Zoekresultaat

U heeft gezocht op nsb. Aantal resultaten: 39
<<<1234>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100
Tentoonstelling van het Nederlandse verbond voor sibbekunde - Spiegel der Beweging nr. 25, item 4
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
04.16 Bezoekers bekijken een tentoonstelling van Sibbekunde die in Den Haag wordt gehouden (noot). 04.22 Paneel met en "kwartierstaat" en een stamboom en een instructie om de eigen familiebanden uit te zoeken. 04.34 Wapens en huismerken. 04.54 Einde.
VRIJ NEDERLAND
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Compilatiefim met beelden uit 1939, uit de periode 1940-'45 en uit de eerste jaren na de bevrijding. Beelden van o.a. joodse burgers met de jodenster in Amsterdam, van Ned. Indie voor 1942, bombardement op Rotterdam, van NSB-bijeenkomsten en Nazi-plechtigheden. Beelden van de illegaliteit en van de opening van de Staten-Generaal na de bevrijding door koningin Wilhelmina. Aan het einde wappert de Nederlandse driekleur. Bevat beelden van arbeidsinzet in Duitsland en van Anjerdag
00.00 Openingsbeeld van heraut met daaronder titel : Vrij Nederland. Begeleidende muziek speelt Beethoven's Vijfde. Vervolgens tekst: Polygoon Profilti Productie 00.10 Donkere wolken die de zon afdekken. Beelden uit de bezettingstijd w.o. Amsterdammers lezen Duitse verordeningen, aangeplakt op de De Ruyterkade, bord met opschrift : Judenviertel-Joodse wijk, bij ingang van de Jodenbuurt. Voetgangers in winkelstraat. Joodse kleuters met Davidster op hun jasjes, geboeide verzetsstrijders worden weggevoerd. Gefusilleerde verzetsstrijders op fusilladeplaats 00.27 Zon komt achter wolken te voorschijn 00.35 3-tal beelden uit het Ned. Indie van voor 1942, t.w. openbaar gebouw, ingang van een pasar, kamponghuisjes 00.44 Heinkel He 111, 2 motorige bommenwerpers en Stuka Ju 87 duikbommenwerpers van de Luftwaffe 00.48 Twee Hagenaars met boven de stad op 10 mei 1940 uitgeworpen Duits pamflet, gesteld in slecht nederlands 00.52 Marcherende Duitse soldatenlaarzen, oprukkende Duitse tanks en voorwaarts stormende infanteristen. Duitse mitrailleurschutter 01.05 Nederlands, verouderd, veldgeschut lost een schot. Mortiersectie van het Veldleger gaat hardhollend in stelling 01.09 Fokker T-IV/W drijverbommenwerper van de Marine Luchtvaart Dienst in Ned. Indie. Kruiser 'De Ruyter', Ltz. I, onderzeebootcommandant, kijkt door periscoop. Boven water uitstekende periscopen. Graven van gesneuvelde Nederlandse militairen 01.19 Duitse Heinkel en Stuka bommenwerpers, vallende bommen. Duitse troepen trekken over Maasbrug Rotterdam binnen. Brandende huizen en gebouwen in Rotterdam 01.31 Gebombardeerde straat. Duitse troepen trekken door Amsterdam 01.40 Commandant van Duitse 227e Infanteriedivisie, gen.maj. F. Zickwolff, slaat de intocht gade. Reichskommissar Seyss-Inquart inspecteert op Binnenhof opgestelde erewacht. Seyss-Inquart spreekt voor gehoor van Duitse leger- en Nederlandse civiele autoriteiten in de Ridderzaal zijn eerste rede uit 01.54 Ir. A.A. Mussert, Leider van de NSB, neemt parade van WA-eenheden af 02.01 Beelden van de NSB-hagespraak op de Goudsberg bij Lunteren en van de bronzen klok, die de NSB aan Reichsmarschall Goring, chef van de Luftwaffe, schonk 02.13 Duitse militaire kapel opent parade voor Seyss-Inquart. Voor hem de Hohere SS-und Polizeifuhrer Ernst Rauter 02.25 Bijeenkomst van de door de Duitsers ingevoerde Kultuurkamer 02.31 Paraderende Arbeidsdienst, groep Kerstmannen met collectebussen voor de actie Winterhulp. Duitse soldaten laden ronde hollandse kazen van vrachtauto 02.43 Distributiekaarten, queuende huisvrouwen. Rij huisvrouwen en kinderen voor groentewinkel 02.50 In de bezettingstijd geslagen muntgeld van 1 cent tot en met een kwartje 02.52 Krantenkoppen in Nederlandse dagbladen uit begin oktober 1941, vermeldende de volgens Reichspressechef Dr. Dietrich en Duitse militaire kringen beslissende nederlaag van de Sovjet-Unie 02.58 Naar Londense radio luisterende onderduiker, illegale bladen w.o. Trouw. Seinende ondergrondse marconist. Uittypen en stencillen van berichten, krantenbericht over standrechtelijk doodgeschoten communist 03.07 Installatie van WA-uniform dragende NSB-burgemeester 03.13 Wegvoeren per vrachtauto van Nederlandse jongelui vanaf station Utrecht 03.19 Werkplaats in Duitsland : bankwerker, schaver 03.25 Menigte verzamelt zich bij paleis Noordeinde en legt bloemen neer t.g.v. verjaardag Prins Bernhard op 29 juni 1940 03.35 Anjer in knoopsgat, bloemenhulde bij monument van koningin-moeder Emma 03.42 Torpedojager, vlooteenheid op zee, O-15 gaat onder water. Fokker TIV/W drijverbommenwerpers. Torpedo wordt in lanceerbuis geschoven. Fokker CXI boordvliegtuig, verkenningstoestel van een der lichte kruisers 03.56 Koopvaardijschip. Kaart van Engeland met hoofdstad Londen. Wereldkaart waarop lijn van Londen naar Ned. Oost-Indie getrokken wordt en op andere kaart twee lijnen naar resp. Curacao en Suriname 04.11 Matrozen hijsen vlag op achtersteven. Werklieden blazen zware betonnen balk op. Puinhopen bij St. Laurenskerk. Maaimachine, grazende koeien. Krukas voor scheepsmotor wordt uit smidsvuur gehaald. Schip glijdt te water. Verkeersbrug bij Moerdijk. Het ms. Nieuw Amsterdam, vliegtuigmotor van DC-3. De Gouden Koets, koningin Wilhelmina opent zitting der Staten-Generaal 04.42 Prins Bernhard met prinses Beatrix op de arm, prinses Juliana en koningin Wilhelmina komen paleis Noordeinde uit en begeven zich naar de menigte 05.07 Enthousiaste menigte. Prinselijk gezin en koningin op de paleistrappen 05.15 Wapperende Nederlandse vlag 05.17 Slotbeeld : heraut als in beginrubriek en tekst Einde EINDE
Deventer en de Tweede Wereldoorlog
Datum:
Bron: Historisch Centrum Overijssel
00.28.07 Tekst: “Warschau kapituliert”
00.28.08 Beeld: Duitse strijdkrachten vallen Polen binnen, met beeld- en geluidsopnamen van Hitler, beschietingen, aanvallen door Stuka’s, aangerichte vernielingen, de capitulatie van het Poolse leger, oprukkende Duitse troepen en krijgsgevangenen.
00.30.49 Hitler bekijkt met leden van zijn militaire staf een landkaart.
00.30.54 Een kaart van Noord-Europa, waarop de Duitse inval in Noorwegen wordt weergegeven.
00.31.01 Duitse marineschepen en troepen vallen aan, afgewisseld met meer beeld- en geluidsopnamen van Hitler.
00.31.49 Krijgsgevangenen worden afgevoerd.
00.32.09 Beelden van de Duitse aanval op Nederland, met Stuka’s en parachutisten.
00.32.52 Duitse soldaten klimmen over daken.
00.33.05 Militair materieel wordt per trein getransporteerd.
00.34.14 Opnames van Stuka’s, bombardementen en vernielingen bij een spoorlijn en een spoorbrug.
00.36.22 Een verwoeste boerderij.
00.36.39 Schepen met vlaggen met hakenkruizen liggen bij Deventer aan de kade.
00.36.44 Een grote NSB-vlag hangt uit bij een gebouw.
00.36.52 Affiches van de NSB.
00.37.00 Leden van de Hitlerjugend lopen op de Brink in Deventer, gevolgd door een groep NSB-ers (WA-mannen?) met een vaandel en een groep meisjes in uniform. Mensen langs de kant brengen de fascistengroet.
00.37.25 Een boer is aan het ploegen met een span paarden, met op de achtergrond een verwoeste boerderij.
00.37.50 Opnames van verwoeste en beschadigde gebouwen.
00.38.50 Een vernielde pantsertrein ligt naast de rails.
00.39.10 Een vrachttrein met benzinetanks rijdt over de rails, gevolgd door een bord met de tekst: ‘Wehrmachtstankstelle’.
00.39.25 Een trein rijdt voorbij, gevolgd door meer beelden van verwoestingen.
00.39.53 Op de feestelijk versierde Brink in Deventer rijdt een bus met een houtgasgenerator voorbij. Er vindt een inzamelingsactie voor Winterhulp plaats. De Waag is versierd met groene takken en doeken met hakenkruizen.
00.40.45 Op het balkon van het stadhuis van Deventer en aan de gevel van de V&D hangen spandoeken met de tekst: ‘Victorie want Duitschland wint op alle fronten’.
00.41.08 Op winkelruiten is het V-teken aangebracht.
00.41.36 Op een muur hangt een affiche voor de film De eeuwige Jood.
00.41.41 Een jongetje met een jodenster op zijn kleding loopt over straat, samen met andere kinderen.
00.41.48 Aan een boom hangt een bordje met de tekst: ‘Voor Joden verboden’.
00.41.50 De gasgenerator van een bus wordt gevuld met brandstof, gevolgd door beelden van andere met gas gestookte auto’s en bussen.
00.42.40 Op een muur hangt een affiche met de tekst: ‘Bolsjewisme is moord!’
00.42.43 Een kaart van Stalingrad en omgeving.
00.42.47 Een affiche met de tekst: ‘Met Duitschland tegen het bolsjewisme’, gevolgd door andere kaarten van Russische steden en NSB-affiches.
00.43.08 Opnieuw beelden van verwoeste gebouwen.
00.43.25 Een man vult een zandzak met zand uit een handkar.
00.43.49 Een woning wordt door particulieren leeggehaald. De spullen worden met een bakfiets vervoerd.
00.44.43 Opnieuw beelden van verwoeste en brandende gebouwen.
00.45.19 Mensen staan voor een winkel te wachten.
00.45.41 De restanten van een neergeschoten V2.
00.45.47 Brandende schepen en gebouwen in de haven van Rotterdam.
00.45.58 Vernielde treinen op een stationsemplacement.
00.46.18 Opnieuw beelden van verwoeste gebouwen, nu op de Nieuwe Markt in Deventer.
00.46.24 De door de zich terugtrekkende Duitsers vernielde spoorbrug bij Deventer.
00.47.19 Een straat hangt vol met Nederlandse vlaggen.
00.47.25 Een groepje mensen loopt door een straatje en zwaait naar de camera.
00.47.44 Oude mensen zijn aan het drinken en eten.
00.48.19 Dokters en verpleegsters lopen door een met vlaggen versierde straat.
00.48.29 Geallieerde voertuigen en soldaten rijden en lopen door het centrum van Deventer. Langs de kant staan veel mensen.
00.48.49 Herauten te paard gaan vooraf aan een optocht op de Brink in Deventer op 31 augustus 1945 (koninginnedag) met muziekkorpsen, verenigingen en praalwagens met onder meer thema’s uit de oorlog.
00.50.32 Kinderen staan bij een draaiorgel. Twee meisjes dansen met elkaar.
00.50.47 Meer beelden van de optocht.
00.51.16 Kinderen kijken naar een poppenkast.
00.51.45 Een tegeltje met de Nederlandse Leeuw en de tekst: ‘Alles sal reg kom’, gevolgd door een tegeltje met een portret van Juiana en Bernhard.
00.51.51 Er wapperen vlaggen van de toren van de Lebuïnuskerk in Deventer.
00.52.00 Einde
1. Oorlogswinter op het ijs; 2. NSB-ers worden opgebracht; 3. Bevrijdingsfeesten
Datum:
Bron: Stichting Nijmegen blijft in beeld
1. Kinderen en volwassenen schaatsen op de dichtgevroren uiterwaarden van de Waal, eind 1940. De in mei van dat jaar opgeblazen en deels in het water liggende Waalbrug wordt hersteld;
2. Een groep Duitse militairen en N.S.B.-ers wordt opgebracht op de Oranjesingel, najaar 1944 ;
3. Geallieerde troepen poseren samen met Nijmeegse jonge vrouwen, mannen en kinderen voor de camera, tijdens de bevrijdingsfeesten in het najaar van 1944. De Nederlandse vlag wordt gehesen, voor het eerst sinds het begin van de Duitse bezetting. Kinderen zitten in een stilstaande legerjeep, een Canadese militair zit aan het stuur. Drie kinderen staan op een balkon van een herenhuis terwijl militaire vrachtauto's, jeeps en tankvoertuigen voorbij rijden.
Bijeenkomst Nederlands Arbeidsfront - Spiegel der Beweging (restanten), item 1
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij Woudenberg de aanwezigen toespreekt.
00.00 Geen aankondiging ; Aankomst van enkele sociale voormannen van de Nederlandse samenleving bij de jaarmarkt te Utrecht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de NAF. 00.10 O.a. Schmidt eerst buiten en later. 00.15 Binnen naast hem Woudenberg, leider van het NAF. 00.27 Toespraak van Woudenberg, beurtelings spreker en zaal waarin men Schmidt ziet zitten. 00.35 Schmidt houdt een toespraak. 01.02 Einde.
Eeuwig leevende tekens
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
NSB-film over de herkomst van verschillende Germaanse tekens en hun volksgerichte herkomst. Men wil aantonen dat de Runentekens een Germaanse en archeologische oorsprong hebben. Beelden van boerenfamilies en hun gebruiksvoorwerpen. Achtereenvolgens komen aan de orde : Zesster, Zonnewervel, Hakenkruis, Odal Rune, Vogelparen, en de Levensboom.
00.00 Titel : Eeuwig levende tekens. Geprojecteerd over versierde klomp 00.54 Inzoomen op klomp waarop de siermotieven worden gestileerd tot abstractie van een zesbladige bloem 00.58 Landschap in de ochtendzon 01.02 Beelden van ontwakende bloem, paarden op het erf, varkens wroetend in modderpoel verzinnebeelden het ontwaken van fauna en flora op het platteland 01.23 Beelden van waterputtend meisje, vrouw aan de was in washok verzinnebeelden het menselijk ontwaken 01.54 Zonnefiguur bestaande uit zespuntige ster. Voorbeelden van de figuur in washok, op lepelrek, mangelplank, kinderstoeltje enz. 02.32 Dezelfde figuur geschilderd op een stiepel (noot 1) 02.54 Zonnefiguur wordt geconstrueerd met passer en door vouwen van een blad papier 03.29 Zespuntige zonnefiguur toegepast als zonnerad. Bakken van een palmpasenkoek in de vorm van een zonnerad ter viering van de terugkeer van de zon 03.46 Getekende cirkel waarin onderin een cirkeltje draait tegen de klok in, aangekomen bij een van de middellijnen stopt het cirkeltje. Beelden van een der jaargetijden 04.55 Wentelende zespuntige ster draait steeds sneller en wordt steeds groter tot de vorm van een zonnewervel 05.02 Shots van een dekenkist waarin houtgesneden zonnewervels 05.25 Zonnewervel begint te draaien, er ontstaan opeens onderbrekingen in de cirkel, die in een hakenkruis transformeert 06.05 Hakenkruis in vroegste vorm op een stenen pot 06.13 Bij archeologisch graafwerk wordt potscherf met incisie in de vorm van hakenkruis gevonden 06.28 Inheemse werktuigen waarop hakenkruis voorkomt 06.36 Metalen sierknoop met odalrunes 06.56 Animatie waarbij de ronde odalrune verandert in een rechthoekige 07.03 Odalrunes verwerkt in metselverbanden of geschilderd op stiepels 07.29 Boer van onderen gefilmd. Ctr. geeft vage uitleg van de betekenis van het teken 'odal' 07.34 Beelden van boerderijen en wuivende struikgewas, zwanenpaar op dak van een boerderij 08.03 Op lap stof geborduurde vogelparen 08.19 Westgermaanse god Donar (Thor) van onweer en vruchtbaarheid. Ctr. stelt dat hij via twee raven alle berichten verneemt 08.52 Boerenwoning met in het bovenlicht boven de voordeur levensboom. Beelden van levensbomen op dekenkisten, gevels van stadhuizen enz. 09.50 Gestileerde levensboom waaronder twee draken. Ctr geeft betekenis van dit symbool 10.34 Gestileerde levensboom met twee draken geprojecteerd over beelden van oogstende boeren en merrie met veulen 11.02 Hunebed bij Rolde waarachter een boom oprijst. Over het beeld projectie van tekeningen van zespuntige ster en levensboom 11.27 EINDE
Elk bedrijf een goed verblijf - Tobis Hollands nieuws nr ?, item 8
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Promotiefilmpje van het Nederlandse Arbeidsfront voor betere werkomstandigheden. Men ziet goed en slecht ingerichte fabrieken, kantoren en kantines.
07.39 Tekst : Elk bedrijf een goed verblijf. 07.40 Idyllische beelden van mensen en kinderen in de natuur, op terrassen en flanerend door de steden. 07.56 Fabriekshal waar meisjes inpakwerk verrichten. 08.13 Donkere werkplaats waar mannen werken, constructiewerk en aan een draaibank. 08.42 "Goede" werkplaatsen. Hier zijn voorzorgen genomen voor de arbeiders. De stem : De longen ademen geen stof in. 08.52 Een "goed" metaalbedrijf. 09.06 Een lunchpauze : in een "slechte" werkplaats wordt het eten tussen de machines in opgegeten. 09.13 In een "goede" fabriek eten de mensen in een aparte kantine er staan zelfs bloemen op tafel. 09.20 Men kan er ook onder de douche. 09.44 Man van het N.A.F. (Nederlands Arbeidsfront) die uitlegt hoe de werkplaats verbeterd kan worden aan de hand vantekeningen. 09.59 Affiche : Maakt elk bedrijf een goed verblijf. 10.10 Einde.
Deventer en de Tweede Wereldoorlog
Datum:
Bron: Historisch Centrum Overijssel
00.28.07 Tekst: “Warschau kapituliert”
00.28.08 Beeld: Duitse strijdkrachten vallen Polen binnen, met beeld- en geluidsopnamen van Hitler, beschietingen, aanvallen door Stuka’s, aangerichte vernielingen, de capitulatie van het Poolse leger, oprukkende Duitse troepen en krijgsgevangenen.
00.30.49 Hitler bekijkt met leden van zijn militaire staf een landkaart.
00.30.54 Een kaart van Noord-Europa, waarop de Duitse inval in Noorwegen wordt weergegeven.
00.31.01 Duitse marineschepen en troepen vallen aan, afgewisseld met meer beeld- en geluidsopnamen van Hitler.
00.31.49 Krijgsgevangenen worden afgevoerd.
00.32.09 Beelden van de Duitse aanval op Nederland, met Stuka’s en parachutisten.
00.32.52 Duitse soldaten klimmen over daken.
00.33.05 Militair materieel wordt per trein getransporteerd.
00.34.14 Opnames van Stuka’s, bombardementen en vernielingen bij een spoorlijn en een spoorbrug.
00.36.22 Een verwoeste boerderij.
00.36.39 Schepen met vlaggen met hakenkruizen liggen bij Deventer aan de kade.
00.36.44 Een grote NSB-vlag hangt uit bij een gebouw.
00.36.52 Affiches van de NSB.
00.37.00 Leden van de Hitlerjugend lopen op de Brink in Deventer, gevolgd door een groep NSB-ers (WA-mannen?) met een vaandel en een groep meisjes in uniform. Mensen langs de kant brengen de fascistengroet.
00.37.25 Een boer is aan het ploegen met een span paarden, met op de achtergrond een verwoeste boerderij.
00.37.50 Opnames van verwoeste en beschadigde gebouwen.
00.38.50 Een vernielde pantsertrein ligt naast de rails.
00.39.10 Een vrachttrein met benzinetanks rijdt over de rails, gevolgd door een bord met de tekst: ‘Wehrmachtstankstelle’.
00.39.25 Een trein rijdt voorbij, gevolgd door meer beelden van verwoestingen.
00.39.53 Op de feestelijk versierde Brink in Deventer rijdt een bus met een houtgasgenerator voorbij. Er vindt een inzamelingsactie voor Winterhulp plaats. De Waag is versierd met groene takken en doeken met hakenkruizen.
00.40.45 Op het balkon van het stadhuis van Deventer en aan de gevel van de V&D hangen spandoeken met de tekst: ‘Victorie want Duitschland wint op alle fronten’.
00.41.08 Op winkelruiten is het V-teken aangebracht.
00.41.36 Op een muur hangt een affiche voor de film De eeuwige Jood.
00.41.41 Een jongetje met een jodenster op zijn kleding loopt over straat, samen met andere kinderen.
00.41.48 Aan een boom hangt een bordje met de tekst: ‘Voor Joden verboden’.
00.41.50 De gasgenerator van een bus wordt gevuld met brandstof, gevolgd door beelden van andere met gas gestookte auto’s en bussen.
00.42.40 Op een muur hangt een affiche met de tekst: ‘Bolsjewisme is moord!’
00.42.43 Een kaart van Stalingrad en omgeving.
00.42.47 Een affiche met de tekst: ‘Met Duitschland tegen het bolsjewisme’, gevolgd door andere kaarten van Russische steden en NSB-affiches.
00.43.08 Opnieuw beelden van verwoeste gebouwen.
00.43.25 Een man vult een zandzak met zand uit een handkar.
00.43.49 Een woning wordt door particulieren leeggehaald. De spullen worden met een bakfiets vervoerd.
00.44.43 Opnieuw beelden van verwoeste en brandende gebouwen.
00.45.19 Mensen staan voor een winkel te wachten.
00.45.41 De restanten van een neergeschoten V2.
00.45.47 Brandende schepen en gebouwen in de haven van Rotterdam.
00.45.58 Vernielde treinen op een stationsemplacement.
00.46.18 Opnieuw beelden van verwoeste gebouwen, nu op de Nieuwe Markt in Deventer.
00.46.24 De door de zich terugtrekkende Duitsers vernielde spoorbrug bij Deventer.
00.47.19 Een straat hangt vol met Nederlandse vlaggen.
00.47.25 Een groepje mensen loopt door een straatje en zwaait naar de camera.
00.47.44 Oude mensen zijn aan het drinken en eten.
00.48.19 Dokters en verpleegsters lopen door een met vlaggen versierde straat.
00.48.29 Geallieerde voertuigen en soldaten rijden en lopen door het centrum van Deventer. Langs de kant staan veel mensen.
00.48.49 Herauten te paard gaan vooraf aan een optocht op de Brink in Deventer op 31 augustus 1945 (koninginnedag) met muziekkorpsen, verenigingen en praalwagens met onder meer thema’s uit de oorlog.
00.50.32 Kinderen staan bij een draaiorgel. Twee meisjes dansen met elkaar.
00.50.47 Meer beelden van de optocht.
00.51.16 Kinderen kijken naar een poppenkast.
00.51.45 Een tegeltje met de Nederlandse Leeuw en de tekst: ‘Alles sal reg kom’, gevolgd door een tegeltje met een portret van Juiana en Bernhard.
00.51.51 Er wapperen vlaggen van de toren van de Lebuïnuskerk in Deventer.
00.52.00 Einde
[BLANK]
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Promotiefilmpje van de NSB om de bioscoopbezoeker op te wekken lid te worden van het Nederlands Arbeidsfront. Deze beweging verleent hulp bij ziekte en invaliditeit.
00.00 Tekst : De helpende hand. Beeld : Uitgestoken hand 00.11 Beeldenreeks van kurende patienten in een sanatorium 00.18 Uitgestoken hand (noot 1) 00.20 Beeldenreeks van werkvloer in een fabriek waar klein bedrijfsongeval plaats vindt en betrokkenen bij directeur geroepen worden, slachtoffer van ongeval in andere fabriek wordt met ambualnce afgevoerd 00.40 Invalide tengevolge van bedrijfsongeval in een invalidenwagentje 00.50 Publiek kijkt naar opvoering door acrobaten ingehuurd door Vreugde en Arbeid, voor ontspanning van zieken 00.58 Voorbijrijdende bus en trein, mensen, die in hun vrije tijd een fietstocht maken, kanoen, in speeltuin spelen (noot 2) 01.09 Beeldenreeks van bouwvakkers aan het werk bij bouwproject en van andere beroepsgroepen met 01.20 Tekstprojectie 'Het Nederlandsche Arbeidsfront' over beelden van werkende beroepsbeoefenaren 01.27 Tekstprojectie over beelden van gezinnen : Sluit U aan in Uw eigen belang en dat van Uw gezin. Tekst : Het Nederlandsche Arbeidsfront. P.C. Hooftstraat 180. Amsterdam Zuid 01.39 EINDE
WAT DOET GIJ - WINTERHULP HAARLEM
Datum: 1941
Bron: Beeld en Geluid
Propagandaspotje van de NSB voor steun aan de Winter- hulp collecte's. Beelden van verarmde gezinnen en collec- tanten op straat.
00.00 Vraagteken. Tekst : Wat doet Gij, geprojecteerd over winterse beelden van Haarlem 00.08 Beeld : Winterse stadsbeelden, straten met modderige sneeuw 00.20 Heer komt thuis, stampt de sneeuw van zijn schoenen en wordt verwelkomd door zijn twee kinderen die door 00.49 de zorgzame moeder naar bed gebracht worden 01.02 Beeldenreeks van minder bedeeld kinderrijk gezin waar de moeder brood snijdt en de jongste in bed legt 01.18 Oudste jongetje van het gezin gaat de straat op en sticht fikkie met vriendjes 01.31 Projectie van kaart en vlag van Nederland over beelden van werkende mensen. Commentaar : het zojuist getoonde gezin behoort ook bij de grote familie van het Nederlandse volk 01.37 Collectanten voor Winterhulp verlaten gebouw, beelden van straatcollecte 01.48 Beeldenreeks van heer in restaurant die overdadige visschotel geserveerd krijgt en dikke sigaar rookt en van sigaretrokende en wijn drinkende dame. Op tafel verfrommelde bankbiljetten, aangeschoten dame wordt naar buiten geleid 02.36 Beelden van het station verlatende reizigers met projectie van vraagteken, kinderen 02.53 Functionaris van Winterhulp vult aanvraagformulier voor ondersteuning voor een gezin in 03.00 Collectanten in de straten met over de beelden tekstprojectie : Offert voor Uw volk, collectebus van Winterhulp Nederland 03.14 EINDE
Zomerzon - Nationaal-Socialistische propaganda
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
NSB-filmpje voor de Winterhulp collecte 1941. In de koude winter ziet men de kleumende arme volksgenoten, die gebrek aan voedsel hebben. Bioscoopbezoekers worden opgeroepen te geven voor de collecte om deze mensen te helpen. Het symbool voor deze actie is een vlinder. Tc. begint op 02'20"
02.21 Kinderen plukken bloemen in een wei. Tekstprojectie Zomerzon 02.50 Oudste jongen legt krans van veldbloemen op hoofd van meisje. Shot van het meisje, beelden van op bloemen neergestreken vlinders, bos margrieten buigt in de wind 03.17 Beelden van in de herfststorm buigende takken, opvegen van gevallen blad, regenplassen 03.26 Besneeuwd landschappen. Dikke laag sneeuw op takken. Kinderen rijden sleetje, langlaufen. Druk bezochte ijsbaan; drietal sneeuwruimers 03.49 Moeder en zoon schillen aardappels. Beeldenreeks van het gezin rond de kachel, waarbij jongen deksel van pan op de kachel oplicht. Kousloze benen van jongen en meisje. Moeder opent kachel en vraagt kolenkit 04.40 Het gooien van kolen op het vuur en van de vlammen waarvan het beeld overgaat in zon aan de hemel en shots van vlinders op bloemen 04.55 Vlinderspeldjes op collectekussen en een rammelende, toegestoken collectebus (noot 1) 05.10 Tekst : Op iedere jas een vlinder, maakt veler zorgen minder 05.21 Tekst : Vlindercollecte 2 tot 4 October 05.30 Tekst Einde op tekening van bloemen en korenaren en fladderende vlinders 05.33 EINDE
Eerste Nederlandse journalistenkamp op de Cannenburgh te Vaassen
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Te Vaassen op kasteel Cannenburgh wordt het eerste Nederlandse journalistenkamp gehouden. De journalisten worden met fanfaremuziek ontvangen als ze aankomen. De heer Goedewaagen houdt een toespraak. De journalisten verblijven een paar dagen op het kasteel en houden zich bezig met discussies en redevoeringen over het perswezen, met archeologie en ook met ontspannende bezigheden zoals zwemmen, schaken en toneel. De journalisten houden aan het slot van de film een mars door het dorp Vaassen ten afscheid. De film geeft een indruk van de pogingen die de bezetter deed om het Nederlandse perswezen te nazificeren.
00.00 Tekst : Het eerste Nederlandsche Journalistenkamp op de Cannenburgh te Vaassen. Juli 1941. (noot 1) 00.13 Tekst : Verbond van Nederlandsche Journalisten. Aan de camera : C. Kerkhof 00.22 Beeld : Aankomst van de trein te Vaassen, journalisten wandelen keuvelend naar het landgoed 00.48 Aankomst bij het kasteeltje van Maarten van Rossum 01.11 Toespraak door de algemeen leider van het kamp Meyer Schwencke (noot 2) bij de gezamenlijke maaltijd 01.18 Goedhuis, cultureel leider van het kamp, legt het doel van de werkweek uit 01.23 Dr. Goedewagen, secretaris-generaal van het Departement van Kunsten, houdt toespraak 01.40 Plaatselijk fanfarekorps brengt journalisten welkomstserenade 02.01 Reveille voor de kampdeelnemers te 07.00 uur 02.10 Journalisten springen uit hun bedden en kleden zich aan 02.33 Journalisten beoefenen ochtendgymnastiek in het bos 02.43 Vlaghijsen te 08.00 uur 02.54 Journalisten laten zich een voor een scheren 03.20 Deelnemers fietsen naar het zwembad 03.29 Aantal achterblijvers verrichten corveedienst 03.44 Vervaardigen van de kampkrant 'De Minstreel' 04.10 Uitdelen van de krant in Vaassen 04.24 Welsprekendheidstoernooi in een van de zalen van het kasteel 04.55 Journalisten zitten buiten en beluisteren dagelijkse inleiding over de journalistiek 05.10 Bezoek aan de archeologische opgravingen van Dr. Bursch 05.38 Kennismakingsavond voor gasten van het DVK en burgers uit de plaatselijke bevolking 05.58 N. Oosterbaan van het DVK onder de aanwezigen 06.04 Veluwse zanger Jan van Riemsdijk treedt op 06.22 Optreden van Nederlandse bard Koos Speenhof 06.43 Kinderen uit Vaassen op bezoek in het kamp 06.52 Beelden van vrijetijdspassering door de deelnemers, w.o. lezen, vissen in de slotgracht, zwemmen en schaken 07.05 Journalisten voeren toneelstukje op op de slotvijver 07.17 Toekijkende journalisten 07.45 Dr. Goedewaagen bezoekt het kamp voor de tweede maal in de tweede helft van de werkweek 07.55 N. Oosterbaan in het gevolg van de secretaris-generaal 08.02 Journalisten maken afscheidsmars door Vaassen waarbij Goedewaagen geheel achteraan meeloopt 09.10 EINDE
<<<1234>>
Aantal resultaten per pagina
12162040100