Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Bureau Bijzondere Opdrachten

Openbaarheid: Volledig openbaar
Status: Bruikleencollectie Nationaal Archief
Geschiedenis

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Inventaris van het Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling, daarvan, 1941-1947, toegangnr. 2.13.71.

Op 13 maart 1944 werd de gepensioneerde generaal-majoor J.W. van Oorschot aangewezen als "hoofd van den dienst voor de verzetsorganisatie in Nederland, zulks in samenwerking met de Britse Dienst Special Operations Executive" (SOE), waarmee hij de leiding kreeg van de instantie welke bekend werd onder de naam Bureau Bijzondere Opdrachten. Dit bureau was de feitelijke rechtsopvolger van het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer. De dagelijkse leiding van het bureau was in handen van K. de Graaf.

Tot de taken van dit bureau behoorden: "a) to promote disaffection and if possible revolt or guerilla warfare in all enemy and enemy-occupied countries; b) to hamper the enemy's war effort by means of sabotage and subversive warfare in those areas: c) to combat enemy interest and fifth column activities by unacknowledgeable means."

Dit gebeurde onder andere door het bewapenen van de Binnenlandse Strijdkrachten door wapendroppingen, het plegen van sabotage en steunverlening aan de ondergrondse illegale pers. Hierbij was de SOE " ( .. ) to be regarded as the co-ordinating authority for all activities relating to resistance movements in occupied territories: consequently, SOE, in conjunction with the Allied Staff concerned, act as an Allied General Staff for the purposes."

Eind mei 1945 werd te Utrecht een kantoor van het BBO gevestigd, dat belast werd met de afwikkeling van BBO-zaken en onderzoek inzake Duitse penetratie in BBO-cellen en -netten. De missie te Utrecht stond onder leiding van kapitein K. de Graaf. De missie ressorteerde onder en maakte deel uit van BBO Londen en kende in september 1945 de Afdelingen Recherche, Bureau Nationale Veiligheid, Afwikkeling, Financiën en Verpleging, Transport Algemene Zaken-Receptie-Staatsbegrafenissen, Verbindingen, BBO-missie Indië en Geschiedschrijving. In totaal waren op de missie te Utrecht 25 personen werkzaam.

Op 3 december 1945 werd BBO onder bevel van de chef van de generale staf geplaatst. Ingevolge bevel van de minister-president werd het BBO, missie Utrecht, met ingang van 1 maart 1946 opgeheven. Luitenant H.M.G. Lauwers werd belast met de afwikkeling van nog lopende zaken. De afwikkeling werd op verzoek van de minister van Oorlog overgedragen aan het Ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk. Lauwers werkzaamheden bestonden uit behartiging van de belangen van nabestaanden van gesneuvelde agenten en gedemobiliseerd personeel van BBO en het voordragen van enkele van deze gedemobiliseerde personeelsleden voor een koninklijke onderscheiding. BBO Londen werd opgeheven op 1 juni 1946.

Bureau Bijzondere Opdrachten
Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften
Over het archief: Bureau Bijzondere Opdrachten werd in Londen opgericht in 1944. De organisatie voerde geheime militaire en semi-militaire operaties uit in bezet Nederland. Het bureau werkte samen met Engelse en Amerikaanse geheime diensten.
periode van ontstaan

1944 - 1945

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media