Zuinigheidsspotje 9

Oproep in 1943 om zuinig aan te doen met elektriciteit.