Over Oorlog in Blik

Deze website toont filmbeelden van Nederland en zijn toenmalige koloniën in de jaren van crisis, oorlog en wederopbouw (1933-1950), vastgelegd door amateur- en professionele filmers. Dit audiovisuele erfgoed bevat niet eerder vertoonde authentieke beelden en zijn afkomstig uit vooraanstaande oorlogscollecties en -musea.

 

Zoeken

Zoeken kan door alle beschrijvingen of - via uitgebreid zoeken - gericht op “bron” (de bewaarplaats), “type” (kleur of z/w) en “jaar” (jaar van vervaardiging). De filmbeelden kunnen kosteloos online worden bekeken. Downloaden is niet mogelijk. Indien u het getoonde videomateriaal wenst aan te wenden voor eigen gebruik, dient u contact op te nemen met de collectiehoudende instelling en/of de rechthebbende(n).

 

Erfgoed van de Oorlog

Oorlog in Blik was een initiatief van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. Sinds 2010 beheert het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies deze website. Doel van Oorlog in Blik is een overzicht bieden van film- en geluidsopnamen van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, inclusief de voorgeschiedenis (vanaf 1933) en de nasleep (tot 1950).

 

In het kader van Oorlog in Blik werden honderden uren filmmateriaal opgespoord, onder anderen door beeldonderzoeker Gerard Nijssen, en vervolgens gedigitaliseerd, beschreven en voor internet beschikbaar gemaakt. Het aantal films op deze site zal de komende tijd toenemen.

 

In 2010 was deze website onderwerp van het populaire tv-programma Andere Tijden. U kunt het programma integraal bekijken op http://tvblik.nl/andere-tijden/oorlog-in-blik.

 

Zelf filmmateriaal?

Als u zelf een film bezit, waarvan u denkt dat deze op Oorlog in Blik thuishoort, neem dan contact met ons op.