarvan de tekst op een groot doek is geschreven.
00.04.48 Jonge mannen en vrouwen doen gymnastiekoefeningen, onder meer paardspringen. Het doek valt.
00.05.46 Scènes uit een toneelstuk, met onder meer een dienstmeisje en een politieagent.
00.06.19 Een groep jonge muzikanten.
00.06.27 Opnieuw scènes uit het toneelstuk.
00.07.03 Sinterklaas en Zwarte Piet doen gek op het toneel, samen met vier jonge zangeressen. Een accordeonist speelt.
00.08.23 Sinterklaas is zijn baard kwijt.
00.08.39 Een man met een koksmuts waarop Scholco staat, stapt door het doek naar voren en steekt een monoloog af.
00.08.48 Jonge danseressen in een sooort matrozenkostuum.
00.09.44 Een man en een vrouw voeren een stukje op, met de danseressen op de achtergrond. Ook nu is de tekst van een lied weer weergegeven op een doek.
00.10.31 Tekst: “De paardendokter”
00.10.33 Beeld: Een man en een vrouw bezoeken een dokter.
00.10.58 Tekst: “Ballet ‘Moonlight and roses’”
00.11.01 Beeld: Balletdanseressen dansen in lichte jurken. Het doek valt.
00.11.44 Tekst: “De raad van tante”
00.11.47 Beeld: Een oudere en een jongere vrouw zitten op een bankje en praten met elkaar. Iets verderop zit een kale man met een bos bloemen, die later een gesprek voert met de jonge vrouw.
00.12.28 Tekst: ”’t Kippenhok”
00.12.31 Beeld: Jonge vrouwen zijn verkleed als kippen en dansen in een hok. Op de voorgrond zingt een zangeres. Het doek valt en gaat weer open.
00.13.17 Twee mannen en een vrouw voeren een stukje op in een roeiboot en zijn aan het vissen met een hengel.
00.14.12 Tekst: “De man van mijn vrouw”
00.14.15 Beeld: Een man zingt een lied, terwijl vrouwen en mannen op de achtergrond een stukje opvoeren. Het doek valt.
00.16.02 Tekst: “Goud van Holland”
00.16.06 Beeld: Twee mannen houden een dialoog en worden vervolgens door toneelknechten weggedragen.
00.16.44 Drie balletdanseressen met kroontjes op het hoofd draaien rondjes. Het doek valt.
00.18.43 Scènes uit een revue met veel mensen op het podium.
00.20.38 Muzikanten in cowboykostuums spelen en zingen een lied.
00.21.30 Twee mannen houden een komische dialoog.
00.22.01 Drie vrouwen zweven in een ballon door de lucht.
00.22.24 Een vrouw in een Spaans kostuum danst.
00.22.53 De deelnemers zingen een slotlied en nemen applaus in ontvangst.
00.23.04 Einde

00.23.37 Een man achter een bureau in een kantoor dicteert aan een secretaresse.
00.24.29 De secretaresse typt een brief op een typemachine.
00.24.59 Tekst: “Oorlogsjaar 1941. Groote grondstoffenschaarste, fabrieksarbeid wordt verwisseld met ...”
00.25.03 Beeld: Een boom wordt omgehakt en door arbeiders in stukken gezaagd.
00.25.27 Arbeiders verwijderen met bijlen kleine takken van een boomstam.
00.25.44 Arbeiders zagen een boom om.
00.26.16 Mannen zijn bij een keet aan het pauzeren.
00.26.24 Boomstronken worden door een hakmachine (een soort guillotine) in stukken gehakt.
00.28.08 Een man bedient een machine.
00.28.20 Arbeiders verzamelen boomstronken in de sneeuw.
00.29.49 De stronken worden op handwagens naar de fabriek vervoerd en in stukken gehakt.

00.30.57 Tekst: “De ‘Scholco’ Brandweer oefent. Oct. 1941.”
00.31.01 Beeld: Mannen in overall halen een spuitmachine en ladders uit een gebouw en lopen daarmee over het fabrieksterrein.
00.31.49 Er worden gasmaskers, brandslangen en andere spullen uitgedeeld.
00.32.05 Op een binnenplaats vindt een brandoefening plaats.
00.32.19 Een brandslang wordt uitgerold. Mannen beklimmen een gebouw met een grote klok.
00.32.14 De slang wordt aan de spuitmachine gekoppeld en de machine wordt aangezet.
00.33.05 Mannen lopen met brandslangen op een dak. Op de achtergrond is de toren van de Grote Kerk van Almelo te zien.
00.33.41 De slangen worden aan elkaar vastgekoppeld.
00.34.04 Een man met een helm van de luchtbeschermingsdienst poseert voor de camera.
00.34.11 Er wordt vanaf de rand van het dak met de slangen gespoten. Er zijn vijf slangen in gebruik.
00.35.22 Tekst: “Het schuimkanon in werking...”
00.35.25 Beeld: De man met de helm bedient een schuimkanon.
00.35.40 Tekst: “Voor 5 cent een smakelijke portie... 1943.”
00.35.44 Beeld: In de kantine nemen mannen borden met voedsel in ontvangst en gaan vervolgens eten.
00.36.39 Tekst: “Een afdeeling van de luchtbescherming: De Dakwacht”
00.36.42 Beeld: Twee mannen met helmen staan op een dak en kijken en wijzen naar de lucht.

00.36.58 Tekst: “1944 Dyphterie epidemie – Jong en oud krijgt injecties. Dr. van den Toren in actie...”
00.37.05 Beeld: Een injectiespuit wordt gevuld.
00.37.13 Tekst: “Aan den ‘loopenden band’!”
00.37.15 Beeld: Een arts geeft injecties aan kinderen.

00.37.44 Tekst: ”Op 13 Augustus vindt voor de eerste maal plaats een reunie georganiseerd door de ‘Ontspanning en Ontwikkelings Vereeniging Scholco’ i.o. naar het theehuis ‘de elf Provinciën’ te Hellendoorn. Voorzitter G.F. Kamp spreekt de welkomstrede uit. ... voetbal en regen!!!”
00.37.56 Beeld: Op een fiets is een driehoekig vlaggetje van Scholco bevestigd.
00.38.04 G.F. Kamp houdt een toespraak. Volwassenen en kinderen kijken toe.
00.38.21 De deelnemers verzamelen zich in een tuin.
00.38.31 Kinderen spelen in een speeltuin.
00.38.38 Het regent.

00.38.43 Tekst: “De vlag in top.... 4 april 1945 – Dag der bevrijding van Almelo”
00.38.48 Beeld: Jonge arbeiders hijsen een grote Nederlandse vlag op het dak van de fabriek.
00.39.34 Einde
(N.B. Tijdcode via digibeta)

OORLOG, BEVRIJDING, WEDEROPBOUW
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Amateurbeelden van de Duitse bezetting in W.O. II met o.a. - de ontruiming van Wassenaar in juni 1944 op last van de bezetter - voedseldropping op de renbaan Duindigt eind april 1945 - voorlezen bevrijdingsproclamatie door voorzitter Collega van Vertrouwensmannen - aanhouding NSB'ers wo van Genechten - intocht Koninklijke Brigade Prinses Irene - parade Binnenlandse Strijdkrachten en door militaire autoriteiten gevorderd Hotel des Indes - dodenherdenking op Plein 1813, defilé van Canadese troepen, wapenschouw op Duindigt - het door een Engels bombardement verwoest Bezuidenhout
00.00 tt: Oorlog, bevrijding en wederopbouw. Enkele beelden uit de laatste oorlogsjaren 1944 en 1945 en de eerste jaren daarna; 00.10 tt: In juni 1944 moet geheel Wassenaar binnen 2 dagen ontruimd. Men mag zijn inboedel meenemen of laten staan, mag echter niet de huizen afsluiten. Gevolg: Met alle middelen probeert men te redden wat te redden valt. Hier is opgenomen wat in 2 minuten tijds bij de Kloosterkerk voorbijkwam; 00.33 SHOTS: Handkarren, bakfietsen en paard-en-wagen, hoog beladen met stukken inboedel, trekken langs de Kloosterkerk. (noot 1); 00.55 tt: In april 1945 vonden de Duitsers als eerste openlijke teken van het naderende einde goed, dat Engelse vliegtuigen op 5 plaatsen in Nederland zakken voedsel afwierpen voor de Nederlandse burgerbevolking. Dit werd verdeeld over ziekenhuizen en centrale keukens. Hier: de fooddroppings op Duindigt te Wassenaar; 01.18 SHOTS: Boeing B-17 Vliegende Forten vliegen laag over bebouwing. Opladen verzamelde zakken voedsel; 01.44 tt: Zondag 6 Mei 1945. Het Comité van Vertrouwensmannen, aangesteld door de Nederlandse Regering in Londen, leest vanaf het bordes van het Haagse stadhuis de bevrijdingsproclamatie voor. In de kerken was die ochtend hiervan kennisgegeven. Als eerste Mr. Bosch Ridder van Rosenthal, dan Prof. Mr. Oranje; 02.06 SHOTS: College betreedt bordes, waarna Mr. Bosch Ridder van Rosenthal proclamatie voorleest, beluisterd door duizendkoppige menigte voor het stadhuis. Naast hem W. Drees; 02.28 tt: Burg. de Monchy maant de Hagenaars tot zelfbeheersing: nog zijn we niet bevrijd, want de geallieerde troepen zijn nog niet in Den Haag. SHOTS: Burgemeester spreekt menigte toe. Shot gedrukte bevrijdingsproclamatie; 02.49 tt: NSB-ers en andere handlangers van de bezetters worden opgebracht en gevangengenomen. SHOTS: vrouw behangen met hakenkruiswimpeltje wordt afgevoerd. Juichende menigte bij bioscoop Cineac. Collaborateur moet Hitlergroet brengen. TT: Kampioenrechtsverkrachter Van Genechten. SHOTS: De gearresteerde van Genechten die Hitlergroet moet brengen terwijl politie en helpers menigte op afstand houden; 03.16 tt: De auto van de NSB-leider Mussert is na de bevrijding in gebruik bij de commandant Binnenlandse Strijdkrachten; Het opperbevel hiervan was gevestigd in Alexanderstraat 4. SHOTS: Vooraanzicht in Duitse legerkleur gespoten Mercedes-Benz met nummerplaat L-44058 (noot 2); 03.32 tt: De eerste jeep, de eerste carriers, alles was een bron van verheugde opwinding. SHOTS: Universal carrier en jeep met aanhanger, beiden beladen met Haagse jeugd, racen voorbij. Canades bemanning van carrier omstuwd door menigte; 03.58 tt: 8 Mei. Het matrozen jongenskoor kortte de wachttijd bij het stadhuis op de dag, waarop de Nederlandse Prinses Irene-brigade als eerste troepenmacht Den Haag zal binnentrekken (noot 3); SHOTS: zingend matrozenkoortje. TT: En daar zijn ze dan eindelijk ! Intocht van de Irene-brigade en ontvangst commandant op het stadhuis door burgemeester De Monchy. SHOTS: verkenningswagens, carriers en personeelvoertuigen rijden langs enthousiaste menigte. Kapitein van de brigade wordt op bordes begroet door autoriteiten (noot 4). Motorrijders en voertuigen rijden langs het bordes; 05.21 tt: Wiela Quarles komt vragen of Louis het einde gehaald heeft. Gelukkig wel ! SHOTS: Overste komt gebouw uit en stapt in legersedan die wegrijdt. TT: Parade der Binnenlandse Strijdkrachten door Den Haag, gekleed in blauwe overall en oude legerhelmen. SHOTS: voorafgegaan door muziekkorps marcheert colonne van Binnenlandse Strijdkrachten door de stad. Chauffeur en bijrijder van de brigade; 06.03 tt: De gehate Wehrmachtkommandantur wordt bureau van de Townmajor. Een verheugend bordje verwisselen. SHOTS: padvinders verlaten pand waarboven bord met opschrift Wehrmachtkommandantur en naast de entree bord met opschrift Town Major. TT: van Hotel des Indes wapperen de geallieerde vlaggen. SHOTS: vanaf hotelbalkon gedrapeerde Nederlandse vlag geflankeerd door Union Jack en Stars and Stripes. Op het plein voor het hotel legersedans en ambulances. TT: De eerste echte Schot met een rokje aan. SHOTS: Jeep met Schot in kilt aan het stuur stopt en vraagt marechaussee de weg; 06.47 tt: Dodenherdenking op Plein 1813. SHOTS: pan over menigte op het plein. TT: Bren-carriers en lichte vrachtauto's beginnen tot het normale straatbeeld te behoren. Fietsers zijn er practisch niet, omdat de bezetters vrijwel alle fietsen hebben geroofd. SHOTS: Canadese colonne pantserwagens, verkenningsauto's, brencarriers en getrokken geschut rijdt door de stad (noot 5); 07.37 tt: Op Duindigt wordt door Canadese troepen een wapenshow gehouden. Hier is de Duck, een nieuw amphibievoertuig, en de nieuwe zware tank met draaiende geschutskoepel. SHOTS: Dukw rijdt het terrein op gevolgd door Humber Mark III lichte verkenningsauto, pantserwagen Humber 4x4, Staghound pantserwagen met draaiende geschutskoepel en een witgespoten Rode Kruis jeep (noot 6); 08.02 tt: Een demonstratie snelvuur van het luchtafweergeschut. SHOTS: Afvuren van een 105 mm houwitser (noot 7). Sherman Firefly-tanks rijden over het terrein; 08.21 tt: Auto-wrak en kapotte huizen op het Smidswater. SHOTS: pan langs verwoeste panden op het Bezuidenhout. Verpletterde auto langs de rijweg. Verwoest pand. TT: Hier was de Franse ambassade. SHOTS: verwoest pand. TT: En hier was het ministerie van Justitie. SHOTS: Voor- en zijgevel van uitgebrande ministerie; 09.04 tt: Voor het eerst sedert zes jaar marcheren de padvinders weer door de stad in hun eigen uniformen, met hun eigen vlaggen, en met hun eigen muziek. SHOTS: voorop marcherende Canadese drumband. TT: Het kan weer en het mag weer; laten we er dankbaar voor zijn !; 09.23 tt: Langs de gehele kust zijn talloze bunkers gebouwd. Gecamoufleerd en ingegraven. SHOTS: bunker aan de zeezijde van het Kurhaus te Scheveningen. TT: Zelfs midden door Den Haag liep een anderhalve meter dikke muur van gewapend beton: de anti-tankmuur, die de invasie moest tegenhouden. SHOTS: gedeelte van anti-tankmuur met bunker waaruit kanonloop steekt. TT: Het laatste stuk hiervan werd pas in 1955 gesloopt; 10.00 Eindleader; 10.03 EINDE.
De zee gaat open
Datum:
Bron: Noord-Hollands Archief
Titel tegen achtergrond van aanrollende golven: 'De zee gaat open'. Tekst: IJmuiden herleeft. Een film vervaardigd onder auspiciën van de vakgroep Groothandel in Vis, afd. IJmuiden. Naar een scenario van Jan Kolkman. Polygoon Profilti Productie Tekst: 6 Mei 1945 Een hakenkruisvlag wordt door Nederlandse matrozen in battle dress naar beneden gehaald, op de grond gegooid en weggeschopt waarna Nederlandse vlag wordt gehesen. Een schipper brengt de groet Canadese militaire voertuigen, beladen met enthousiast meerijdende Amsterdammers, rijden over de Dam langs een wuivende menigte Anti-tankmuur in camouflagekleuren en beschilderd met knotwilgen in IJmuiden Symbolisch wordt een Duitse Ausweis vervangen door een Engelse permit Een oude bunker voor een Schnellboot aan de Haringhaven met in grote letters: Durch Kampf zum Sieg Een Schnellbootbunker met ingestort dak Een gecamoufleerde bunker voor een anti-tankkanon. Een lege vlakte ten gevolge van geallieerde bombardementen in IJmuiden waar huizen tot aan de grond toe afgebroken zijn. Een stapel afgebikte metselstenen, lege glasloze winkelpanden met dito bovenhuizen Een met water gevulde bomkrater aan de voet van fabriek met opschrift Frigo 1939. Beelden van puinhopen en verwoeste fabrieksgebouwen en loodsen Scheepswrakken in de havens De zwaar beschadigde vishallen. Een intact gebleven vishal en onbeschadigde kade Bestuursleden van de IJmuider Vakgroep Groothandel Vis lopen langs een hal om de schade op te nemen. Beelden van de drie beraadslagende bestuursleden Uit het water vissen en provisorisch herstellen van vismanden, een steekwagen wordt gerepareerd, een kist wordt uit het water gevist Opschrift 'Zee en Riviervischhandel' op de etalageruit. In schoonschrift staat 'Gesloten' geschreven Deense viskotter met vis vaart als eerste schip na de bevrijding de haven binnen De bemanning wordt uitbundig begroet. Het lossen van de lading De nachtelijke voortzetting van het verslepen van de in kisten overgepakte vis bij kaarslicht Vooroorlogs filmshot van afgemeerde kotters in de haven. Animatie waarop het scheepsbestand van 1940, zijnde 421 vissersschepen, verminderd wordt met 305 door de Duitsers gevorderde, 43 schepen naar Engeland uitgeweken, 25 vergane schepen, zodat er 48 overbleven. Uit Duitsland kwamen 19 schepen terug, uit Engeland 32. In Mei 1945 waren in totaal 270 schepen beschikbaar waarvan 120 in reparatie Vissersvaartuig HH 102 in droogdok waaraan reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zodat het getransformeerd wordt tot IJM 102 De IJM 110 Beatrice, destijds uitgeweken naar Engeland, afgemeerd in de haven Het portret van vaandrig Aart Albert Homburg die bekend stond als Aart van de Flitspuit De als eerste in bedrijf gestelde ijsfabriek, waar blokken ijs worden geproduceerd, gemalen en in kisten gestort. Nieuwe vismanden worden van een vrachtauto gelost. Nieuwe kisten worden uit een koelwagon gelost. Aan de kade afgemeerde schepen Het lossen van vis in nieuwe manden uit herstelde schepen. Voorbereidingen voor de afslag in beschadigde hal. Een bord in de winkel met als opschrift 'Gesloten' wordt weggehaald. Bord 'Heden Versche Visch op Bon 4 van de vischkaart'. Uitgestalde kisten met vis, visbonnen op bonkaart
Aanrollende golven, binnenvaren van een vissersvaartuig dat havenmond en vuurtoren passeert op weg naar de haven, afgemeerde schepen waaruit manden vis gelost worden Opkopers bij de afslag, de bedrijvigheid in de hal, de duizenden barstensvol met vis gevulde kisten, overstorten van vis uit mand in kist onder toevoeging van ijs Beladen vrachtauto met kisten vis voor de export, een koelwagon die door de douane gesloten en voorzien wordt van een loodzegel met adressering via Roosendaal naar Basel en een kleurenaffiche, waarna trein vertrekt Het lossen van glaskratten uit een wagon, het fileren van vis, het maken en verpakken van rolmopsen in blikjes die machinaal gesloten worden Gezicht op een achter de eerste duinenrij gelegen visrokerij, het roken van de vis Straatverkoop van vis aan een huisvrouw, die de vis bakt en opdient aan haar man en zoontje De verwijdering van obstakels van gewapend beton met behulp van pneumatische hamer en door middel van opblazen De bouw van een nieuwe noodhal Aanrollende golven. Een uitvarend visserschip, het binnenhalen en op het dek storten van gevangen vis Tekst: Einde
THE NETHERLANDS, PRESENT AND FUTURE - Interview, Dr. H. van Mook
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Op weg naar zijn bestemming als leider van de opnieuw ingestelde Indische Regering met standplaats Brisbane, Australie, heeft Dr. van Mook ergens in de VS een interview gegeven waarin hij tot enige opmerkelijke uitspraken komt. In deze film komen verder enkele inlassingen uit het toen recente verleden voor, uit Indonesie, de Filippijnen en Nederland.
0.01 Titel: The Netherlands Present and Future 00.03 With Royal Arch Gunnison Mutual Network news analist interviewing Dr. H. van Mook, Netherlands Minister of Overseas Territory. 00.09 Beeld: Dr. Van Mook en Hr. Gunnison, die een korte inleiding houdt. 00.50 Gunnison verwelkomt Dr. Van Mook in de USA. 01.01 Van Mook bedankt en herinnert eraan dat hij Gunnison ontmoet heeft bij de onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Japanse Regering in juni 1941. 01.30 Vervolgens worden de gevolgen van de verschroeide aarde politiek in Nederlands-Indie besproken, terwijl beelden van Indonesische landschappen en industrieeen worden getoond. 01.40 Van Mook zegt: " we blew op all the equipment we had " en legt uit dat de Japannners weinig voorraden uit Indonesie konden betrekken; bovendeien werden telkens Japanse schepen met voorraden tot zinken gebracht door geallieerde onderzeeboten. 02.16 Gunnison vraagt naar de " native reaction " ten opzichte van de Japanse bezetters. 02.30 Van Mook antwoordt " I am able for the first time to tell the public that recently some Indonesian natives escaped with the expres purpose to tell us how strong the anti-Japanese feeling is and how much they have been oppressed ". 02.40 Vervolgens wordt de Japanse behandeling van de bevolking en van de krijgsgevangenen besproken (blijkbaar is Gunnison krijgsgevangen geweest op de Filippijnen). 03.02 Japanse soldaten met burgergevangenen met de handen omhoog. Amerikaanse en Filippino soldaten in de Filippijnen gevangen genomen door Japanse soldaten. 03.09 Gevangenenkamp; drietal Amerikaanse krijgsgevangenen; groep lopende Amerikaanse matrozen en andere gevangenen; Japanse soldaten met tweetal gevangenen. 03.25 Executie van twee - Chinezen - door Japanse soldaten; de lijken worden aan de burgerbevolking getoond. 03.31 Van Mook: Onze inheemse mensen wachten met spanning op de dag van de bevrijding, ook omdat zij dan de wapens kunnen opnemen om mee te helpen bij het verdrijven van de Japanners uit het Verre Oosten. 03.32 Enige tussenshots uit Nederland: Hollandse molen; noodbrug met Duitse schildwacht; - afstandsmeter - op marineschip; militairen in actie bij groot stuk geschut. 03.50 Gunnison vraagt: Zouden uw mensen in Holland niet genoeg hebben van vechten na vier jaar Nazibezetting? 03.58 Van Mook: " We feel that by the time that Holand is retaken we will have too little opportunity to take part in the war. 04.10 Gunnison vraagt hoe lang volgens Van Mook de oorlog in de Pacific zal duren. 04.19 Van Mook: " I am going there (d.i. de Pacific) for a specific purpose. The reasons are apparant ". 04.25 Gunnison: " What type of Government will you reinstall in Java as soon as you get a foothold there " 04.30 Intermezzo: Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana komen aangereden in een caleche; Defile van Nederlandse militairen met vaandels; Koningin en Prinses met naast hen een Nederlandse generaal en gevolg, nemen parade af en groeten het vaandel. Militairen op motorfietsen rijden voorbij. Wederom Koningin en Prinses. 04.46 Van Mook heeft tijdens de intermezzobeelden gewezen naar de radiorede van Koningin Wilhelmina van 6 december 1941. Hij besluit met de woorden: " We shall not rest or pauze until the enemy has been completely defeated. " 04.57 Slotwoorden van de heren Gunnison en van Mook die o.m. nog zegt: " Stern justice shall be meted out to the Japs and the Nazi's (......) We also realize (.....) that the hardest days are still to come. " 05.30 A News Forum Release The End Newsreel Distributors, Inc.
Diverse filmfragmenten 1914-1945
Datum:
Bron: Legermuseum
00.00-01.00 (Engels commentaar) brandende huizen; Britse brandweermannen tijdens de Blitz; huizen storten in; vluchtelingen. 01.00-02.50 geschut vuurt WOI; aanvallende soldaten Britse 8th Army Noord-Afrika; WOI Britse tank; Versailles; US president Wilson; landkaart herindeling Europa na WOI; Duitsland op wraak uit; Versailles overeenkomst handtekeningen; Weimar republiek strijd; pamfletten; optochten Nazis. 02.50-03.35 Hitler (in groep met Hess en Röhm); Goebbels spreekt; Hitler groet voorbijgaande groep. 03.35-04.06 Nazi vlag; muziekkorps; SA en SS marcheren voorbij. 04.06-05.45 Hitler spreekt; volk juicht Sieg Heil; verkiezingsoverwinning; fakkelparade; Hindenburg; boekverbranding. 05.45-06.24 joodse winkel ondergekalkt; SS marcheert. 06.24-07.58 annexatie Oostenrijk, met gejuich binnengehaald; intocht Hitler; kaart; Sudetenland; partijdag Neurenberg. 07.58-09.11 Chamberlain bemiddeld; peace in our time; Churchillermee oneens. 09.11-10.24 Hitler eet te velde; kaart; Molotov bij Hitler; Pact met Rusland. 10.24-11.31 Invasie Polen; geschut; pantserwagens rukken op; tanks (NB ook Britse!); motor met zijspan; Pak 36; Junkers Ju87B Stuka; Heinkel 111. 11.31-12.33 (NL commentaar) krant Algemeen Handelsblad 10 mei 1940: NL in oorlog met Duitschland; fotos van invasie. 12.33-13.00 Seys Inquart komt aan in Binnenhof, Den Haag; opgestelde Fallschirmjäger; in Ridderzaal houdt hij toespraak in zijn politieke uniform. 13.00-14.08 brandend Rotterdam, verwoesting; Duitse troepen door Amsterdam; NSB poster; Mussert; WA marcheert; Arbeitsdienst; NL politiemannen leren Duits. 14.08-15.48 Himmler komt aan in NL; joodse wijk; Jodensterren; Himmler en Mussert; trein bij Westerbork; oproepposters; concentratiekampen. 15.48-25.22 (Russisch commentaar) concentratiekampen (gruwelijke beelden) 25.22-28.59 (Engels commentaar) D-day, Atlantikwall; Duits geschut; Eisenhower; landingsboten; bombarderen, soldaten gaan aan land; kaart Normandië/Bretagne. 28.59-29.01 Parijs ingenomen. 29.01-30.25 (NL commentaar) vurende serie Priests, pantserartillerie (Franse divisie), strijd in Parijs; generaal Le Clercq neemt Parijs in; De Gaulle op de Champs Elyssee. 30.25-32.25 kaart opmars vanaf Normandië; bevrijding van België; Dolle Dinsdag (fotos). 32.25-34.40 17 september 1944: operatie Market Garden, landoffensief (Garden) oprukkende tanks; luchtlandingen (Market) opstijgende vliegtuigen; zweefvliegtuigen type Horsa (GB) en Waco (US); Britse paras springen. 34.40-37.38 gesproken commentaar generaal Urquhart; jeeps met glider; walkie-talkie; fotos van opmars van tanks in Zuid NL; US paras van 101 Airborne Division in Eindhoven; Churchill tank in Eindhoven; halftracks, brencarrier, 25-ponder; Britse paras mortier (open mond scene). 37.38-40.52 spoorwegstaking (fabriek vd Heem BV), binnenscheepvaart ligt ook stil; Hongerwinter; bomen omhakken; houten tuinhekken en huizen gesloopt voor brandhout; noodkachel; uitgraven sintels bij spoorbaan en gasfabriek; winkels dicht; hongertochten. 40.52-42.11 winter; takkenbossen verzamelen; gamellen gaarkeuken; afval op straat/plantsoen; asfalt hakken voor brandstof. 42.11-43.47suikerbieten en tulpenbollen; gamellen worden leeg gelepeld en geschraapt. 43.47-45.49 aanleg rookgordijn; offensief over de Rijn; landkaart; geschut en tanks vuren; amfibievoertuigen (Buffalo); gliders landen; ponton brug. 45.49-47.11 canadese infanterie bij Zutphen, brencarrier op straat; Deventer, vlaggen aan de gevel; Zwolle; Groningen canadese generaal Crerar. 47.11-48.57 kaart; aanval op Arnhem; vernielde verkeersbrug (tegenwoordig John Frostbrug); Apeldoorn, Barneveld; Putten; Harderwijk tot oever Zuiderzee; schuttersputten graven in dijk. 48.57-49.11 Wageningen; ZKH Prins Bernhard en generaal, overleg over voedselleveranties aan west NL. 49.11-50.42 tekst: 29 april 1945; voedseldroppings door US en GB bommenwerpers; voedseltransport over land. 50.42-51.59 Hotel de Wereld, Wageningen; capitulatie; rijdende brencarrier; juichend publiek; intocht. 51.59-52.04 tekst: Polygoon profiltie, EINDE Neerlands Nieuws.
Bevrijdingsfeesten Amsterdam
Datum: 1945
Bron: Beeld en Geluid
Optochten, dans en feesten op straat in Amsterdam ter viering van de bevrijding. Kinderen dragen oranje jurken, jongens spelen BS-ers en Duitsers. Men ziet de grote vlaggen van de geallieerde mogendheden hangen. Grote spandoeken hangen over de straat, voorstellende de voedseldroppings. Er wordt een spel opgevoerd rond een pop die een Duitser voorstelt. De pop wordt verbrand. Demonstratie van de Army Fire Service
00.01 Voorafgegaan door tamboers trekt feestelijke bevrijdingsoptocht door Noorder Amstelland langs dichte rijen toeschouwers 00.08 Meisje met versierde letters W, J en B, dat gevolgd wordt door meisjes in witte en oranje jurkjes met spandoek waarop: 5 mei. Zij die vrede brachten 00.13 Spandoek over Krusemanstraat waarop: 1940 Nederland herrijst 1945. Onder het doek trekt optocht voort 00.22 Kinderen met kruiwagentje waarop tekst: Wij komen. Dan meisje in kinderwagen waaraan kaart met: Honger Trektouw heeft zich om voorste as gewonden en wordt verwijderd waarna het verder gaat 00.40 Kleuter in Volendammer dracht 00.45 Jongens spelen B.S.'ers en Duitsers. Jongen in tuniek van de SD wordt met handen boven zijn hoofd op de pothelm, "opgebracht" door B.S.'ers 00.55 Kabouters voeren versierde zwaan mee 01.00 Stoet trekt over de brug over de Noorder Amstel waarboven spandoek hangt 01.08 Groep AJC'ers voert volksdansen uit voor duizenden belangstellenden op het Damrak bij de Beurs 01.14 Volksdansers tijdens de uitvoering: heren in witte pantalon met open hemd, meisjes in zomerjurken 01.23 Jeugdige in rood-wit-blauw gestoken toeschouwers 01.26 Talrijke publiek bij de opvoering. Links begeleidende violist 01.30 Oude dame in rolstoel geniet van voorstelling 01.35 Violist 01.40 Meisjes dansen maken rondedans, gaan daarbij de kring binnen en weer uit, waarna heren dit herhalen 01.50 Toeschouwers op de trappen van het Beursgebouw 01.53 Dansgroep begeleidende violist. Jeugdige toeschouwers vooraan op de grond zittend 02.01 Dansers in de slotfase van de kringdans waarbij ieder pirouette maakt, kring in- en uitdanst, opspringt en in de handen klapt 02.13 Jongen met oranje petje ziet het peinzend aan; meisje in feestjurkje en versierde papieren muts zit op de schouder van de vader en heeft uitstekend uitzicht 02.18 Groep beeindigt dans, heren en dames buigen voor elkaar en publiek applaudisseert 02.28 Drie versierde wherry's op de Singelgracht bij het Leidseplein waar toeschouwers in tuin, op terras en voor de ramen van restaurant Lido toekijken 02.58 Dansen op straat in de Kalverstraat waar dansparen in kring rond accordeonspeler dansen 03.10 Met bloemslingers versierde hoge voorgevel. Op de muur van 1e verdieping vlaggen van Amerika, Rusland en Groot-Brittannië. Toeschouwers hangen uit de ramen 03.20 Dansgroep loopt nu in paren in de kring rond, eerst linksom dan rechtsom 03.24 Voorgevel. Cameratilt naar beneden van versiering van de dakrand, ramen en toeschouwers 03.35 Versiering op muur van 1e verdieping met de vlaggen van VS, USSR en Engeland. Op verdieping lager groot bloemenkruis met: Voor hen die vielen 03.46 Dansgroep danst snelle parendans waarna de dansers met over elkaar gevouwen armen kring rond gaan temidden van de vele toeschouwers met de kinderen vooraan 04.05 Getekende gevelaffiche op Ceintuurbaan voorstellende Britse soldaat die Mr. Churchill grote sigaar geeft. Tekst erbij: It's a pre-war one. 04.09 Spandoek voorstellende tank van de Irene-Brigade die Duitse soldaten onder de voet rijdt 04.14 Spandoek voorstellende opgelapte U-Boot die een leeg blik spinazie toegeworpen krijgt door Popeye the Sailorman staande in boot met Amerikaanse vlag en hondje op de voorplecht met kaartje om zijn nek: And I am a Jeep 04.23 Reusachtig spandoek waarop hoorn des overvloeds van Zweden wittebrood over Duitsland en boter over Nederland uitstort. Aan weerszijden de Nederlandse en Zweedse vlag 04.29 Details van de hoorn des overvloeds 04.33 Spandoek met afbeelding van voedseldroppings door bommenwerpers die dozen met suiker, boter, vleesch, vet, tarwe en tabak op Nederland laten regenen 04.50 Spandoek met tekening van kranslegging door Nederlandse vrouw in klederdracht op graf van Franklin Delano Roosevelt 04.55 Spandoek met voorstelling Van Brandenburger Tor in Berlijn als voetbaldoel, waarin hoofd van Hitler door Russische soldaat geschoten wordt. Eronder tekst: Goal] 05.00 Bagpipe band van Schots regiment marcheert over straat gevolgd door tientallen op het trottoir meelopende jongeren 05.58 Met publiek afgeladen brug over de Noorder Amstel bij de Marathonweg 06.02 Canadezen brengen een als Hitler verklede pop over de kade naar een ton en zetten de pop erin 06.10 Verkenners van de NPV als hulpkrachten bij afzetting 06.14 Canadese soldaat brengt pop de Nazigroet maar wordt door gehelmde sergeant tot de orde geroepen die de soldaat, als hij de pop wil molesteren, wegtrekt 06.22 Engelse kapitein in service-dress geeft toelichting door handmicrofoon. Naast hem een brandweercommandant 06.27 Belangstellenden op het aan de vaart grenzend gazon 06.31 Brandende pop; foto's worden genomen terwijl omwonenden toekijken 06.38 Hard rennend komt "Duitse" soldaat met draagbare blustank aanlopen, vult deze met water uit de vaart en rent terug naar de pop, waar Canadese soldaten intussen de Nazigroet brengend rondom de Fuhrer lopen 06.59 Twee hunner pakken in een schermutseling de "Duitser" het blusmateriaal af 07.02 Opschrift op portier van Leyland-legertruck L 5294936 Army Fire Service 07.04 Duitser wordt aan de rand van de kade bijna te water gegooid waarbij zijn helm in de vaart valt 07.10 Legerbrandweerlieden staan lachend rondom de brandende pop 07.16 Soldaat tracht fel brandend op de kade gegooid kruit uit te trappen maar moet wijken voor bijtende rook, waaruit truck van Army Fire Service opdoemt, stopt, de bemanning uit de wagen springt, aanhanger loskoppelt en draait 07.41 Brandweerman probeert met pikhaak omgevallen brandende drum uit vuurzee te halen. Zijn collega tracht met dikke waterstraal vuur te blussen waaruit steeds weer vlammen oplaaien. Tenslotte wordt het brandende stro uit de ton gehaald en op de keien gedoofd 08.06 Honderden toeschouwers op het gazon van tegenoverliggende oever 08.10 Brandweerlieden leggen slangen, bevestigen de nozzles, en stellen zich op op de rand van de kade en wachten op voldoende waterdruk, behalve brandweerman links die al water geeft en door sergeant-majoor gecorrigeerd wordt 08.24 Demonstratie uit 5 spuiten die de waterstralen hoog de lucht injagen 08.35 Brandweerlieden tijdens door sergeant-majoor perfect geleide demonstratie 08.45 Groepje brandweerlieden op de rug gezien met achter hen de voortdurend aanwijzingen gevende onderofficier 08.48 Als een machtige fontein schieten de waterstralen omhoog in de avondlucht 08.54 Het duizendkoppig publiek aan de overzijde applaudisseert bewonderend 09.01 EINDE
<<<123456>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100