Zoekresultaat

U heeft gezocht op westerbork. Aantal resultaten: 4
Aantal resultaten per pagina
12162040100
Diversen en bevrijding van de Hereweg
Datum:
Bron: Gronings AudioVisueel Archief
Opnamen van de bevrijding van de stad Groningen bij de Hereweg ter hoogte van de Rabenhauptstraat in april 1945. De plundering van een Duitse commandopost terwijl de gevechten nog aan de gang zijn. Daarna: opgebrachte krijgsgevangenen, de Canadezen komen langs met hun materieel. Een Canadese soldaat fietst op een vélocipède. Vrouwen uit Westerbork worden verwelkomd in Groningen. Tenslotte een bevrijdingsoptocht. Deze bevrijdingsfilm wordt voorafgegaan en gevolgd door diverse andere opnamen. Voorafgaand: dorpsbewoners in klederdracht, vermoedelijk op de Veluwe. Navolgend: familieopnamen, onder meer de kaasmarkt in Alkmaar.
WESTERBORK
Datum:
Bron: Beeld en Geluid
Vierde en laatste deel van een film over het leven, werken en 'de ontspanning' in het kamp Westerbork voor Nederlandse joden. Dit deel toont opnamen van de landbouw, het houden van de schapen en paarden, de boomgaard en het poten op een grote boerderij in de omgeving van het kamp, waar gevangenen te werk zijn gesteld. Rijden met het smalspoortreintje voor stenentransport. Houthakken en -vervoeren in de bossen in de omgeving. Een protestantse openluchtkerkdienst in het kamp. Onderlinge voetbalwedstrijd voor de gevangenen tijdens het ontspanne. Als laatste een optreden van het kamporkest met cabaretuitvoering en dans.
00.00 Paard op de boerderij komt op de camera toelopen, poseert en eet uit de hand. Ander vospaard met veulen, dat met zijn moeder wegdraaft, en verderop door haar gezoogd wordt 01.22 Het zoontje van de boer rijdt op het paard 01.37 Ooien met lameren bij hoop schillen in weiland. Close-up van een lam. Schapen en lammeren in de wei 02.21 De kapitale boerderij met zijn tuin 02.30 Paard galoppeerd door de wei 02.41 Opnamen vanuit het rijdende werktreintje buiten het kamp, achter de loc schommelen de wagentjes met stenen 03.00 Jongens spitten met schoppen de grond in een boomgaard om 04.04 Met een paard ploegen en vervolgens met de hand eggen van een akker 04.39 Groep jongens en meisjes verzorgen het aardappelpoten. De jongens maken de pootgaten, waar de meisjes de aardappels in laten vallen en de gaten dicht duwen. Regelmatig laten de meisjes hun draagzakken bijvullen met pootgoed. 06.01 Controleurs controleren de verrichte werkzaamheden 06.07 De jongens en meisjes rusten uit op de heide van het naastgelegen land 06.33 Vospaard trekt eg over het land 06.48 Treintje rijdt verder. Bij de losplaat worden de volle karren door een paard verder getransporteerd vergezeld door de 'buitenploeg' 07.06 Meisjes lossen de stenen en stapelen ze op. Slow-motion beelden daarvan 08.11 Een platte boerenkar wordt beladen met zuiveringsslib uit de waterzuiveringsinstallatie bij het kamp. Op de achtergrond is het kamp in de kale vlakte zichtbaar (omgeving Westerbork was inn de oorlogsjaren volledig onbegroeid) 09.03 Groep jongens en mannen, waaronder Nijstad, Keys en Hartz, trekt met opzichters het bos in om hout te gaan hakken. In het bos ligt reeds een stapel sparrestammen, die door de opzichters opgemeten worden 10.22 Twee jongens zagen met trekzaag op onoordeelkundige wijze een denneboom om (mogelijk al in najaar 1943) 11.05 De dennestam wordt van takken ontdaan 11.37 In stukken zagen van stammen, waarna een meisje met menie een letter W op de stammen aanbrengt 12.37 Opzichter hanteert meetlint en schuifmaat bij een stam. Jongens zagen ondertussen een volgende stam aan stukken, waarbij de trekzaag vastloopt 13.55 De kamppredikant leest uit de bijbel tijdens een openluchtdienst 14.01 Beelden van een voetbalwedstrijd op het sportveld tussen de barakken; grote mannelijke belangstelling langs de zijlijn 16.05 Balletlerares (mw. Wiezel Heinemann) laat groep meisjes en vrouwen, die bijna allen in een short gekleed zijn, baletoefeningen doen 17.05 Theaterorkest speelt intro voor een in het kamp te houden cabaret, revue- en balletuitvoering 17.21 Opvoeren van sketches en balletstukjes door de in het kamp aanwezige amateur- en beroepsartiesten voor hun medegevangenen in het z.g.n. Westerbork-cabaret. De spelers zijn o.a. O. Aurich, F. Engel, mw. Pauli Engel, Steiner, Erigh, Roosen, en Jetty Kanter. (Een aantal zijn uit Duitsland gevluchte acteurs) Het orkestje met een vrouwelijke dirigent, begeleid het geheel. Na afloop buigen ze voor het publiek 21.11 Zwart fragment 21.30 Einde.
WESTERBORK
Datum: 1944
Bron: Beeld en Geluid
Derde deel van een film over het leven en de arbeid in het kamp Westerbork voor Nederlandse joden. In dit deel ziet met de kleermakerij, de witwasserij, het laboratorium, en de tandheelkundige dienst. Verder ziet men het bouwen van een kas, en verzorgen van planten daarin. Ook wordt het lossen van stenen uit een spoorwagon en de aanvoer van steenkool per trein gevolgd. Dan volgt de camera het z.g.n. buitencommando, een groep die per smalspoor stenen gaan halen uit een verderweg gelegen binnenschip. Op de terugweg worden opnamen gemaakt van het dierenleven op een boerderij.
00.00 Detailbeelden van het maken van manchetknopen door een man en een vrouw 01.19 Kijkje in de kleermakerij 01.51 De strijkerij waar vrouwen in witte jassen het strijkgoed selecteren 02.30 De wasserij, aparte ketels voor wit- en bontgoed 02.56 Vrouwen halen lakens door een mangelmachine, terwijl anderen overhemden strijken 03.11 Het laboratorium waar mannen en vrouwen met de apperatuur bezig zijn. Onderzoek met microscopen 03.56 Bordje Zahnstation (tandarts) op de hoek van houten barak 04.03 Stenen barak waarin de tandartsenpraktijk gevestigd is. In de kliniek zijn 3 tandartsen met hun assistenten aan het werk 04.22 Lossen van onderdelen voor barakken vanaf een rongenwagen, die deel uitmaakt van een goederentrein. Smalspoorlorries met de geloste balken waorden door mannen en vrouwen weggeduwt, o.a. mw. Lillie Hisveld en Paul Boorson. Mevrouw de Vries 05.11 Kiplorries met metselstenen worden door jongens via een draaischijfje naar een ander spoor gebracht 05.55 Met handzaag in verstek zagen van sponningbakjes 06.18 Twee grote kweekkassen in aanbouw, onder leiding van timmerman Laufbaum. Binnenconstructie van de kassen 06.48 Snijden van glas voor de dakruiten. De vrouwen o.a.mw. De Haan, geven de ruiten aan de mannen die ze met stopverf op hun plaats brengen 07.13 Plaatsen van jonge plantjes in kweekbakken en op de grond in de kassen. Met een tuinslang krijgen de plantjes water 07.41 Door paard getrokken kiplorries waarop een werkploeg van mannen en jongens zit passeren de marechausseewoningen 08.19 Stoomrangeerloc duwt kipbakken vol metselstenen over het smalspoor. Een wissel wordt omgezet, waarna de loc lege karren meeneemt en het paard de volle naar het kamp zeult 08.55 De stoomfluit gaat, kolen worden op het vuur geschept en de stoomtrein gaat rijden. Cabine-opnamen van de stoomloc. De cameraploeg rijdt met het treintje mee op zijn rit naar het Oranjekanaal. Opnamen van het landschap rond het kamp 09.26 Heide-, vennen-, en weiland langs de baan. Opnamen vanaf de loc. Schapen op het land 10.20 Aankomst bij het Oranjekanaal waar een met stoomkracht aangedreven baggermolen ligt. Aan de wal wordt met mankracht een paal geheid, om een steiger van te bouwen 11.39 Lossen van metselstenen uit het ruim van een binnenvaartschip in de lege kipkarren. De stenen worden 'doorgemant', o.a. door Gudema 12.34 De trein vertrekt van de losplaats, opnamen van voor en achter vanuit de loc 13.29 Houten varkensstal langs de spoorbaan. Boer presenteert een big 13.34 Kapitale boerderij langs de lijn 13.41 Trein is gestopt ter hoogte van de varkensstal. Beelden van scharrelende varkens. Zogend moedervarken met biggen 14.35 Batterij met leghokken voor kippen met eieren op stro en broedende kip. Kloek met keukens scharrelt in deuropening van kippenhok 15.29 Krioelende eendagskeukens onder een lamp 15.58 Voeren van de kippen. Aan het werk zijn o.a Sjakie Tailleur en Joop Sanders 16.24 Boer en zijn zoontjes met een enige weken oud kalf. Twee kalveren in de zon in een wei 16.52 Grazende rood- en zwartbonte koeien. Boerenknechts melken de koeien 17.47 Aangelijnde geit met jonge geitjes 18.07 Einde
Diverse filmfragmenten 1914-1945
Datum:
Bron: Legermuseum
00.00-01.00 (Engels commentaar) brandende huizen; Britse brandweermannen tijdens de Blitz; huizen storten in; vluchtelingen. 01.00-02.50 geschut vuurt WOI; aanvallende soldaten Britse 8th Army Noord-Afrika; WOI Britse tank; Versailles; US president Wilson; landkaart herindeling Europa na WOI; Duitsland op wraak uit; Versailles overeenkomst handtekeningen; Weimar republiek strijd; pamfletten; optochten Nazis. 02.50-03.35 Hitler (in groep met Hess en Röhm); Goebbels spreekt; Hitler groet voorbijgaande groep. 03.35-04.06 Nazi vlag; muziekkorps; SA en SS marcheren voorbij. 04.06-05.45 Hitler spreekt; volk juicht Sieg Heil; verkiezingsoverwinning; fakkelparade; Hindenburg; boekverbranding. 05.45-06.24 joodse winkel ondergekalkt; SS marcheert. 06.24-07.58 annexatie Oostenrijk, met gejuich binnengehaald; intocht Hitler; kaart; Sudetenland; partijdag Neurenberg. 07.58-09.11 Chamberlain bemiddeld; peace in our time; Churchillermee oneens. 09.11-10.24 Hitler eet te velde; kaart; Molotov bij Hitler; Pact met Rusland. 10.24-11.31 Invasie Polen; geschut; pantserwagens rukken op; tanks (NB ook Britse!); motor met zijspan; Pak 36; Junkers Ju87B Stuka; Heinkel 111. 11.31-12.33 (NL commentaar) krant Algemeen Handelsblad 10 mei 1940: NL in oorlog met Duitschland; fotos van invasie. 12.33-13.00 Seys Inquart komt aan in Binnenhof, Den Haag; opgestelde Fallschirmjäger; in Ridderzaal houdt hij toespraak in zijn politieke uniform. 13.00-14.08 brandend Rotterdam, verwoesting; Duitse troepen door Amsterdam; NSB poster; Mussert; WA marcheert; Arbeitsdienst; NL politiemannen leren Duits. 14.08-15.48 Himmler komt aan in NL; joodse wijk; Jodensterren; Himmler en Mussert; trein bij Westerbork; oproepposters; concentratiekampen. 15.48-25.22 (Russisch commentaar) concentratiekampen (gruwelijke beelden) 25.22-28.59 (Engels commentaar) D-day, Atlantikwall; Duits geschut; Eisenhower; landingsboten; bombarderen, soldaten gaan aan land; kaart Normandië/Bretagne. 28.59-29.01 Parijs ingenomen. 29.01-30.25 (NL commentaar) vurende serie Priests, pantserartillerie (Franse divisie), strijd in Parijs; generaal Le Clercq neemt Parijs in; De Gaulle op de Champs Elyssee. 30.25-32.25 kaart opmars vanaf Normandië; bevrijding van België; Dolle Dinsdag (fotos). 32.25-34.40 17 september 1944: operatie Market Garden, landoffensief (Garden) oprukkende tanks; luchtlandingen (Market) opstijgende vliegtuigen; zweefvliegtuigen type Horsa (GB) en Waco (US); Britse paras springen. 34.40-37.38 gesproken commentaar generaal Urquhart; jeeps met glider; walkie-talkie; fotos van opmars van tanks in Zuid NL; US paras van 101 Airborne Division in Eindhoven; Churchill tank in Eindhoven; halftracks, brencarrier, 25-ponder; Britse paras mortier (open mond scene). 37.38-40.52 spoorwegstaking (fabriek vd Heem BV), binnenscheepvaart ligt ook stil; Hongerwinter; bomen omhakken; houten tuinhekken en huizen gesloopt voor brandhout; noodkachel; uitgraven sintels bij spoorbaan en gasfabriek; winkels dicht; hongertochten. 40.52-42.11 winter; takkenbossen verzamelen; gamellen gaarkeuken; afval op straat/plantsoen; asfalt hakken voor brandstof. 42.11-43.47suikerbieten en tulpenbollen; gamellen worden leeg gelepeld en geschraapt. 43.47-45.49 aanleg rookgordijn; offensief over de Rijn; landkaart; geschut en tanks vuren; amfibievoertuigen (Buffalo); gliders landen; ponton brug. 45.49-47.11 canadese infanterie bij Zutphen, brencarrier op straat; Deventer, vlaggen aan de gevel; Zwolle; Groningen canadese generaal Crerar. 47.11-48.57 kaart; aanval op Arnhem; vernielde verkeersbrug (tegenwoordig John Frostbrug); Apeldoorn, Barneveld; Putten; Harderwijk tot oever Zuiderzee; schuttersputten graven in dijk. 48.57-49.11 Wageningen; ZKH Prins Bernhard en generaal, overleg over voedselleveranties aan west NL. 49.11-50.42 tekst: 29 april 1945; voedseldroppings door US en GB bommenwerpers; voedseltransport over land. 50.42-51.59 Hotel de Wereld, Wageningen; capitulatie; rijdende brencarrier; juichend publiek; intocht. 51.59-52.04 tekst: Polygoon profiltie, EINDE Neerlands Nieuws.
Aantal resultaten per pagina
12162040100