Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen

Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode 1975-2006.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig, slechts enkele zijn opgesteld in het Engels.
Geschiedenis: Op 7 december 1941 werd de Amerikaanse basis Pearl Harbor aangevallen door Japan. Na deze aanval begon Japan haar opmars in Zuidoost Azië, onder andere naar Nederlands-Indië, dat in maart 1942 werd bezet. Als onderdeel van de bezetting interneerden de Japanners eerst de Nederlandse mannen en later ook de vrouwen en kinderen, gescheiden van de mannen. De organisatie van deze kampen, waar slechte hygiëne en ondervoeding heersten, was in handen van de lokale Japanse bezetters. De vrouwen en kinderen waren drie jaar lang geïnterneerd, tot de bevrijding op 15 augustus 1945. Vanwege de onrustige situatie in Nederlands-Indië na de oorlog bleven velen nog weken of maanden na de bevrijding in het kamp wonen. Om de omgekomen vrouwen en kinderen te eren en de overlevenden te steunen werd op 20 september 1968 de Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen (SNSJV) opgericht. Ook wilde de stichting meer aandacht vragen voor de geschiedenis van de vrouwenkampen. Bij haar oprichting telde de stichting ongeveer 9000 sympathisanten, allen kampvrouwen en -kinderen. In de eerste paar jaren na de oprichting is geijverd voor een monument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In 1971 werd de oprichting van dit monument in Apeldoorn gerealiseerd. De kunstenaar was Frank Cornelis Nix. Het beeld bestaat uit twee vrouwenfiguren die een kind beschermen. Als achtergrond is gebruik gemaakt van natuurstenen blokken, die de bamboeafscheiding van het kamp symboliseren. Op 15 december 1971 werd het monument onthuld door koningin Juliana.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
selectie, vernietiging en bewerking: Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief.
ordening van de archiefbestanddelen: Bij het inventariseren van het archief is zoveel mogelijk vastgehouden aan de originele indeling. De herdenkingen en regionale bijeenkomsten waren een groot onderdeel van de activiteiten van de vereniging, en de correspondentie en deelnemerslijsten die deze activiteiten betreffen zijn geordend naar de originele indeling. De inventarisator heeft er voor gekozen bij de correspondentie met aanverwante instellingen per instelling een beschrijving toe te kennen. Dit is gedaan om een goed overzicht te geven van de correspondentie en duidelijkheid te verschaffen over de positie van de Stichting ten opzichte van andere organisaties. De indeling van de correspondentie in de andere rubrieken is in stand gehouden, zodat daar soms wat overlap in de datering van de inventarisnummers is ontstaan. In de originele indeling van het archief waren de stukken op verschillende manieren geordend. Zo hield de stichting ledenlijsten bij op provincie en naam, op kamp, en werd de correspondentie chronologisch geordend. Aan deze indeling is vast gehouden.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie. Deze correspondentie is veelal met aanverwante organisaties, of betreft de herdenkingen of regionale bijeenkomsten. Daarnaast zijn er in het archief deelnemerslijsten van herdenkingen of regionale bijeenkomsten te vinden. De SNSJV had ook een groot aantal sympathisanten, waarvan zowel lijsten als kaartjes bewaard zijn gebleven. Het archief bevat geen vergaderstukken van de SNSJV. Het is niet precies bekend waarom er geen vergaderstukken in het archief aanwezig zijn, wellicht zijn ze verloren gegaan of werden ze niet opgesteld. Dit laatste kan het geval zijn, aangezien mevrouw J.H. van Kempen het reilen en zeilen van de SNSJV grotendeels alleen regelde.
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende literatuur en collecties.
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD: Jarenlang bevond het archief zich bij mevrouw J.H. van Kempen, één van de oprichtsters en jarenlange kracht achter de activiteiten van de SNSJV. Na haar overlijden werd het archief, onder meer door bemiddeling van dhr. en mw. Koen, overgebracht naar de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. In 2007 is het archief overgebracht naar het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen worden niet verwacht.
Over het archief: Om de omgekomen vrouwen en kinderen te eren en de overlevenden te steunen werd op 20 september 1968 de Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen (SNSJV) opgericht. In de eerste paar jaar na de oprichting is geijverd voor een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers, dat in 1971 in Apeldoorn werd onthuld. De SNSJV heeft zich in de loop de jaren sterk gemaakt voor de herinnering aan de geschiedenis van de vrouwenkampen, zowel door herdenkingen als door voorlichting.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media